Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

L&F er meget kritisk overfor nye KO-krav

Landbrug & Fødevarer er stærkt kritisk over for et forslag om at udvide en række krydsoverensstemmelseskrav til også at gælde uden for Natura 2000-områderne. L&F afsendte tirsdag et kritisk høringssvar og er i dialog med Landbrugsstyrelsen for at sikre en hensigtsmæssig implementering af EU-kommissionen krav.

Landbrugsstyrelsen (LBST) har foreslået en udvidelse af fem krydsoverensstemmelseskrav (KO-krav) om fuglebeskyttelse (krav 1.23, 1.24, 1.25, 1.26 og 1.29), så de vil omfatte alle naturbeskyttede arealer.

Kravene findes allerede i dag, men er begrænset til alene at finde anvendelse, hvis de pågældende beskyttede naturtyper og arealer befinder sig inden for et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-område).

LBST foreslår, at de nævnte kravs anvendelsesområde udvides, så de i KO-sammenhæng fremover også finder anvendelse uden for Natura 2000-områder. LBST foreslår ændringerne pga. en henstilling fra EU-Kommissionen, der i september 2017 lavede en revision af styrelsens forvaltning af KO-området. Kommissionen peger på, at der i Danmark ikke er opstillet tilstrækkelige krydsoverensstemmelseskrav i forhold til fuglebeskyttelsesdirektivets krav om, at levesteder for fugle skal beskyttes både inden for og uden for de internationale naturbeskyttelsesområder.

L&F har i løbet af de seneste par uger været i kontakt med LBST om denne udvidelse, som vi finder går for vidt, da de regler, der nu KO-belægges, ikke som sådan udgør en implementering af fuglebeskyttelsesdirektivet. Der er derimod tale om nationale regler, der ikke har haft til formål at opfylde bestemmelserne i fuglebeskyttelsesdirektivet fra 1979. Der er således efter vores opfattelse tale om en klar og uacceptabel overimplementering på det foreliggende grundlag.

Ved at lade krydsoverensstemmelseskravene omfatte blandt andet alle §3-arealer og alle fredsskovpligtige arealer, går LBST efter L&F’s klare opfattelse meget længere, end det er nødvendigt for at sikre overholdelse af fuglebeskyttelsesdirektivets regler. De omfattede skov- og naturområder vil således omfatte en række områder, som ikke er levesteder for beskyttede fugle, ligesom det ikke vil være alle de omfattede forbud, som har betydning for fuglelivet og opretholdelsen af levesteder. Der er desuden ofte uklarhed og uenighed om registreringen af, hvilke arealer, der er omfattet af blandt andet naturbeskyttelseslovens § 3.

Det er helt afgørende for L&F, at danske landmænd ikke risikerer træk i landbrugsstøtten, hvor der ikke er den nødvendige kobling til EU-reglerne. Derfor blev der den 20. februar afgivet et meget kritisk høringssvar fra L&F til LBST. Der vil endvidere i de kommende dage bliver fulgt op overfor styrelsen, og målet er at nå frem til løsninger, der sikrer, at der ikke sker nogen form for overimplementering.

L&F’s høringssvar kan læses her.

Karen Post

Helle Guldbrandt Lachmann

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk