Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Landbrugets naturindsats under beskydning

Landbrug & Fødevarer stiller sig uforstående overfor kritik fra Danmarks Jægerforbund, men rækker hånden ud til dialog om, hvordan man i fællesskab kan sikre mere og bedre natur i agerlandet. Et møde i går var startskuddet.

Landbruget og jægerne er traditionelt allierede i kampen for at sikre en balance mellem benyttelse og beskyttelse af naturen i det åbne land.

Derfor stiller Landbrug & Fødevarer med viceformand Lone Andersen i spidsen sig også noget uforstående over for den kritik af landbruget, som formand for Danmarks Jægerforbund Claus Lind Christensen gav udtryk for i lederen i november nummeret af medlemsbladet ”Jæger”. I går holdt parterne dialogmøde om sagen.

Af lederen  - og en uddybning heraf i LandbrugsAvisen i forrige uge – fremgår det, at man fra Jægerforbundet efterlyser en reel indsats fra landbrugets side når det kommer til at skabe bedre vilkår for naturen i agerlandet. Kritikken går blandt andet på, at der ikke gøres nok for at give den enkelte landmænd tilstrækkelig viden om mulighederne for at etablere naturtiltag. Det er således i højere grad Landbrug & Fødevarer end den enkelte landmænd, som jægerne skyder på.

Undren og ærgrelse

I Landbrug & Fødevarer giver kritikken anledning til undren og ærgrelse, da natur og biodiversitet netop er et af de emner som har fået større og større opmærksomhed i de senere år – både politisk og i rådgivningssystemet. L&F er helt enige med jægerne i, at der skal gøres en indsats for naturen i agerlandet men vægter også højt, at naturen i det øvrige land prioriteres.

For Lone Andersen er det meget vigtigt at understrege, at der både i agerlandet og på de mange egentlige naturområder gøres en god indsats for natur og biodiversitet. Mange landmænd bakker for eksempel op om jægernes markvildtsindsats og har i den forbindelse et rigtig godt samarbejde med jægerne. Samtidig er rigtig mange landmænd med i større eller mindre naturprojekter og plejer naturområder med afgræsning eller høslæt eller gør en indsats for særlige arter.

På samme måde er Landbrug & Fødevarer centralt i løbende dialog med både myndigheder og en række andre interessenter – herunder jægerne – for at skabe gode muligheder for at etablere og forvalte natur i agerlandet – uden at komme i konflikt med blandt andet EU’s grundbetalingsregler.

I den forbindelse har det også være vigtigt at slå fast, at tiltag, en landmand gør af hensyn til naturen, skal spille sammen med den øvrige drift. Derfor kan landmændene nogle gange kan have andre prioriteter end jægerne, der ikke står med risikoen for at blive straffet økonomisk, hvis et natur- eller vildttiltag ikke helt lever op til gældende krav og regler.

Kritik rammer ved siden af

Det er derfor Landbrug & Fødevarers klare opfattelse, at jægernes kritik af landbruget rammer ved siden af – og at evt. forskellige opfattelser af, hvordan indsatsen for natur og biodiversitet bedst håndteres, burde være håndteret organisationerne i mellem i stedet for gennem medierne.

På den baggrund blev der den 20. november afholdt et møde mellem Landbrug & Fødevarer og Danmarks Jægerforbund med deltagelse af blandt andet Lone Andersen og Claus Lind Christensen. Resultatet af mødet var, at der skal etableres en tættere dialog mellem de to foreninger, og at man fremadrettet i endnu højere grad vil arbejde i fællesskab for mere og bedre natur i balance med en konkurrencedygtig landbrugsproduktion. 

Karen Post

Seneste nyt fra lf.dk