Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Nye regler for praktikplads-AUB

I sidste uge modtog alle virksomheder i Danmark, inkl. Landbruget, et brev med en orientering om de nye regler for Praktikplads-AUB, der kort sagt belønner virksomheder, der ansætter elever, mens virksomheder med ingen, eller som har for få elever, skal betale et ekstra AUB-bidrag.

Med Praktikplads-AUB vil landmændene hvert år få et mål for, hvor mange elever de skal have ansat i løbet af året. De endelige måltal for 2018 vil blive sendt ud i april.

Praktikplads-AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) blev aftalt i forbindelse med trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser fra august 2016. Formålet er at sikre, at der bliver skabt flere praktikpladser, så flere unge og voksne vælger at tage en erhvervsuddannelse. Mange virksomheder og landmænd mangler allerede faglærte og ved at uddanne elever, er de med til at sikre adgangen til kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.

Merbidrag på 27.000 kr. pr. manglende elev
Hvor mangel elever en landmand bør have afhænger af, hvor mange erhvervsuddannede medarbejdere, der arbejder på bedriften - og en vurdering af, om der i branchen er et større eller mindre behov for faglært arbejdskraft. Det er ikke medarbejdernes arbejdsfunktion, som afgør, om de indgår i beregningsgrundlaget, men derimod om de har en erhvervsuddannelse som deres højst fuldførte uddannelse. Hvis landmanden ikke lever op til minimumsniveauet for at uddanne elever, skal han betale et merbidrag på 27.000 kr. pr. manglende elev. Dog med et fradrag på 295 kr. pr. ansat i virksomheden, som har en erhvervsuddannelsesmæssig baggrund.

”Vi forventer, at en del af landbrugsbedrifterne allerede lever op til deres måltal, og at de derfor kan se frem til at betale mindre i AUB end de gør nu. Men der vil også være landmænd, som ikke lever op til måltallet, og som bør overveje at tage elever, hvis de skal undgå at betale til Praktikplads-AUB”, siger chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer Charlotte Drachmann Jørgensen.

Praktikpladsbonus på 25.000 kr. pr. elev
For at skabe ekstra incitamenter for de virksomheder, som allerede ”for mange” elever indføres der også en praktikbonus som belønner virksomheden for dens ekstra uddannelsesindsats. Praktikbonussen udgør 25.000 kr. for hver praktikårselev, som virksomheden forøger sin indsats med i forhold til gennemsnittet for de forudgående tre år.

Husk at slå elevpladser op på praktikpladsen.dk
Den ny ordning kan komme til at ramme nogen virksomheder og landmænd uhensigtsmæssigt. Det kan fx ske, hvis det er svært at få nok elever. Her er der dog indbygget en forholdsregel, så en virksomhed ikke skal betale merbidraget, hvis den kan dokumentere, at virksomheden forgæves har søgt elever.
Landbrug & Fødevare opfordrer landmændene til at slå alle elevpladser op på praktikpladsen.dk.

”Hvis ikke, kan man risikere at komme til at betale, selv om man har forsøgt at få elever”, siger chefkonsulent Charlotte Drachmann Jørgensen.

Tidsplan for indførelsen af Praktikplads-AUB

  • Primo januar 2018: Alle virksomheder modtager et brev med information om de vejledende måluddannelsesratioer for virksomhederne i de forskellige brancher.
  • April 2018: Der udsendes en foreløbig opgørelse over den enkelte virksomheds bidrag til Praktikplads-AUB for 2018 med den aktuelle medarbejder- og elevsammensætning. Samtidig med at brevet bliver sendt ud, bliver der åbnet for information på www.virk.dk, hvor man som virksomhed kan se, hvor mange elever man nogenlunde skal have for at opfylde måltallet for 2018.
  • Juni 2019: Der udsendes en opgørelse over virksomhedens bidrag til Praktikplads-AUB samt opkrævning heraf via Samlet betaling (fra ATP).

    På virk.dk kan man beregne et foreløbigt cirkatal for, hvor mange elever man skal have i 2018.

Regneeksempel
Hvis en landmand fx har fem fuldtidsansatte men ingen elever, skal han betale et mindre bidrag til AUB på ca. 1.650 kr. i 2018. Det svarer til, at landmanden skal have 0,06 helårselever. Hvis han derimod har fem fuldtidsansatte og 1 elev, ligger han over minimum og skal ikke betale noget.

 

Læs mere om Praktikplads-AUB på:

Læs spørgsmål-svar om Praktikplads-AUB på virk.dk: Praktikplads-AUB

Beregn hvor mange elever din virksomhed skal have: Beregn jeres elevpoint

 

Charlotte Drachmann Jørgensen

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk