Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Hurtig sagsbehandling af miljøgodkendelser i 2017

Første tal for sagsbehandlingstiden af miljøgodkendelser efter overgangen til nu husdyrregulering er nu ude. De gamle sager er behandlet hurtigt, men det er endnu for tidligt at drage konklusioner om sagsbehandlingstiden for de sager, der skal afgøres efter ny husdyrregulering.

Den endelige opgørelse af sagsbehandlingstiderne for alle miljøgodkendelser fra 2017 er blevet offentliggjort. Endnu engang er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid faldet og endte med at være 4,3 mdr. for de mellemstore og store husdyrsager (§11 og §12 godkendelser) i 2017 mod 5,0 i 2016 og 5,9 måneder i 2015.

Disse tal gælder dog kun for sager behandlet efter den gamle regulering, dvs. hvor ansøgningen er indsendt før 1. august 2017. Indtil videre er der kun statistik for ganske få ansøgninger efter ny husdyrregulering, som er indsendt fra 1. august 2017. Tallene fra disse få sager tyder på hurtig sagsbehandling, men det er endnu for tidligt at drage generelle konklusioner.  

 

Stort antal ansøgninger i 2017

Der blev sendt rigtig mange ansøgninger ind efter de gamle regler inden 1. august 2017.

For disse sager er sagsbehandlingen gået godt i 2017. Samlet set er der i 2017 behandlet omtrent lige så mange af de såkaldte §11 og §12-sager, som i hver af de foregående to år, og samtidig er sagsbehandlingstiden faldet til gennemsnitligt 4,3 mdr.

Der er dog fortsat en stor spredning. Gennemsnittet for de 10 hurtigste kommuner er 2,5 mdr. mens det er 9,8 mdr for de 10 langsomste. Og blandt de hurtigste er der kommuner som Vejen, Vesthimmerland og Viborg med mere end 20 afgjorte sager.

Årets langsomste kommune er Odsherred, der har afgjort 4 sager i 2017. Samtidig har alle de igangværende 4 sager i Odsherred været længere undervejs end servicemålene.

Den korte gennemsnitlige sagsbehandlingstid understreger, at der ikke er nogle undskyldninger i kommunerne, for at være lang tid om miljøgodkendelserne. Det understreger miljø- og fødevareministeren selv i sin pressemeddelelse.

Fra Landbrug & Fødevarers side vil derfor opfordre til, at man i de lokale foreninger tager kontakt til kommunen, hvis sagsbehandlingstiderne er for lange. Tallene for hver kommune kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside .

 

Mange ansøgninger efter ny regulering i proces

I alt er der blevet sendt 190 ansøgninger ind efter den nye husdyrregulering, men det er kun 20 af disse, der nåede at blive afgjort inden nytår. Derfor er det endnu for tidligt at sige noget om, hvor hurtigt sager efter ny husdyrregulering vil blive behandlet. Indtil videre tyder det dog godt med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid for de 20 sager på 1,5 mdr.

Heraf var alle de såkaldte §16b-godkendelser, der gælder for små og mellemstore husdyrbrug. Sagsbehandlingstiderne for den gamle husdyrregulering kan ikke sammenlignes med tallene for den nye, da tilladelses- og godkendelsesgrænserne er flyttet ift. husdyrbrugenes størrelse.

L&F har en klar forventning om at sagsbehandlingen på sigt bliver endnu hurtigere med ny husdyrregulering end med den gamle.

Bekymrende sagspukkel

Der blev indsendt mange ansøgninger i 2017 – antageligt fordi mange har søgt om mindre justeringer eller tillæg til de gamle ansøgninger, inden denne mulighed blev lukket med overgangen til ny regulering. Derfor er det også bekymrende, at der ikke er blevet afgjort flere sager i 2017 end i de foregående år.

Samtidig er der 20 kommuner, hvor 50% eller mere af de igangværende sager allerede ved nytår havde været længere tid undervejs, end hvad servicemålene for sagsbehandling foreskriver. Det bør ringe en alarmklokke hos disse kommuner, så de undersøger om der er behov for en særlig indsats, inden sagsbehandlingstiderne bliver alt for lange. De kunne fx være i kommuner som Assens og Haderslev, der begge har et to-cifret antal igangværende sager og sagspukler på hhv. 75 og 62 % af de igangværende sager.

Tabel 1: De 10 hurtigste kommuner

Kommune

Antal afgjorte sager

Sagsbehandlingstid (mdr.)

Skanderborg

5

1,9

Sorø

5

2,0

Vordingborg

6

2,2

Vejen

30

2,4

Horsens

7

2,4

Vesthimmerland

24

2,6

Kalundborg

8

2,6

Struer

4

2,7

Brønderslev

18

2,8

Viborg

35

2,9

 

Tabel 2: De 10 langsomste kommuner

Kommune

Antal afgjorte sager

Sagsbehandlingstid (mdr.)

Odsherred

4

22,9

Svendborg

3

11,1

Slagelse

2

10,9

Langeland

4

9,5

Bornholm

2

8,6

Lolland

4

7,6

Rebild

2

7,1

Nyborg

14

7,1

Læsø

1

7

Odense

2

6,5

 

Tabel 3: De 5 kommuner med en sagspukkel på 50% eller derover og mindst 5 aktive sager.

Kommune

Antal aktive sager (per 1/1-18)

Antal sager i sagspukkel (per 1/1-18)

Sagspukkel i pct. af aktive sager

Struer

5

5

100

Assens

12

9

75

Haderslev

21

13

62

Holbæk

7

4

57

Hedensted

6

3

50

 

Ida Storm

Seneste nyt fra lf.dk