Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
foto: Colourbox

Diquat forbudt af EU-Kommissionen

EU-Kommissionen har netop vedtaget at forbyde fire aktivstoffer, som indgår i en hel række sprøjtemidler, blandt andet Reglone. Forbuddet kan koste dansk landbrug op mod 1 milliard kroner og særligt ramme produktionen af kartofler og frø. L&F forsøger at finde alternativer og arbejder for dispensationer.

 

EU-Kommissionen har netop vedtaget at forbyde salget af fire aktivstoffer og dermed også de sprøjtemidler der indeholder selvsamme aktivstoffer. De fire aktivstoffer er diquat (fx midlet Reglone), thiram (fx midlet Thiram bejdse 480), malathion (fx midlet Bonus malathion) og pymetrozin (fx midlet Plenum 50 WG).

 

Forbuddet skal senest gælde fra slutning af januar / februar 2020. Miljøstyrelsen kan vedtage en hurtigere national udfasning.

 

Tiltaget betyder reelt et forbud mod sprøjtemidlet Reglone. Det er meget problematisk og kan koste landbruget op mod 900 millioner kroner for kartofler alene.

 

L&F mener, at anvendelsen af Reglone i Danmark er sikker, da midlet har været anvendt i mere end 40 år uden rapporterede problemer. I Danmark produceres frø og kartofler til en produktionsværdi af 5,2 mia. kr., hvoraf eksporten udgør 4,5 mia. kr. Reglone anvendes både til ukrudtsbekæmpelse og nedvisning i frø, kartofler og gartnerikulturer. Der findes i Danmark ikke godkendte sprøjtemidler, der kan erstatte Reglone til nedvisning af kartofler, og de få midler, der er godkendt i udlandet, har ikke sammenlignelig effekt.

  

Tab på en milliard

For kartofler har SEGES estimeret et potentielt tab på ca. 900 mio. kr. om året i Danmark. For nogle anvendelser i frøafgrøder findes der ingen brugbare alternativer for eksempel til nedvisning af frøafgrøder, hvor spiringsevnen ønskes bevaret. Desuden er Reglone helt afgørende til vigtige ukrudtsbehandlinger i engrapgræs og hvidkløver.

  

Udflagning af hvidkløver og engrapgræs

I Danmark kan forbuddet af Reglone betyde udflagning af hvidkløverproduktionen og engrapgræs med et estimeret tab på ca. 100 mio. kr. årligt i Danmark. Der findes ikke alternative afgrøder med samme potentielle indtjening - så havde vi dyrket dem allerede. For gartneriproduktionen er Reglone meget vigtig i en række gartnerikulturer såsom løg, jordbær, træfrugt og planteskoler. Anvendelsen er mangeartet, men i lighed med kartofler og frø er det centralt at have Reglone til nedvisning og ukrudtsbehandlinger.

 

Thiram bruges primært i Danmark til bejdsning af roe- og spinatfrø til eksport. Desuden anvendes der også thiram på noget af den majsudsæd, som importeres til Danmark. Thiram bruges til at kontrollere svampesygdomme tidligt i planternes vækst, og der er ingen kendte alternativer. Konsekvenserne for erhvervet er størst for eksporten af frø, da nogle modtagerlande har det som et krav, at frøene er behandlet med netop thiram. De økonomiske konsekvenser er uvisse på nuværende tidspunkt.

 

Pymethrozin (Plenum) er vigtigt til at bekæmpe skadedyr, da det har en unik virkemekanisme, og derfor kan udsætte udviklingen af resistente skadedyr. Konsekvenserne af forbuddet er mere langsigtet, men vurderes til at svække vores evne til effektivt at løse skadedyrsproblemer i marken.

 

Malathion bruges ikke længere i Danmark, så forbuddet ventes ikke at påvirke produktionen. I væksthuse vil malathion fortsat være godkendt.

  

​Dispensationer eller alternativer 

L&F arbejder for, at godkendelsen af pesticider følger et fagligt spor med gennemskuelige beslutningsprocedurer. Det er vigtigt for os, at det er tydeligt, hvad der fagligt ligger til grund for midlernes godkendelser eller forbud.

 

L&F vil nu forsøge at finde løsninger med dispensationer eller alternative sprøjtemidler, så de danske landmænd fremadrettet får holdbare løsninger. Dispensationer gives dog maksimalt for 120 dage med krav om destruktion af restlager, så løsningen er ikke uden problemer. Desuden stiger prisen som regel på midlerne som må anvendes på en dispensation.

 

Søren Thorndal Jørgensen

Seneste nyt fra lf.dk