Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Fup og fakta om fiskedød i Filsø

Cirka 80 tons fisk er døde i pludseligt iltsvind i Filsø Søndersø i Vestjylland. Flere markante politikere samt Danmark Naturfredningsforening var hurtige til at skyde skylden på landbruget, desværre uden at sætte sig ind i årsagssammenhængen først. I denne uge har Martin Merrild derfor været ude i både tv og aviser og kritiseret denne automatreaktion.

 

En genoprettet sø

Filsø har været drænet og dyrket som landbrugsjord siden 1940’erne, men i 2012 blev søen genoprettet. Søen fik hurtigt en stor artsrigdom og var, indtil iltsvindet denne sommer, blandt de søer i Danmark, der havde størst biodiversitet.

Fiskedøden

Sommeren har som bekendt været varm og tør, og blæst har der ikke været meget af. Til trods for dette, og til trods for at søbunden er gammel landbrugsjord, var iltindholdet i søen denne sommer faktisk helt i orden op til et skybrud sidst i juli måned, hvor det så gik galt. Det udtaler lektor Theis Kragh, der følger søens udvikling - herunder iltindholdet.

Skybruddet medførte, at store mængder organisk stof blev skyllet ud i søen. Bakterier begyndte straks at omsætte dette materiale; en iltforbrugende proces. I løbet af kun 12 timer faldt iltindholdet i søen med 40 %, og det slog fiskene ihjel.

Det organiske stof blev ifølge Theis Kragh transporteret via dræn. Med dræn menes både rør og grøfter. Skov, haver, marker og fodboldbaner er alle eksempler på steder, der producerer organisk materiale, og i starten af denne uge blev det endeligt understreget i medierne, at forskeren ikke mener, at landbruget kan drages til ansvar for udledningen.

Mange var for hurtige på aftrækkeren

I medierne var flere politikere og Danmark Naturfredningsforening hurtige til at give landbruget skylden. Der var forslag om at skrotte Landbrugspakken, indføre yderligere reduktioner af kvælstofudledningen med det samme og om at tage marker ned mod følsomme søer ud af omdrift. Indledningsvist gik alle anklager fejlagtigt på, at det skulle være tilførsel af næringsstoffer, der var den udløsende årsag til iltsvindet.

Træk vejret og husk fakta

Landbrug & Fødevarer kom ikke med udtalelser til medierne i den forgangne weekend, hvor historien kom frem. Vi holder på, at der skal være styr på fakta, før en sag kan diskuteres ordentligt. Det begynder der at komme nu, hvorfor Martin Merrild har været ude og kritisere de voldsomme angreb skarpt.

Vi skal passe godt på miljøet, men som altid vil L&F insistere på et solidt, fagligt grundlag - ikke hovedløse hovsaløsninger!

Marie Østergaard

Seneste nyt fra lf.dk