Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Ammoniakudledning skal indberettes til EU

Alle ejere af svine- og fjerkræbrug skal indberette ammoniakudledningen til EU's PRTR-register, hvis udledningen er over 10 tons om året.

Ammoniakudledningen fra store svine- og fjerkræbrug skal hvert år indberettes til EU’s såkaldte PRTR-register, hvis ammoniakudledningen er over 10 tons om året. Miljøstyrelsen retter henvendelse til alle ejere af svine- og fjerkræbrug, hvor styrelsen har beregnet en ammoniakudledning på over 10 tons pr. år. Det drejer sig om ca. 80 ejendomme, der derfor vil modtage et brev fra Miljøstyrelsen om dette i løbet af de nærmeste dage.

Det er vigtigt at understrege, at indberetningen intet har at gøre med krydsoverensstemmelse eller med kontrol af vilkår i miljøgodkendelser. Den udledning, der indberettes, får derfor ingen konsekvenser for den enkelte producent.

Men der kan alligevel være en grund til at interessere sig for størrelsen af det indberettede tal. Det er nemlig vigtigt, at en øget anvendelse af miljøteknologi til reduktion af ammoniak afspejles i Danmarks indberetning.

Problemet er, at Miljøstyrelsens tal er beregnet ved at ”regne baglæns” fra kvælstofmængden ab lager i Landbrugsindberetning.dk. Ved tilbageregningen anvendes standard emissionsfaktorer, og der er således ikke taget højde for, om der på den enkelte ejendom er installeret miljøteknologi som luftrensning, forsuring, gyllekøling eller varmeveksler. Derfor kan den reelle emission på den enkelte ejendom være betydeligt lavere, end det som Miljøstyrelsens beregning viser.

Modtager man et brev fra Miljøstyrelsen om indberetning af ammoniakudledningen til EU, vil vi derfor opfordre til, at man lige bruger lidt tid på at sammenholde den beregnede ammoniakudledning med det, der aktuelt forventes fra staldene. Hvis der er et stort misforhold, bør man rette henvendelse til Miljøstyrelsen.

Ida Storm

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk