Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

2019

L&F Landbrug & Politik uge 3, 16-01-2019

16. jan 2019
Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) vil ikke give dansk landbrug nye ekstra regninger her og nu som følge af klimatiltag, som vil gøre det dyrere at producere i Danmark. Til gengæld skal der satses på en fokuseret forskningsindsats. L&F finder strategien ansvarlig.
16. jan 2019
Ny bred politisk aftale betyder sprøjtefrie boringsnære beskyttelsesområder (BNBO’er). L&F savner de faglige begrundelser, men glæder sig over fuld og hel erstatning til landmændene.
16. jan 2019
Sidste år lancerede L&F en kampagne om at passe godt på bierne. På Plantekongressen har vi sat nyt fokus på kampagnen, som fortsætter i 2019. Bak gerne op om kampagnen, spred budskabet og tilmeld jer på lf.dk/bi
16. jan 2019
Landbrug & Fødevarer ærgrer sig over nej til Theresa Mays brexit-aftale. Det skaber stor usikkerhed blandt danske fødevarevirksomheder og landmænd.
16. jan 2019
Diquat (Reglone) forbydes i EU fra 4. februar 2020 og kan derefter kun anvendes på en mulig dispensation.
16. jan 2019
Nytår er tid til nytårsforsæt. Og Landbrugsstyrelsen offentliggjorde i de sidste dage af december deres nytårsforsæt for 2019. De kalder det deres resultatplan, der bl.a. har mål for, hvornår landmænd kan få udbetalt tilskud fra Landbrugsstyrelsen. Landbrug & Fødevarer er i løbende dialog med ministeriet om udfordringerne med rettidig betaling.
16. jan 2019
Med midtvejsevalueringen af Fødevare- og landbrugspakken er der kommet fornyet fokus på, hvordan det går med etableringen af de kollektive virkemidler som minivådområder. L&F gør status og viser dig mulighederne.

16. jan 2019
Miljø- og Fødevareministeriet har løftet sløret for foreløbige tal fra Aarhus Universitet på kvælstofudledningen i 2017. Efter korrektion for årsnedbør lå udledningen på omkring 60.000 tons, hvilket er på niveau med året før. Det har ført til ramaskrig fra flere kanter, da tallet burde falde år for år. L&F melder ud, at der ikke er grund til panik.

L&F Landbrug & Politik uge 2, 09-01-2019

09. jan 2019
SF har offentliggjort et nyt klimapolitisk udspil i forhold til landbruget. L&F finder en række problemer i udspillet, men også elementer, der flugter med landbrugserhvervets udvikling.
09. jan 2019
I 2017 er der på grund af fund af pesticider lukket én drikkevandsboring ud af 6.780 boringer, der leverer drikkevand til almene vandværker.
09. jan 2019
Det er først i 2027, der er endelig frist - men allerede nu er Ringkøbing Fjord i god økologisk tilstand. Det viser de nyeste tal for overvågningen. Alligevel fastholder Miljøstyrelsen, at indsatser for mere end 70 millioner kroner skal gennemføres i løbet af de kommende tre år.
09. jan 2019
Den 20. december 2018 blev endnu en udskydelse af ejendomsvurderinger vedtaget i Folketinget. Syens du også processen med de nye ejendomsvurderinger virker så at sige en smule ejendommelig – så kigger L&F tilbage på året der gik indenfor ejendomsvurderingssystemet. Hvad betyder det hele for din ejendom?
09. jan 2019
Henvendelse fra Landbrug & Fødevarer om forvaltningen af diger resulterer nu i, at kulturministeren vil se på uhensigtsmæssigheder i digelovgivningen. Landbrug & Fødevarer roser ministerens initiativ og håber, at det vil føre til mere klare regler og en mere fleksibel administration i digesager.

L&F Landbrug & Politik uge 1, 02-01-2019

02. jan 2019
Brugen af bælter har længe været en udfordring for landbruget og maskinstationerne samt andre aktører med tilknytning til landbrugserhvervet. Nu er det godt nyt på vej.
02. jan 2019
Landbrugsstyrelsen har netop offentliggjort ny bekendtgørelse til minivådområdeordningen. Den nye ordning åbner for ansøgninger 1. marts 2019. Ifølge L&F er der en række markante forbedringer i forhold til 2018-ordningen.
02. jan 2019
Arbejdsprogrammet for 3. og foreløbig sidste generation af vandplaner blev kort inden jul sendt i seks måneders høring. Der er forbedringer, men desværre også stadig væsentligt mangler, mener L&F.