Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

L&F sender kritisk høringssvar om husdyrgodkendelse

Miljøministeren har foreslået flere ændringer af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Ændringerne tæller bl.a. en ny anmeldeordning for gylletanke og møddingspladser, ændret BAT-niveau for nye kvægstalde og nogle justeringer af lugt-reguleringen. Landbrug & Fødevarer har afgivet et skarpt høringssvar, hvor vi er meget kritiske overfor flere af ministerens forslag.

Landbrug & Fødevarer har gentagne gange efterspurgt en anmeldeordning for gylletanke, så det bliver muligt at skifte en gammel tank ud med en ny eller bygge ekstra opbevaringskapacitet uden at skulle igennem en fuld miljøgodkendelse.  Ministerens forslag til anmeldeordning for gyllebeholdere er dog så fyldt med betingelser, at den reelt er ubrugelig for rigtig mange bedrifter. Landbrug & Fødevarer har givet klart udtryk for det absurde i at tvinge landmænd og kommuner gennem unødvendig sagsbehandling for et simpelt byggeri med en generelt meget lille ammoniakudledning.

Forslaget til et nyt BAT-niveau for kvægstalde er også meget kritisabelt. Det har været ventet i spænding, siden Aarhus Universitet sidste år offentliggjorde ny viden om emissionerne fra visse kvæggulve. BAT-niveauet har i ventetiden skabt stor usikkerhed om mulighederne for udvidelser og ændringer i kvægstaldene og sat en række igangværende miljøansøgninger på pause. Landbrug & Fødevarer er meget uforstående overfor tilgangen til fastlæggelse af BAT-niveauet, hvor der efter vores opfattelse er fejlagtige antagelser og manglende accept af, at produktionen også skal kunne fungere i praksis.


I høringssvaret har Landbrug & Fødevarer også påpeget behovet for en række yderligere ændringer og kvitteret for positive justeringer bl.a. nye emissionsfaktorer for avlstyre og rettelse af en konverteringsfejl vedrørende lugtemissionen fra sohold.

Det fulde høringssvar kan ses her.

Ida Storm

Seneste nyt fra lf.dk