Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

L&F: Politisk symbolsk handling i fosforkompensation til fjerkræ og mink

Miljø- og Fødevareministeriet afsætter en pulje på to millioner kroner i en et-årig kompensation til mink- og fjerkræbedrifter i områder med skærpede fosforlofter. L&F kalder det helt utilstrækkelig politisk symbolbehandling.

De skærpede fosforlofter er indført med virkning fra 1/8 2018. For fjerkræ- og minkbesætninger i områder med skærpede lofter betyder det over 40 % mere udbringningsareal i forhold til den generelle fosforregulering.

Som en delvis kompensation for de skærpede fosforkrav er der afsat en pulje på 2 millioner kroner, som kan søges til fjerkræ- og minkbesætninger. Ordningen kræver, at der udstedes en selvstændig bekendtgørelse om udbetaling af de to millioner. Den bekendtgørelse har nu været i høring, og det forventes, at der kan sendes ansøgninger ind i perioden 1/2 2019 - 31/3 2019.

 

​Helt utilstrækkeligt
Landbrug & Fødevarer er kritiske i vores høringssvar. Vi skriver bl.a., at støtteordningen er en fuldstændig utilstrækkelig  kompensation i forhold til de ulemper og direkte tab, som fosforreguleringen påfører mange husdyrproducenter, især mink- og fjerkræproducenter.

Ordningen kan langt fra kompensere for de reelle udgifter, som de skærpede fosforlofter medfører. Konsekvenserne for husdyrproducenterne er blivende og ikke begrænset til den et-årige periode, som den foreslåede støtteordning begrænses til. Der er derfor tale om en helt utilstrækkelig politisk symbolhandling.

Landbrug & Fødevarer har fra starten været kritiske over for den nye fosforregulering. Vi har tydeligt og ved flere lejligheder overfor ministre og politikere gjort opmærksom på, at en så indgribende regulering burde afvente et ordentligt fagligt grundlag – et arbejde, som først er iværksat EFTER at reguleringen var vedtaget. I Danmark har landbruget  godt styr på fosfor, og generelt udgør fosfor fra landbruget ikke noget miljøproblem.

Derfor havde vi hellere set, at man havde taget sig  tid til at finde en faglig og erhvervsøkonomisk optimal løsning for at sikre, at fosfor fra landbruget  heller ikke på længere sigt vil være et problem for miljøet.  

Henrik Bang Jensen

Seneste nyt fra lf.dk