Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Det skal være slut med trafikalt molboarbejde

Forældede regler betyder, at landmænd og maskinstationer bruger alt for meget tid på landevejen. Derfor lancerer Landbrug & Fødevarer i denne uge sit transportpolitiske udspil.

Som del af det nye trafikpolitiske udspil lægger L&F op til, at der skal luges tidsler ud af regelsættet, samt at der skal være fokus på investeringer i den kommunale infrastruktur til gavn for landmændene og de øvrige trafikanter.

- Vi ved alle, hvor meget tid der bruges på landevejene. En del af det er uundgåeligt, men vi ønsker, at mest mulig tid bruges i marken og mindst muligt på landevejene. Til det formål er der bl.a. behov for at få opdateret reglerne for færdsel med landbrugskøretøjer, som på flere måder ikke er tidssvarende. Derfor er færdsel med landbrugskøretøjer selvfølgelig også et af de centrale emner i vores trafikudspil, fortæller seniorkonsulent Kathrine Blæsbjerg Sørensen, Landbrug & Fødevarer.

 

Bæltekøretøjer


Et af de områder, hvor lovgivningen ikke er fulgt med tiden, er omkring, hvilke køretøjer der må køre hvor.

- De nuværende rammer for brug af maskiner på gummibælter er for gamle og uhensigtsmæssige. Reglerne stammer helt tilbage fra 1955, hvor bælterne var lavet af jern og teknologien en helt anden. I de senere år har der været en række dispensationsmuligheder, men ingen permanente løsninger. For nogle maskiner får det den konsekvens, at den skal på en blokvogn for at køres til og fra marken. Det skal der selvfølgelig tages højde for, så vi kan undgå noget af det molboarbejde, som reglerne tvinger os til i dag, siger Kathrine Blæsbjerg Sørensen.

 

Akseltryk


Andre eksempler på regler og rammer, der kan forbedres til gavn for erhvervets færdsel og reduktion af tid på brugt landevejene, er justering af grænsen for akseltryk og bedre rammer for jordfordeling.

- Hvis vi f.eks. kan udnytte kapaciteten i gyllevognene bedre, så kan man alt andet lige reducere antallet af kørte læs og dermed tid brugt på landevejene. Det tror jeg, både erhvervet og øvrige trafikanter vil sætte pris på. Derudover vil en bedre jordfordeling kunne spare en del tid på vejene. Estimater peger på, at erhvervet kan spare op mod 400 mio. kr. om året. Bedre rammer for jordfordeling kan derfor også bidrage positivt til kørselsregnskabet, siger Kathrine Blæsbjerg Sørensen

Ud over konkrete reguleringer af love og regler til gavn for landmænd og maskinstationer lægger Landbrug & Fødevarer i trafikudspillet også op til bedre infrastruktur på landet i form af investeringer i nye og bedre vedligeholdte kommuneveje.

- Beregninger viser, at der er et efterslæb på knap 4 mia. kr. alene til vedligeholdelse af de kommunale veje. Utilstrækkelig investering i udvikling og vedligeholdelse af den kommunale infrastruktur kan blive direkte hæmmende for erhvervet, der begrænses i brugen af moderne landbrugsmaskiner. Helt principielt må utilstrækkelige infrastrukturinvesteringer ikke være en barriere for erhvervets færdsel, fastslår Kathrine Blæsbjerg Sørensen.

Landbrug & Fødevarer holder gryden i kog med en kampagne på sociale medier og dialog med både relevante embedsfolk

Læs hele udspillet her. 

Kathrine Blæsbjerg Sørensen

Esben Tranholm Nielsen

Seneste nyt fra lf.dk