Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Fortsat lange ventetider i Landbrugsstyrelsen

En ny status fra Landbrugsstyrelsen viser, at der stadig er store udfordringer med sagsbehandlingstiderne for tilskud til bl.a. miljøteknologi til kvæg og svinestalde i 2016.

Landbrugsstyrelsen udsendte mandag den 26. februar ny status over sagsbehandlingstider i styrelsen. 421 ansøgere – dvs. ca 2/3 af ansøgerne om tilskud til miljøteknologi til kvæg og svinestalde i 2016 - venter her 1,5 år efter afholdelsen af ansøgningsrunden stadig på en afgørelse. Over 450 ansøgere om udbetaling af tilskud til at modernisere stalde eller investere i ny teknologi venter også stadig på deres afgørelse. Det er meget utilfredsstillende, da det presser likviditeten i projekterne.

Landbrug & Fødevarer har løbende påpeget de store udfordringer, som forsinkelserne giver, og Landbrugsstyrelsen har oplyst, at man har tilført området mere personale fra årsskiftet.

Styrelsen skriver: ”Vi er klar over, at det er til stor gene for den enkelte landmand, når en sag er forsinket. Det beklager vi meget. Vi har som tidligere udmeldt opnormeret ressourcerne til sagsbehandlingen og er i fuld gang med oplæringen af nye medarbejdere og vikarer, så vi kan få afsluttet sagerne.”

Afslutningsvist opfordrer Landbrugsstyrelsen til, at høringsbreve fra styrelsen besvares hurtigst muligt, da det er afgørende for, at sagerne bliver færdigbehandlet.

I oversigten er der også en status for udbetaling af økologisk arealtilskud, tilskud til pleje af græs- og naturarealer samt grundbetaling.

  • 942 landmænd (ca. 33 pct. af ansøgerne) venter fortsat på udbetaling af økologisk arealtilskud
  • 347 landmænd (10 pct. af ansøgerne) mangler fortsat udbetaling af plejegræstilskud
  • 423 landmænd (1,1 pct. af ansøgerne) mangler fortsat udbetaling af grundbetaling

Landbrug & Fødevarer følger løbende op over for styrelsen i forhold til de lange sagsbehandlingstider og opfordrer til ambitiøse mål på området. Der er ikke nogen melding om, hvor lang tid de resterende ansøgere skal vente på udbetaling af økologisk arealtilskud og plejegræstilskud, da styrelsens resultatplan for 2018 ikke er offentliggjort endnu.

Landbrug & Fødevarer har opfordret til ambitiøse mål og indførelsen af muligheden for forskudsudbetaling, hvis der er udfordringer, da det er vigtigt, at udbetalingen sker hurtigt og effektivt.

Landbrugsstyrelsens status kan læses her: Status på sagsbehandlingen

Mette Trudsø Kruse

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk