Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Foto: Colourbox

Ingeniøren skyder skævt mod vandmiljøet

En artikel i Ingeniøren fra fredag den 25. maj beskriver, at vandmiljøet skulle have fået det værre i løbet af de seneste fem år, stik imod hvad der var forventet. Heldigvis ser det ikke så galt ud, som artiklen hævder.

Det er en gammel nyhed, at der har været systematiske fejl i analyserne af kvælstof og fosfor i vandprøver, som har vist for lave koncentrationer. Sådanne fejl er naturligvis alvorlige, men heldigvis virker tiltag, der reducerer udledningen af næringsstoffer, uanset om analyserne er korrekt udført eller ej.

Landbrugspakken er derfor ikke relevant at hive frem igen. Pakken indeholder indsatser, der mere end opvejer lempelserne. Uanset hvad tilstanden er i vandmiljøet, vil Landbrugspakken altså netto medføre en forbedring.

Algevækst og sigtbarhed kan følges i NOVANA-rapporterne

Mere konkret går budskaberne i artiklen på, at algevæksten, målt som klorofyl, er stigende i de danske fjorde, mens vandets klarhed, sigtdybden, bliver ringere. Vandmiljøets tilstand overvåges i NOVANA-programmet, og ud fra programmets rapporter er det muligt selv at skabe sig et overblik.

NOVANA-rapporten for de marine områder, som dækker kalenderåret 2016, er for nylig udkommet. Heri fremgår det, at klorofylkoncentrationen var meget høj i 2016 sammenlignet med året før. Der er store udsving fra år til år, og efter perioder med meget nedbør, og derfor stor udvaskning, vil klorofylkoncentrationen stige helt naturligt. Den høje værdi i 2016 forklares således med usædvanligt meget nedbør i efterår/vinter 2015-16.

Om vandets klarhed skriver NOVANA-rapporten, at ”Korrigeres der for år til år variationer i ferskvandsafstrømningen fås en signifikant stigende sigtdybde [siden 1989]”. Der forventes kun en langsom udvikling i sigtdybde, da den afhænger af mange faktorer. Heller ikke her er der således grund til at råbe vagt i gevær.

Der arbejdes hen mod retningsskiftet

Det er altså gamle nyheder, Ingeniøren hev frem på forsiden. Vandmiljøet lever endnu ikke op til kravene i Vandrammedirektivet, men der gøres store indsatser i hele landet for, at vi kommer i den rigtige retning. Tredje periode af vandplaner starter i 2021, og der ligger meget arbejde, før de er klar.

Den internationale evaluering i efteråret 2017 påpegede en lang række fejl og mangler i de nuværende vandplaner. På den baggrund bebudede ministeren et retningsskifte. Selvom ministeren godt nok er skiftet, arbejder L&F allerede nu hårdt for at sikre, at retningsskiftet bliver en realitet. Så vi kan få vandplaner, der baserer sig på et fagligt solidt grundlag, og hvor vi kan regne med at få reelle miljøforbedringer for indsatserne.

Marie Østergaard

Seneste nyt fra lf.dk