Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

L&F: Fjern konkurrenceforvridende pesticidafgift

Der er ingen grund til at opretholde afgiften, der tværtimod kan tvinge produktioner ud af landet.

Miljøstyrelsen har evalueret pesticidafgiften, som i 2013 blev omlagt fra en værdiafgift til en afgift baseret på pesticidernes miljø-og sundhedsbelastning - den såkaldte differentierede pesticidafgift.

I forbindelse med udgivelsen af ministeriets rapport udtaler Torben Hansen, formand Sektorbestyrelsen Planteproduktion:

- Landbruget har allerede reduceret pesticidbelastningen med mere end 50 pct. siden 2011. Det er primært sket ved, at landmændene har ændret deres valg af plantebeskyttelsesmidler, og det er rigtig flot.

Landbrug & Fødevarer mener, at der ikke er nogen grund til at opretholde den konkurrenceforvridende pesticidafgift. Politikerne bør under alle omstændigheder lave en justering af afgiften, så de uheldige mekanismer i den nuværende afgiftsstruktur – fx udvikling af resistens overfor de ofte brugte midler – bliver imødekommet.

- Det er både muligt at opretholde det nuværende beskyttelsesniveau og forbedre landbrugets konkurrenceforhold. Og det er noget, vi forventer, at politikerne nu tager aktivt stilling til på baggrund af de nye tal. Vi ser også, at den løbende, teknologiske udvikling, der i rivende fart forbedrer sprøjteteknologien herhjemme, hjælper med til at beskytte sprøjteførerne. Det gælder fx de nye påfyldningssystemer. Det mener vi også, at afgiftsstrukturen bør kunne indeholde, siger Torben Hansen og fortsætter:

– Hvis politikerne fortsat vil opretholde pesticidafgiften, kan det være, at der vil være nogle produktioner, der vil forsvinde ud af landet.

Hos Landbrug & Fødevarer mener vi, at Miljøstyrelsens evaluering ikke i tilstrækkelig høj grad belyser konkurrencesvækkelsen for dansk landbrug i forhold til andre lande. Og det er meget problematisk. I Danmark har vi generelt få plantebeskyttelsesmidler til rådighed. Det skyldes den restriktive godkendelsesordning, og derfor er det ikke hensigtsmæssigt, at afgiften skubber yderligere til en ensretning af valg af de midler, landmanden har til rådighed.

– Efter min opfattelse bekræfter evalueringen fra Miljøstyrelsen med al ønskelig tydelighed, de meldinger Landbrug & Fødevarer tidligere har været ude med; nemlig, at afgiften kan bidrage til udvikling af resistens hos flere planter pga. ensidigt brug. For os i planteproduktion er det helt naturligt at have fokus på godt landmandskab – herunder integreret planteproduktion. Desværre medvirker afgiften til at trække udviklingen i en anden retning, afslutter Torben Hansen.

Søren Thorndal Jørgensen

Seneste nyt fra lf.dk