Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Markvanding - ny opgørelse af vandingsbehov

Et forskningsprojekt, som Århus Universitet har lavet for Seges, viser, at afgrødernes vandingsbehov er steget de sidste 30-40 år. Forskerne foreslår et nyt princip for tildeling af vand, som svarer til, at indvindingstilladelsen skal dække behovet i 8 ud af 10 år. L&F er positiv over for forslaget.

Afgrødernes vandingsbehov er steget de sidste 30-40 år. Det viser resultaterne af et forskningsprojekt, som Århus Universitet har lavet for SEGES. Forskerne foreslår et nyt princip for tildeling af vand, som svarer til, at indvindingstilladelsen skal dække behovet i 8 ud af 10 år. 

Den nye opgørelse af vandingsbehov blev præsenteret på plantekongressen i sidste uge. I L&F er vi positive overfor opgørelsen, som understreger vores dagsorden om, at der er behov for mere vand til vanding.

Formålet med studiet er at fremlægge opdaterede opgørelser af vandingsbehovet, som kan lægges til grund for kommunernes tildeling af vand i vandingstilladelser.

Studiet viser bl.a. at vandingsbehovet er steget i fht. tidligere opgørelser fra 70'erne og 80'erne. Det skyldes bl.a. forbedrede regnemetoder til opgørelse af fordampningen, men også ændringer i klimaet.

Vandingsbehovet varierer meget fra år til år
Samtidig viser studiet, at vandingsbehovet varierer meget fra år til år. Den nuværende kommunale praksis med tildeling af vand ud fra et gennemsnitligt behov, og hvor den tilladte mængde skal overholdes årligt, er derfor meget uhensigtsmæssig, fordi det som udgangspunkt indebærer, at afgrøderne mangler vand hvert andet år. 

I stedet foreslår forskerne, at der i vandingstilladelserne fremover tildeles vand svarende til, at vandingsbehovet er dækket i 8 ud af 10 år. Det svarer samtidig nogenlunde til vandingskapaciteten på de fleste bedrifter. 

Dette forslag er meget konstruktivt, om end vores udgangspunkt er, at der så vidt muligt skal være vand nok til at vande optimalt alle år. 

I rapporten understreges samtidig, at tildeling af større vandingstilladelser forudsætter, at der er vand nok at sikre en tilstrækkelig vandføring i vandløb, så miljømålene i vandområdeplanerne kan nås. 

Nyt fagligt grundlag – vandweb.dk
Og netop dette spørgsmål; om der er vand nok, har været genstand for debat siden de første vandplaner så dagens lys. På baggrund af pres fra L&F og SEGES er der udviklet et nyt fagligt grundlag for vurdering af sammenhæng mellem indvinding og miljøtilstand i vandløb. Tilbage i 2015 fremlagde Århus Universitet og GEUS således ny viden om sammenhængen mellem indvinding til vanding og miljøtilstanden i vandløb, som bl.a. viste, at der mange steder er vand nok til at øge indvindingen. Og det blev skrevet ind i fødevare- og landbrugspakken, at den nye viden skulle omsættes til praksis. 

Det har bl.a. resulteret i, at miljø- og fødevareministeren har givet kommunerne friere rammer i fht., hvordan de vurderer indvindingens påvirkning af vandløb. Samtidig har Miljøstyrelsen som opfølgning bedt GEUS om at udvikle værktøjet vandweb.dk, som er et støtteværktøj til kommunerne i forbindelse med vurdering af indvindingstilladelser. Vandweb.dk – som også blev præsenteret på plantekongressen - er tilgængelig i en prøveversion, og forventes færdigudviklet i 2018. 

Der mangler dog fortsat en vurdering af, om den nye viden kan anvendes på små vandløb. Denne vurdering forventer Miljøstyrelsen ligger klar med udgangen af 2018.

Brug den nye opgørelse lokalt
L&F vil fra centralt hold bruge den nye opgørelse af vandingsbehov til bla. at presse på for, at der bliver meldt klart ud til kommunerne, at der er behov for mere vand til vanding – og med udgangspunkt i vandweb.dk – at der, de fleste steder er vand nok til at møde behovet. 

Men det er et område med stor kommunal frihed, og derfor er det vigtigt, at de lokale foreninger også fastholder en tæt dialog med kommunerne – både på politisk og administrativt niveau – så både den nye opgørelse af vandingsbehov og værktøjet 'vandweb.dk' bliver implementeret i administrationspraksis lokalt. 

Her kan du hente rapporten fra Aarhus Universitet om vandingsbehov.  

Præsentationen af både rapporten og VandWeb fra plantekongressen bliver snart tilgængelige her: Præsentation af VandWeb

Marie Juul Rohde

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk