Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Foto: Colourbox

L&F: Tre gode gevinster på finansloven for landmænd

Finansloven 2019 blev ikke som frygtet en velfærds-valgfinanslov uden bedre rammevilkår for det tørkeramte landbrug. Der er goder til landmændene.

 
Finansiering til sælgerpantebrevene
L&F har i mange år arbejdet på at skabe politisk opbakning til pantebrevsmodellen. Viljen til at finansiere forslaget har dog hidtil manglet. Derfor at det meget positivt, at der nu er kommet finansiering til en ny model.

 

Selve modellen skal drøftes i ekspertgruppen for landbrugets økonomi, der – som aftalt i tørkepakken - skal arbejde i foråret. Der afsætte 70 mio. kr. i 2020, 60 mio. kr. i 2021 og 55 mio. kr. i 2022 til udmøntning af modellen. Den varige udgift er 35 mio. kr.

 

Det vil kunne dække en model, der som minimum vil give mulighed for at udskyde ejendomsavance svarende til 10 pct. af handelsprisen på bedriften.
 
Afskaffelse af foderfosfatafgiften
Efter tørken og de lave svinenoteringer er mange griseproducenter pressede. Det er derfor positivt, at det er lykkedes at komme igennem med en afskaffelse af den konkurrenceforvridende afgift på foderfosfater.

 

Det letter samlet erhvervet for 50 mio. kr. i umiddelbar virkning (Svarende til ca. 25 mio. kr. årligt efter adfærd og tilbageløb). Heraf går ca. 43 mio. kr. til griseproducenter og ca. 7 mio. kr. til fjerkræ.

 

For en standardbedrift vil lempelsen udgøre ca. 19.500 kr. årligt for svin og 25.500 kr. årligt for fjerkræ. 

 

 
Landbrugsskolerne
Udfordringerne med at sikre tilstrækkelig rekruttering og uddannelse af landbrugselever er alvorlig.

 

I forbindelse med aftalen om erhvervsuddannelser fortsætter kvalitetsudviklingspuljen i 2019 på 168 mio. kroner samt en fjernelse af omprioriteringsbidraget svarende til 129 mio. kr. Herved får en række skoler mulighed for at prioritere kvalitetsudvikling.

 

Herudover er det lykkedes at sikre midler til at forbedre de gode kostskolemiljøer på landbrugsskolerne, som er de bedste i Danmark. I forbindelse med finansloven afsættes der midler til at ligestille landbrugsskolernes forplejningstilskud og grundtilskud med vilkår på øvrige kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Der afsættes i alt 6,2 mio. kr. årligt i perioden 2019 og frem.

 

 

Esben Tranholm Nielsen

Morten Holm Østergaard

Chris Holst Preuss

Seneste nyt fra lf.dk