Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Regeringen udpeger 30.000 ha nye Natura 2000 områder

Landbrug & Fødevarer glæder sig over, at der fortsat lægges op til at tage 30.000 ha landbrugsjord ud af Natura 2000 områderne. Det er dog samtidig helt centralt, at nye udpegninger til Natura 2000 områder ikke får negative konsekvenser for nærved liggende husdyrproduktioner.

I en pressemeddelelse offentliggjorde miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen den 27. juni, at regeringen sammen med Dansk Folkeparti har besluttet at udpege ca. 30.000 ha nye Natura 2000-områder.

De nye Natura 2000 områder er hovedsageligt beliggende på statsejede arealer samt på arealer ejet af fonde.

Udpegningerne er en del af den justering af Natura 2000-områdernes grænser, som har være i gang siden efteråret 2017, og hvor Miljøstyrelsen to gange har hørt direkte berørte lodsejere.

De nye udpegninger kommer på baggrund af den kritik, der har været fra blandt andet en række grønne organisationer af, at der lægges op til at tage 30.000 ha landbrugsjord ud af Natura 2000 områderne.

Landbrug & Fødevarer finder det meget positivt, at man med det nye forslag på trods af kritikken har valgt at holde fast i, at der skal tages 30.000 ha ud. De arealer, der tages ud, er i høj grad intensivt drevne landbrugsarealer, som ikke rummer nogen naturværdier, der berettiger, at de ligger inden for Natura 2000 områderne.

At staten vælger at udpege de nye områder på egne arealer er helt i tråd med Landbrug & Fødevarers holdning om, at staten bør gå foran med naturbeskyttelsen og fx lave større sammenhængende naturområder på egen jord, inden den inddrager privatejede arealer.

Vigtigt med fokus på potentielle konsekvenser for husdyrbrug

I forbindelse med de nye 30.000 ha er det dog helt afgørende for Landbrug & Fødevarer, at der holdes fast i de kriterier, der har været grundlagt for grænsejusteringen. De fastslår blandt andet, at der ikke udpeges nye arealer, hvis de kan have en negativ påvirkning af eksisterende husdyrbrug.

Miljøstyrelsen oplyser, at der i forbindelse med de nye områder er foretaget en screening i forhold til kriterierne for afstand til eksisterende husdyrproduktioner.

 

Landbrug & Fødevarer finder det dog problematisk, at man ikke har valgt et gennemføre en indledende høring af de nye 30.000 ha på samme måde, som man to gange tidligere har gennemført høringer vedr. de nye forslag til grænser.

 

Selvom screeningskriterierne som udgangspunkt bygger på et fornuftigt fagligt grundlag, kan det ikke udelukkes, at der på trods af dette alligevel vil kunne være husdyrbrug, der kan påvirkes i negativ retning af de nye udpegninger. Selvom hovedparten af arealerne er statsejede, vil det alligevel potentielt kunne have stor betydning for nærved liggende husdyrproduktioner.  

Der foreligger pt. ikke noget kort, der viser alle de nye udpegninger. Kortet bliver offentliggjort efter sommerferien samtidig med, at en bekendtgørelse om de nye grænser sendes i høring. I den forbindelse vil det være vigtigt, at man som lodsejer endnu en gang er opmærksom på, om de nye udpegninger kan have betydning for bedriften.

Når bekendtgørelsen er vedtaget, skal de nye grænse endeligt godkendes af EU-kommissionen. Dette forventes at ske til i efteråret 2018. 

Karen Post

Seneste nyt fra lf.dk