Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Foto: Colourbox

EU: Afgiftsfritagelse på vandindvinding var ulovlig støtte

Kommissionen har afgjort, at de danske regler om fritagelse for betaling af drikkevandsafgift har udgjort en ulovlig statsstøtte, som derfor skal betales tilbage.

Efter længere tids tovtrækkeri har Kommissionen afgjort, at de danske regler om fritagelse for betaling af drikkevandsafgift til brug for grundvandskortlægningen i perioden 2009 til 2011 har udgjort ulovlig statsstøtte, som skal tilbagebetales.

Tilbagebetalingen er udelukkende relevant for private boringer, og sagen er således ikke relevant for virksomheder, der modtager vand fra den offentlige forsyning.
Det er samtidig vigtigt at understrege, at der ikke er tale om, at den enkelte landmand har gjort noget forkert, men at det er den danske lovgivning på området, som Kommissionen har underkendt.

Kommissionen krævede i første omgang, at hele drikkevandsafgiften skulle tilbagebetales, men det er lykkedes at få minimeret tilbagebetalingen fra 30 ører/m3 til 10 ører/m3.

Samtidig har man fra dansk side fået overbevist Kommissionen om, at landmænd kan gøre brug af nye bagatelgrænser for, hvornår statsstøtte skal tilbagebetales. De nye bagatelgrænser er væsentlig større end de tidligere gældende bagatelgrænser fra perioden 2009 til 2011.

Kun få forventes at blive ramt
Miljø- og Fødevareministeriet oplyser, at man med anvendelse af de nye bagatelgrænser kun forventer, at to landmænd skal tilbagebetale drikkevandsafgift til staten. Hvis man har modtaget anden statsstøtte (såkaldt de minimis støtte), kan bagatelgrænsen dog være overskredet, og antallet af landmænd, som skal tilbagebetale drikkevandsafgift til staten dermed være større.

Hvorvidt man som enkelt landmand skal tilbagebetale støtte vil blive afklaret senere på året, hvor omkring 6.000 landmænd vil modtage et brev fra Miljø- og Fødevareministeriet. I brevet vil man blive bedt om at underskrive en tro- og love-erklæring om, at man ikke har modtaget yderligere statsstøtte (de minimis støtte) over bagatelgrænsen, og at man derfor ikke skal tilbagebetale afgift til staten.

Landbrug & Fødevarer har tæt dialog med Miljø- og Fødevareministeriet i sagen, og vil - inden der udsendes breve senere på året - sørge for at orientere mere detaljeret om problemstillingen i nyhedsbrevet.

Henrik Borg Kristensen

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk