Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Foto: Screendump

Brev fra miljøstyrelsen om ABS-forordningen (Nagoya)

Har du eller din virksomhed modtaget et brev fra Miljøstyrelsen om, hvorvidt I er omfattet af ABS-forordningen? Det kan I være, hvis din virksomhed udnytter genressourcer omfattet af den såkaldte ABS-forordning.

Miljøstyrelsen udsendte i februar et brev til de virksomheder som Miljøstyrelsen mener, har forædling/forskning med genetiske ressourcer. Med brevet har Miljøstyrelsen ønsket at oplyse om de forpligtelser, som gør sig gældende, hvis ens virksomhed er omfattet af ABS-forordningen. Imidlertid har for få meldt tilbage på det første brev, og Miljøstyrelsen har derfor valgt at udsende brev nr. 2, som forsøger at forklare sagens kerne bedre. Landbrug & Fødevarer har ikke været inviteret til dialog omkring ordlyden i brevene eller om til hvem brevet er stilet til.

 

Hvis IKKE I udnytter genetisk materiale og viden fra 3. lande, eller I IKKE har udnyttet materialet og viden derfra siden 14. oktober 2014, så skal I sende en mail til Miljøstyrelsen inden 11. juni. Heri skal I godtgøre, at I ikke har forskning og forædling med genetisk materiale fra 3. lande.

 

Vi har ikke konkret fra Miljøstyrelsen kunnet få et klart billede af, hvordan en korrekt godtgørelse skal foregå. I dialog med Miljøstyrelsen har vi imidlertid fået besked om, at I skal kontakte Miljøstyrelsen for en konkret vurdering af forholdene specielt på jeres virksomhed, hvis I har modtaget brevet.

 

I bedes derfor kontakte Miljøstyrelsen for nærmere detaljer om godtgørelsen via mail absprotokollen@mst.dk eller ring til Eva Juul Jensen på tlf.: 93 58 79 49

Nils Elmegaard

Seneste nyt fra lf.dk