Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Mål og målinger diskuteret på Bygholm

Mandag 14. maj var der møde på Bygholm Landbrugsskole, hvor der blev diskuteret mål og målinger i vandmiljøet. Sektordirektør Troels Toft og områdedirektør Niels Peter Nørring kom med indlæg fra L&F

Der var desværre afbud fra hovedtaleren, doktor Rasmus Thamsen fra landbrugsmyndighederne i Slesvig-Holsten. I stedet præsenterede Troels Toft, i samarbejde med planteavlskonsulent Bente Andersen, væsentlige pointer fra et besøg i Tyskland og relaterede dem til den danske virkelighed.

At have nok data, og de rigtige data, er en forudsætning for at kunne fastlægge de korrekte målsætninger og indsatser. Men også transparensen i forhold til måledata skal øges markant, lød beskeden fra Troels Toft. Det skal være enkelt for alle at finde data fra målinger i lokalområdet, og det er de danske systemer, MiljøGIS og Jupiter-databasen, slet ikke gearet til. Det bør være muligt, på enkel vis, at se, hvordan vandkvalitet og miljøtilstand vurderes i ens eget lokalområde.


En anden fordel ved lettilgængelige databaser vil være, at det bliver muligt at agere hurtigt, hvis trends i forskellige parametre går i den forkerte retning. På den måde bliver data ikke kun brugt til at sætte realistiske målsætninger – men også til at hjælpe på vejen mod, at vi lever op til dem.

 

En hovedpointe i forhold til vandplanerne er, at målsætningerne skal være korrekt fastsatte. Hvis barren lægges for højt, så vil atleten kikse højdespringet uanset, hvor dygtig han er. Derfor er det vigtigt, at målene sættes korrekt, og det gøres de bedst ved at blive baseret på et solidt datagrundlag, som Niels Peter Nørring påpegede.

Enøjet fokus på kvælstof 

Hidtil har der været et enøjet fokus på kvælstof, men det går direkte imod målsætningen om et godt miljø, da andre presfaktorer kan stå i vejen for at nå i mål, uanset hvor stor indsats der gøres mod kvælstof. Samtidig presses landbruget unødigt hårdt, når kvælstof udråbes som eneansvarlig for de miljømæssige udfordringer. Det er urimeligt og uladsiggørligt, når landbruget pålægges at reducere helt op til 70, 80, endda 100 % af kvælstofudledningen til et vandområde.

Spildevandsudledninger og regnvandsbetingede overløb skal overvåges bedre. På nationalt niveau udgør næringsstoffer fra spildevand og overløb ikke meget, men lokalt kan de have afgørende betydning for miljøtilstanden. Overvågningen er mangelfuld på dette område, og det står i vejen for, at indsatser placeres, hvor de gør størst muligt gavn. På samme måde er målinger på andre presfaktorer end næringsstoffer også en mangelvare. Mikroplast og invasive arter er to eksempler på betydelige presfaktorer, der kun i meget begrænset omfang monitoreres.

 

L&F arbejder fortsat målrettet på at sikre kvaliteten af den tredje planperiode af vandplanerne. Det kan syne af lang tid, før vi når dertil, men i Miljøstyrelsen arbejdes der allerede på højtryk for at nå i mål i tide. På Axelborg knokles der også. Ikke for at nå i mål i tide – men for at nå i mål med ordentlige vandplaner, der baseres på et solidt, fagligt grundlag.


Mødet på Bygholm blev arrangeret i fællesskab af Landbrug & Fødevarer, Landbosyd, Kolding Herreds Landbrugsforening, Østlige Øers Landboforeninger, Landøkonomisk Selskab, Sønderjysk Landboforening, Agerskovgruppen, Bæredygtigt Landbrug og MF Hans Christian Schmidt. 

 

Marie Østergaard

Seneste nyt fra lf.dk