Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Har du indspil til ny samlet forskningsstrategi for primærerhvervet?

Landbrug & Fødevarer igangsætter et arbejde for en tværgående strategi for primærsektorernes forskningsbehov. Har du input til høringen?

I dag findes der ikke én samlet, tværgående strategi for primærsektorernes forskningsbehov. Uden en sådan strategi kan vi ikke effektivt varetage erhvervets interesser i den løbende politiske prioritering af offentlige bevillinger eller den efterfølgende udmøntning i de bevilgende systemer.

Den politiske prioritering fokuserer mere og mere på større, tværgående samfundsmæssige udfordringer og de vækstmæssige potentialer ved at løse dem. Vi er nødt til at have en strategi, der taler sproget.

Derfor igangsætter Landbrug & Fødevarer nu arbejdet på en  samlet, tværgående strategi for primærsektorernes forskningsbehov, der skal kunne ses som et supplement til den fødevareforskningsstrategi (med fokus på forarbejdningssektoren), som vi sammen med DI Fødevarer lancerede i september 2017. Arbejdet sker på initiativ fra Landbrug & Fødevarers Forsknings- og Uddannelsesudvalg.

Det indledende arbejde starter med en høring blandt sektorcheferne og virksomhedsrepræsentanter, som har et primærrettet fokus. Forskningsbehovene udspringer af en række forventninger, som det omkringliggende samfund har til erhvervet, og som vi skal finde løsninger på bl.a. via forskning.

Omverden forventer at erhvervet:

1.     Forbedrer ressourceudnyttelsen

Forskningsbehov ex. - Mindre spild, nye proteinkilder, præcisionslandbrug, grøn energi, digital foderstyring

 

2.     Øger den bæredygtige produktion

Forskningsbehov ex. - Minimering af næringsstofoverskuddet, reducering af klimapåvirkningen, bæredygtig anvendelse af pesticider, genetik, forædling

3.     Leverer råvarer som er sunde, sikre og af høj kvalitet

Forskningsbehov ex. - Hygiejne i produktion, nye produktionsmetoder, målrettet råvarekvalitet

4.     Forbedrer dyresundhed, dyrevelfærd og mere ansvarligt antibiotikaforbrug,

Forskningsbehov ex. - Sygdomsregistrering, smittebeskyttelse, digital overvågning, probiotika, genetik, avl

 

5.     Forbedrer biodiversitet og skaber mere natur

Forskningsbehov ex. - Bier, læhegn og småbiotopers betydning for bedriften.

 

Høringen foregår indtil d. 29. juni. Har du indspil til ovenstående, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Malika Buhr Pedersen mpe@lf.dk eller områdedirektør Anders Martin Klöcker anmk@lf.dk

Malika Buhr Pedersen

Seneste nyt fra lf.dk