Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Foto: Colourbox.com

Natura 2000 grænser i fornyet høring

Miljøstyrelsen gennemfører i perioden 17. maj til 31. maj en supplerende målrettet høring over nyt forslag til justerede Natura 2000-grænser. Høringen følger de samme faglige kriterier som den indledende høring og målrettes berørte ejere af arealer.

Miljøstyrelsen har tidligere haft et forslag til justerede Natura 2000-grænser i høring i perioden 28. september 2017 til 3. januar 2018. I den forbindelse modtog Miljøstyrelsen ca. 1.700 høringssvar og disse har i flere situationer givet anledning til ændringer i det oprindelige forslag til justerede Natura 2000 grænser.

Den supplerende høring, der løber fra den 17. – 31. maj, er målrettet de arealer, hvor der foreslås yderligere ændring i forhold til den nuværende udpegning af Natura 2000 områder. Det er således ejere af de arealer, hvor der forslås en helt ny områdegrænse, der høres.

Derudover høres også de kommuner, som arealerne ligger i. Husdyrbrugere, naboer og interesseorganisationer høres ikke.

Ændringer i Natura 2000-områdegrænserne, hvor det oprindelige høringsforslag helt eller delvist annulleres, er ikke er en del af høringen.

Ejerne er forventeligt blevet underrettet direkte om høringen med brev via e-post.

Selvom høringen er målrettet ejere af arealerne, vil Landbrug og Fødevarer afgive et generelt høringssvar, ligesom muligt berørte naboer med fx husdyrproduktioner også opfordres til at overveje at skrive et høringssvar.

Nyhedsmeddelelsen og det nye forslag til justerede Natura-2000 grænser på kort, kan ses her.

 

Det understreges, at de nye justeringer af grænserne ændringerne fortsat ligger inden for de politiske godkendte kriterier anvendt ved første høring: http://mst.dk/media/139254/kriterier-til-forslag-til-aendringer-i-natura-2000-graenserne.pdf


Således vil kriterierne for afstand til eksisterende husdyrproduktioner fortsat ligge til grund for evt. nye udpegninger:  http://mst.dk/media/139255/kriterier-til-beregning-af-friholdt-areal-omkring-husdyrbrug.pdf


Med det nye kortmateriale på Miljøstyrelsens hjemmeside vil det være muligt at se, hvilke justeringer der er blevet foretaget på baggrund af den første høringsperiode.

Karen Post

Seneste nyt fra lf.dk