Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

L&F og KL skriver til kulturministeren om diger

I en fælles henvendelse til kulturminister Mette Bock understreger Landbrug & Fødevarer og Kommunernes Landsforening behovet for en mere klar og fleksibel administration af reglerne for beskyttede sten- og jorddiger.

Landbrug & Fødevarer har sammen med KL netop sendt et brev til kulturminister Mette Bock (LA) om behovet for større klarhed i forbindelse med beskyttelse af sten- og jorddiger.

I brevet fremhæver de to organisationer blandt andet, at der alt for længe har været en stor sagspukkel med uafsluttede digesager, som der fortsat er et meget stor behov for at løfte på en hensigtsmæssig måde.

Konkret peges der på, at det er en stor udfordring, at sagsbehandlingen i digesagerne er delt mellem kommunerne og Slots- og Kulturstyrelsen. Dette giver en uigennemskuelig proces, ikke mindst for de berørte lodsejere, og derfor opfordres ministeren i brevet til at tage initiativ til, at digeforvaltningen samles hos kommunerne. Dette vil ud over at give større klarhed også betyde, at sagsbehandlingen kommer tættere på de berørte lodsejere.

De to organisationer opfordrer også ministeren til at sikre, at der sker en konkret registrering af alle beskyttelsesværdige diger i kommunerne, og at denne indsats finansieres fuldt.

Mangler klar udpegning

Det er i dag sådan, at kommunerne kan søge tilskud til en kortlægning af digerne, men det er kun ganske få kommuner, som gør brug af denne mulighed.

Manglen på en klar udpegning af, hvilke diger, der skal beskyttes, er en af de udfordringer, Landbrug & Fødevarer længe har peget på i forbindelse med reglerne om beskyttede sten og jorddiger. Med en konkret udpegning vil man som landmand – i modsætning til i dag – kunne være sikker på, hvor de beskyttede diger er, samtidig med, at de diger, der beskyttes, har en reel værdi. Det vil forhåbentlig kunne være med til at reducere antallet af digesager fremover.

Endelig er de to organisationer også gået sammen om at bede ministeren om at undersøge, hvordan der kan udarbejdes mere klare retningslinjer for dispensationspraksis i digesagerne. Det er et af Landbrug & Fødevares absolutte fokusområder, da der i dag er tale om en meget restriktiv forvaltning af reglerne vedrørende diger. Det betyder, at et meget stor antal landmænd bliver mødt med krav om at reetablere diger.

Svært at vinde en digesag

Brevet til Kulturministeren kommer delvist som opfølgning på den temadag om forvaltningen af beskyttede sten- og jorddiger, som Landbrug & Fødevarer og SEGES afholdt i september måned.

På temadagen deltog en række landbrugskonsulenter fra foreningerne sammen med nogle af de landmænd, som oplever verserende digesager. Der var også repræsentanter fra Slots- og Kulturstyrelsen til stede, og dagen gav en godt overblik over udfordringerne med den eksisterende regulering.

Det stod meget klart efter temadagen, at det med de gældende regler kan være endog meget vanskeligt som lodsejer at vinde en sag om nedlæggelse af et dige – også selvom sagen tages både i klagenævn og til domstolene. Hvis det dige, der påstås fjernet, har været beskyttet i henhold til det eksisterende kortmateriale, vil det i langt de fleste tilfælde blive vurderet til at have en værdi, som berettiger en beskyttelse. Det betyder, at det er så godt som umuligt under de gældende regler at få dispensation fra kravet om reetablering.

KL gavnlig medspiller

På denne baggrund er det gavnligt at have KL som medspiller på de centrale dagsordener, og det er nu håbet, at ministeren vender positivt tilbage på den fælles henvendelse.

Karen Post

Seneste nyt fra lf.dk