Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Tørkestatus: Miljø- og Fødevareministeriet afviser tre tørkeforslag

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen har meddelt, at han ikke imødekommer tre af L&F’s forslag vedrørende markdrift i tørken. L&F fortsætter det politiske pres for at få de resterende forslag igennem.

Landbrug & Fødevarer har gennem hele sommeren arbejdet for at få justeret reglerne for markdriften i den ekstreme vejrsituation for at sikre, at der skabes optimale muligheder for at skaffe foder, og at landmænd ikke kommer i klemme i de regler, der ikke stemmer overens med den særlige situation, erhvervet er blevet udsat for.

 

Desværre har Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen ikke imødekommet tre af de forslag, som Landbrug & Fødevarer er kommet med. Det drejer sig om følgende:

 

 1. Kløvergræsmarker: At kvægbrug i 2018 får mulighed for at etablere kløvergræsmarker på arealer, som i markplanen ellers er disponeret til imødekommelse af diverse efterafgrødeordninger. Landbrug & Fødevarer har foreslået, at dette muliggøres via en ordning, hvor den manglende miljøeffekt ved det reducerede efterafgrødeareal i 2018 håndteres via en etableringsordning af ekstra efterafgrøder i 2019.
 2. Tidlig såning: At omregningsfaktoren for tidlig såning af vinterafgrøder som alternativ til efterafgrøder justeres fra 1:4 til 1:2, hvilket de nyeste markforsøg understøtter.
 3. Fleksible efterafgrødefrister: At efterafgrøder etableret før den 20. august kan destrueres fra den 20. oktober frem for til den udskudte frist den 3. november.
Landbrug & Fødevarer og ministeren er dog enige i, at der er er brug for større fleksibilitet med hensyn til datotyranniet og etablering af efterafgrøder, og der arbejdes lige nu intensivt på at finde mere langsigtede løsninger på problemet.

 

Fortsætter kampen
Landbrug & Fødevarer fortsætter kampen for at sikre mest mulig fleksibilitet i reglerne i forbindelse med tørken, og at det bliver muligt at optimere foderforsyningen på kvægbrugene mest muligt.

 

Det er blandt andet nødvendigt med yderligere justeringer af reglerne for MFO, så det bliver muligt at lade MFO-efterafgrødeblandinger fortsætte som næste års hovedafgrøde, og at de må indeholde kløvergræs. Desuden er der brug for, at efterårets kontrol tager hensyn til tørken og den ekstraordinære situation som danske landmænd befinder sig i.

 

En række dispensationer er allerede givet
Hen over sommeren er der allerede blevet givet en række dispensationer som følge af tørken, og efter pres fra Landbrug & Fødevarer. Det drejer sig blandt andet om følgende:

 

 • Mulighed for at tage slæt på og afgræsse brakarealer
 • Tage slæt på MFO-efterafgrøder• 
 • Tilladelse til ammoniakbehandling af halm
 • Sænket grovfoderandelen fra 60 % til 50 % på økologiske bedrifter
 • Tilskudsfordring og græsningstryk på tilsagnsarealer
 • Isåning af rug i et etableret græsudlæg
 • Anvendelse af frøgræshalm til foder
 • Udskydelse af etableringsfrist for efterafgrøder til 3. september.

Maria Skovager Østergaard

Seneste nyt fra lf.dk