Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

L&F giver høringssvar om minivådområder

Landbrug & Fødevarer har netop afleveret høringssvar til det udkast til bekendtgørelse og vejledning for minivådområdeordningen i 2019. Der lægges op til en række forbedringer i forhold til den gældende ordning; forbedringer, som L&F længe har efterlyst.

Bl.a. bliver det nu også muligt at anvende minivådområder med matrice, og fremover skal der kunne anvendes standardomkostninger for minivådområdeanlæg med åbne bassiner. Sidstnævnte betyder, at der ikke fremover vil være krav om at indhente mindst to tilbud fra entreprenører. 

 

Udpegningskortet bliver gjort mere fleksibelt, så der kan søges om tilskud til etablering af minivådområder i flere områder, end det er tilfældet idag.

 

Endelig - og meget vigtigt - åbnes der op for forskudsudbetaling på 50 % af beløbet, så landmanden ikke længere er nødt til at lægge penge ud i fuldt omfang.

 

Men der er fortsat udfordringer, hvis det skal lykkes at få de kollektive virkemidler udbredt i endnu større omfang. Bl.a. har vi behov for at få godkendt flere virkemidler uden for dyrkningsfladen, som supplement eller alternativ til vådområder og minivådområder. Desuden er der et stort behov for at sikre godskrivning af anlæggenes fosforeffekt. Minivådområder er yderst effektive til at fjerne fosfor, og det skal komme landbruget til gode. Derudover er der behov for at forbedre det faglige grundlag - potentialekortlægningen, viden om anlæggenes effekter og dokumentationskrav ved etablering uden for de mest egnede områder.

 

L&F vil med udgangspunkt i høringssvaret fortsætte dialogen med styrelserne for at sikre, at næste ansøgningsrunde i 2019 bliver med så gode betingelser som muligt.

Erik Jørgensen

Seneste nyt fra lf.dk