Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Landbrugsstyrelsen justerer regler for høstdato

Der gives nu mulighed for at udskyde den seneste dato for høst af hovedafgrøden til 3. september. Hvis en landmand benytter sig af denne mulighed, må græsudlægget tidligst destrueres 29. oktober. Den nye frist vil dog give de samme enorme udfordringer, og derfor er der fortsat behov for at gøre op med det samlede datotyranni.

Landbrugsstyrelsen foreslog inden jul at indføre en frist for høst af kornmarker med MFO-græsudlæg den 20. august. Bekendtgørelsen er kommet i fornyet høring, hvor reglerne er justeret.

Det fremgår af udkastet, at der nu gives mulighed for at udskyde den seneste dato for høst af hovedafgrøden til den 3. september. Hvis en landmand kan konstatere, at han ikke kan nå at høste hovedafgrøden inden den 20. august, kan han melde det ind til Landbrugsstyrelsen. Så vil han få 14 dage mere til at høste marken, dvs. frem til den 3. september. Hvis en landmand benytter sig af denne mulighed, må græsudlægget tidligst destrueres den 29. oktober.

Landbrug & Fødevarer har protesteret over den nye frist i høringssvar og har fulgt høringssvaret op med en direkte dialog med Landbrugsstyrelsen om at få løst problemet.

Den nye frist vil give nøjagtig de samme enorme udfordringer, som vi har for de andre typer efterafgrøder med etableringsfrist den 20. august. Forslaget om en frist for høsten er uacceptabelt, hvilket vi ikke har undladt at sige meget klart og tydeligt.

Det er selvfølgelig positivt, at Landbrugsstyrelsen har forsøgt at løse problemet for MFO-græsudlæg. Det betyder, at landmænd mere roligt kan planlægge at anvende græsudlæg til MFO. Men der vil fortsat være situationer, hvor landmænd kommer i en helt urimelig datoklemme med den bureaukratisk tunge løsning. Der er et kæmpe behov for at få gjort op med det samlede datotyranni vedrørende fristen for etablering af efterafgrøder den 20. august. Der er brug for en bedre og langt mere fleksibel løsning, end vi har i dag.

Baggrunden for at indføre en frist for høst af kornmarker med MFO-græsudlæg den 20. august er, at der i EU er blevet vedtaget et forbud mod at sprøjte MFO-efterafgrøder og græsudlæg. For græsudlæg dikterer EU-reglerne, at sprøjteforbuddet skal gælde i minimum 8 uger efter høst af hovedafgrøden.


Maria Skovager Østergaard

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk