Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sammenhæng mellem visse plantebeskyttelsesmidler og udvikling af leukæmi hos børn?

På en konference i Canada er en ny analyse fremlagt. Den viser et højere antal kræfttilfælde hos børn, der er født af mødre, som har boet tæt på områder, der er sprøjtet med visse pesticider. Analysen har udgangspunkt i danske data. Det skal kraftigt understreges, at der er tale om en foreløbig fremlæggelse. Landbrug & Fødevarer tager undersøgelser, som stiller spørgsmål ved vores sundhed og miljø, meget alvorligt.

Der er tale om stofferne Fluroxypyr, Pendimethalin, Bromoxynil og Loxynil (ikke længere godkendt i EU), der bruges som ukrudtsmidler.

Som nævnt er der tale om en foreløbig fremlæggelse. Den endelige videnskabelig artikel foreligger endnu ikke, og der har således ikke været den nødvendige videnskabelige kritik af den (det såkaldte peer review). For indeværende er der således ikke grundlag for at sige, hvad der er op og ned. I det materiale, vi indtil videre har set, synes der at være en række svagheder ved undersøgelsen.

 

Arbejdsgruppe nedsat


Miljø- og fødevareministeren har orienteret Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg om undersøgelsen og har nu nedsat en arbejdsgruppe, der skal følge det videre arbejde med undersøgelsen og komme med anbefalinger til, hvordan befolkningsundersøgelser af denne slags kan indgå i vurdering af plantebeskyttelsesmidler. Arbejdsgruppen skal også i forhold til de konkrete stoffer se på, hvilke yderligere undersøgelser og testmetoder, der skal udvikles med henblik på at få ny viden.

Landbrug & Fødevarer glæder sig over, at ministeren har nedsat arbejdsgruppen og vil følge sagen tæt. Landbrugets brug af plantebeskyttelsesmidler må selvfølgelig aldrig have negative konsekvenser for hverken børns eller andres sundhed. Landbrug & Fødevarer finder, at der skal være faglighed bag beslutninger som følge af undersøgelsen. Vi skal undgå, at det bliver følelserne, som vi har set ved glyphosat.

Jens Astrup Madsen

Seneste nyt fra lf.dk