Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

2019

L&F Landbrug & politik uge 51, 18-12-2019

18. Dec 2019
Faktoren ændres fra 4:1 til 2:1, så der nu altså kun skal 2 ha tidlige vinterafgrøder til at opnå, hvad der svarer til 1 ha efterafgrøder.
18. Dec 2019
Miljøministeren inviterer nu Landbrug & Fødevarer og SEGES med i et udvalg, der skal se på mulighederne for yderligere reduktion af ammoniakemissionen i Danmark.
18. Dec 2019
Landbrug & Fødevarer vil i et fælles brev til Fødevare- og Landbrugsstyrelsen understrege, at Danmark ikke skal KO-belægge kravet om skriftlig risikovurdering og handlingsplan for forekomsten af halebid. Det vil være en dansk overimplementering.
18. Dec 2019
L&F Landbrug og politik ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår. Vi vender tilbage onsdag den 8. januar. Og dukker der ekstraordinært store nyheder henover jul og nytår, er vi selvfølgelig klar til at rykke ekstraordinært.
18. Dec 2019
Danmark skal sætte retning for bioøkonomien med en national strategi. Det vil ikke alene være en løsning på klima- og miljøudfordringer, men også katalysere markant jobskabelse. Det skriver Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Novozymes og Partnerskab for Bæredygtig Bioraffinering i Altinget.
18. Dec 2019
Bedre sammenhæng mellem mål og midler på naturområdet, mere viden og staten som frontløber, når det gælder urørt skov. Sådan lyder juleønskerne til biodiversitetspakken, skriver Lone Andersen, viceformand i L&F, i Altinget.
18. Dec 2019
Ambitionsniveauet i Danmarks nye klimalov er historisk højt, men skal vi indfri målene, er det forskningen, der skal vise vejen til nye løsninger. Det skriver L&F-direktør Anne Arhnung i en kronik sammen med erhvervsorganisationerne Danske Rederier, Dansk Byggeri, Ingeniørforeningen IDA og Akademiet for de Tekniske Videnskaber.
18. Dec 2019
Rigsrevisionen har rejst kritik af statens håndtering af dispensationer til pesticider og overvågningen af det danske grundvands tilstand for så vidt angår pesticider. Landbrug & Fødevarer er bekymret over den politiske udvikling, men mener samtidig, at det er vigtigt at der etableres tillid til vores nuværende landbrugsproduktion.
18. Dec 2019
Formanden for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen, fremlagde den 11. december den såkaldte ”European Green Deal”. Landbrug & Fødevarer følger initiativerne tæt.
18. Dec 2019
L&F har sendt høringssvar om regler og vejledning for grundbetaling og grønne krav. Vi er meget utilfredse med kun få, moderate ændringer.
18. Dec 2019
Landbrug & Fødevarer lægger løbende pres på Landbrugsstyrelsen for forbedring og bedre tests af IT-systemer.
18. Dec 2019
Arbejdsprogrammet frem mod tredje periode af vandplanerne er netop udkommet i endelig form. Trods høringssvar fra os er der stadig dele af programmet, vi ikke er fuldt tilfredse med.
18. Dec 2019
Det er vigtigt for landbruget at levere et stærkt resultat i forhold til de frivillige kollektive virkemidler. Derfor har vi stor brug for opbakning fra landmænd, folkevalgte og landboforeninger og familielandbrugsforeninger til arbejdet med den kollektive indsats.

L&F Landbrug & politik uge 50, 10-12-2019

10. Dec 2019
På Samsø har landmændene nu i to år skullet udlægge efterafgrøder for en merudledning af kvælstof, der slet ikke finder sted, fra et havbrug, der i øvrigt har stået helt tomt i år. Landbrug & Fødevarer, Samsø Landboforening, Dansk Akvakultur og havbrugsvirksomheden Snaptun er enige om sagens groteske karakter og har udbedt sig en forklaring fra ministeren.
10. Dec 2019
Som Landbrug & Fødevarer tidligere har advaret om, kan udmøntningen af brændstofkvalitetsdirektivets CO2-reduktionskrav komme til at få store økonomiske konsekvenser i 2020. Det kan betyde en ekstraregning for landbruget og entreprenørbranchen på op mod 300 millioner kr.
10. Dec 2019
Landbrug & Fødevarer/SEGES afholder den 20. januar en workshop for folkevalgte og konsulenter i landbrugets organisationer med interesse for den kommende kommunale indsats målrettet de boringsnære beskyttelsesområder(BNBO).
10. Dec 2019
600 landmænd står overfor krav om tilbagebetaling på mellem 12.000-100.000 kr. på grund af manglende svar på et brev fra Miljøstyrelsen om såkaldt de minimis støtte i forbindelse med deres vandindvinding i perioden 2009-11. Tilbagebetalingen kan helt undgås ved at besvare henvendelsen inden torsdag den 12. december 2019.
10. Dec 2019
Det er positivt, at den nye klimalov ikke stiller rigide krav til specifikke sektorer, herunder landbruget, men giver fleksibilitet og tager hensyn til konkurrenceevnen, lyder det fra Landbrug & Fødevarer.
10. Dec 2019
Regeringen har annonceret, at der i 2020 kan søges om tilskud til modernisering af slagtesvinestalde og kvægstalde for i alt 170 mio. kr. Vi er overordnet positive, men mener, der er brug for markante justeringer af slagtesvinsordningen, før den åbner.
10. Dec 2019
Et af verdens største og mest anerkendte medier, avisen The New York Times, har været på besøg hos blandt andre SEGES Svineproduktion, Fødevarestyrelsen, Statens Serum Institut og et par dygtige, danske griseproducenter. Det er der kommet denne artikel ud af.

L&F Landbrug & politik uge 49, 04-12-2019

04. Dec 2019
Verdens Skove angriber Enhedslistens idé om mere energiskov. Biomasse er dog eneste alternativ til kul i dag, når vi skal sikre vores forsyningssikkerhed, el og varme på alle tidspunkter af året. Det skriver L&F og Dansk Fjernvarme i Altinget.
04. Dec 2019
I et debatindlæg i Avisen Danmark skriver L&F-formand Martin Merrild om ejerforholdende i dansk landbrug.
04. Dec 2019
Den nationale overvågning af vand og natur (NOVANA) udkommer med rapporter for 2018 i starten af det nye år. Interessenter fik i november lov at få et indblik i en del af de nye tal, der viser en relativt stabil udvikling i grundvand, vandløb, kystvande og luft.
04. Dec 2019
Efter Madskoler 2019-versionen har i alt 25.000 børn fået gode, sjove og ikke mindst lærerige oplevelser med mad. Til næste år får endnu flere børn mulighed for at blive klædt på til at komme i køkkenet.
04. Dec 2019
Det er godt, at der bliver sat midler af til jordudtagning på finansloven, lyder det fra Landbrug & Fødevarer. Men en fremrykning af den målrettede regulering vækker mindre begejstring.
04. Dec 2019
Jørgen H. Mikkelsen blev torsdag d. 28. november valgt til viceformand i Cogeca for en tre-årig periode. Cogeca repræsenterer de europæiske landbrugskooperativers interesser i EU.

L&F Landbrug & politik uge 48, 27-11-2019

27. Nov 2019
Danmark har netop fået en endelig godkendelse til, at dansk oksekød nu kan eksporteres til Sydkorea.
27. Nov 2019
Den finske landbrugsminister, Jari Leppä, talte varmt for en løsning af EU’s dødvande om de nye moderne forædlingsværktøjer (NBT).
27. Nov 2019
Et slag i ansigtet på et erhverv, som har leveret på miljødagsordenen. Det er budskabet fra L&F-formand Martin Merrild i et debatindlæg bragt i flere danske medier.
27. Nov 2019
Kristian Hundebøll, CEO, DLG, Henning Haahr, koncernchef, Danish Agro og Anne Lawaetz Arhnung, adm. direktør, Landbrug & Fødevarer skriver kronik i Børsen.
27. Nov 2019
I et indslag om glyphosat på P1 måtte L&F bede om og få rettet et udsagn fra en pensioneret forsker.
27. Nov 2019
Vandrådsarbejdet skal til at starte op, og der er endelig kommet materiale ud om opgaven. Vi holder opstartsmøde for vandrådsmedlemmer fra L&F, de lokale landbrugsforeninger, Danske Vandløb, Skovforeningen og Dansk Akvakultur 12. december
27. Nov 2019
Fødevareminister Mogens Jensen undersøger, om det er muligt at forhøje kvægpræmierne i 2020 for at hjælpe landmænd ramt i sagen om betalingsrettigheder. Vi er tilfredse med, ministeren går videre med ét af vores løsningsforslag.

L&F Landbrug & politik uge 47, 20-11-2019

20. Nov 2019
EU-Kommissionen har den 31. oktober fremsat et forslag til overgangsbestemmelser for 2021. Det skyldes, at de nuværende regler for EU’s landbrugspolitik 2014-2020 udløber samtidigt med at EU ikke er klar endnu med nye regler for perioden 2021-2027. Derfor nu et forslag for 2021.
20. Nov 2019
Som beskrevet i tidligere nyhedsbreve – senest d. 6. november – skal foreningerne selv melde L&F-repræsentanter til vandrådene ind til kommunerne.
20. Nov 2019
Halvdelen af ansøgerne om tilskud til ny miljøteknologi til æg, fjerkræ, gartneri og planteavl i 2018 har nu ventet over et år på svar på deres ansøgning. Vi arbejder for hurtige afgørelser.
20. Nov 2019
Til en klimakonference d. 14. november delte den unge landmand og formand for LandboUngdom, Thorbjørn Koefoed, danske landbrugs løsninger til at mindske klimapåvirkningen.
20. Nov 2019
Landbrugsstyrelsen er midt i november begyndt at give nye femårige tilsagn til økologisk arealtilskud og tilskud til pleje af græs- og naturarealer.
20. Nov 2019
Landbrug & Fødevarer har oprettet nyt tiltag ”Hent dit juletræ”, hvor landmænd med juletræssalg bliver synliggjort på Danmarks kortet. Tilbuddet er gratis, og en god mulighed for gratis reklame for den enkelte landmand. Vi opfordrer foreninger til at få medlemmer til at tilmelde sig.
20. Nov 2019
En ny rapport om udvaskning af pesticider til grundvand bekræfter igen, at glyphosat ikke er problematisk for grundvandet. Samtidig skal fund af nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol undersøges nærmere.
20. Nov 2019
En ny rapport skal hjælpe kommuner, vandværker og landmænd, når der skal fastsættes erstatninger for tiltag i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). L&F har blandt andet fremført over for ministeriet, at landmanden har krav på individuel erstatningsudmåling for alle tab.
20. Nov 2019
Efter afvisning går L&F til ministeren igen. Der er brug for hjælp til dem der med meget kort varsel får udbetalt mindre landbrugsstøtte end forventet.
20. Nov 2019
Det er skuffende, at Landbrugsstyrelsen kun foreslår moderate ændringer af reglerne for høstfristen i høring af bekendtgørelse.

L&F Landbrug & politik uge 46, 12-11-2019

12. Nov 2019
Landbrug & Fødevarer finder det glædeligt at nitratudledningen falder. Rapporten viser også en stigning i antallet af fund af pesticider i grundvandet. Dog er det vigtigt at holde sig for øje, at når man udvider antallet af analyser kraftigt med mange nye stoffer og flere steder, vil der komme et bump på vejen med en stigning i antallet af fund. Derfor er det vigtigt, at vi har fakta og proportioner på plads.
12. Nov 2019
Prisen som ’Årets unge landmand’ er netop blevet uddelt på Landbrug & Fødevarers delegeretmøde. Den går i år til Henrik Pihl Winterø fra Fyn, der overtog sin nuværende gård på en lidt utraditionel måde. I dag driver han sammen med sin kone en imponerende ægproduktion.
12. Nov 2019
Den amerikanske landmand, Jay Hill, fortæller i video om klimaudfordringen set med en amerikansk landmands øjne. Videoen er set af 51.000 brugere på Facebook.
12. Nov 2019
Sidste udkald for tilmelding til Landbrugsdage. En temadag for landmænd med fokus på bæredygtighed, der kan inspirere til udvikling og ledelse af bedriften. L&F opfordrer foreninger til at få deres medlemmer til at melde sig til.
12. Nov 2019
800 landmænd står overfor krav om tilbagebetaling på mellem 12.000-100.000 kr. på grund af manglende svar på et brev fra Miljøstyrelsen om såkaldt de minimis støtte i forbindelse med deres vandindvinding i perioden 2009-11. Tilbagebetalingen kan helt undgås ved at besvare henvendelsen.

L&F Landbrug & politik uge 45, 06-11-2019

06. Nov 2019
Statsminister Mette Frederiksen var hovedtaler på årets delegeretmøde.

06. Nov 2019
Sidst i oktober mødtes knap 60 personer i Karrebæksminde for at diskutere Karrebæk Fjordens tilstand. Mødet var arrangeret af L&F/SEGES i samarbejde med Østlige Øers Landboforeninger.
06. Nov 2019
Holder man sig til danske varer, så er der ingen grund til bekymring for at få medicinrester i maden. Det dokumenteres igen i en ny rapport fra Fødevarestyrelsen.
06. Nov 2019
Bekendtgørelsen, der formelt sætter gang i vandrådsarbejdet 2019/2020, trådte i kraft den 29. oktober. Kommuner anmoder foreninger m.fl. om at indmelde repræsentanter. Husk at udpege L&F-repræsentanter og melde dem ind til både kommune og Axelborg.
06. Nov 2019
SEGES og LU sætter i ny video fokus på arbejdsmiljøet for landmanden. I filmen deler Christine sin tragiske historie, om hvordan hun mistede sin forlovede i en ulykke, hvor han kørte minilæsser. Videoen er gået viralt og har opnået 92.500 visninger på Facebook.
06. Nov 2019
Regeringen har netop annonceret, at de nedsætter et klimapartnerskab for fødevare- og landbrugssektoren, og at Jais Valeur, Group CEO for Danish Crown, er udpeget som formand. Landbrug & Fødevarer hilser nedsættelsen af klimapartnerskabet med Jais Vealeur som formand velkommen.
06. Nov 2019
Landbrug & Fødevarer lancerede mandag sammen med seks andre organisationer et fælles udspil om natur og biodiversitet i det åbne land. L&F finder det positivt, at vi kan være med til at sætte en dagsorden, der rummer udfordringer og løsninger i landbruget.
06. Nov 2019
Regering vil fremrykke den målrettede regulering, som det med Landbrugspakken blev besluttet at indfase over tre år fra 2019 – 2021. L&F mener det er et helt urimeligt og utidigt krav.
06. Nov 2019
Formanden for Landbrug & Fødevarer kom vidt omkring: Udviklingen i landbruget, klima, Brexit, jordfordeling, fagligheden i debatten om jordbruget, bureaukrati, generationsskifte og samarbejdet med regeringen.

L&F Landbrug & politik uge 44, 30-10-2019

30. Oct 2019
Flere end 250 var 24. oktober samlet til Årsmøde i Landbrug & Fødevarers Økologisektion. Heraf godt 100 økologiske landmænd. Derudover deltog repræsentanter fra myndigheder, virksomheder, rådgivere mv.
30. Oct 2019
Miljøminister Lea Wermelin præsenterede mandag en række nye tiltag, der skal være med til at forebygge ulveangreb. Ministerens udspil kommer blandt andet som opfølgning på henvendelse fra Landbrug & Fødevarer.

L&F Landbrug & politik uge 43, 23-10-2019

23. Oct 2019
Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne er i høring frem til 15. november. Landbrug & Fødevarer vil afgive et overordnet høringssvar til opdateringen af udpegningsgrundlaget, samt de faglige kriterier.
23. Oct 2019
Føljetonen om ansøgningskaos for nye tilsagn til økologisk arealtilskud og plejegræstilskud er desværre ikke slut endnu. L&F lægger forsat vægt på, at ingen skal komme i klemme som følge af en kaotisk ansøgningsrunde og udbetalingerne af tilskud skal komme til tiden.
23. Oct 2019
En ny runde med vandråd på vej. Rådene skal, sammen med kommunerne, foreslå vandløbsindsatser frem mod næste generation af vandplaner for perioden 2021-2027. Foreninger skal i fællesskab vælge L&F-repræsentanter.
23. Oct 2019
Radikale Venstre, SF og Enhedslisten vil afsætte midler på finansloven til udtagning af lavbundsjorde. Oprindeligt var det ikke en del af regeringens forslag til finanslov 2020. L&F mener, at finansieringen til udtagning af lavbundsjorde er et helt essentielt, hvis regeringen skal nå sin målsætning om 70 pct. reduktionskrav i 2030.
23. Oct 2019
Har du ikke slået eller afgræsset din røde mark, kan du nå at trække den ud af din ansøgning frem til den 28. oktober og undgå sanktioner i din grundbetaling. Du kan se om du har røde marker på landmand.dk eller i IMK.

L&F Landbrug & politik uge 42, 16-10-2019

16. Oct 2019
Vi mener, satellitkontrol skal levere mærkbar forenkling og gøre op med datotyranniet.
16. Oct 2019
Landbrugsstyrelsen vil komme på kontrol på de 900 røde marker fra den 28. oktober. Du kan også trække marken ud af din ansøgning og dermed undgå sanktioner i din grundbetaling.
16. Oct 2019
Landbrug & Fødevarer har nedsat et nyt Advisory Board med klimaeksperter og repræsentanter fra ikke-kvotesektoren til at rådgive og hjælpe i arbejdet mod et klimaneutralt dansk fødevareerhverv i 2050. Advisory Boardet blev lanceret d. 11. oktober, hvor det havde sit første møde.
16. Oct 2019
Axelborg var for første gang i over et årti med i den københavnske event Kulturnatten, hvor museer, organisationer og virksomheder åbner dørene for offentligheden.

L&F Landbrug & politik uge 41, 09-10-2019

09. Oct 2019
Retningslinjerne på landbrugsuddannelserne omkring elever med slagtekalve, slagtesvin og fjerkræ er blevet lempet. L&F er begejstrede for lempelsen, da den sker på baggrund af medlemmers egne ønsker.
09. Oct 2019
Ansøgere oplever desværre fortsat en meget kaotisk ansøgningsrunde i forbindelse med økologisk arealtilskud og tilskud til naturpleje. L&F og SEGES finder problemerne uacceptable og følger derfor udviklingen tæt.
09. Oct 2019
Fra 1. oktober er der åbnet en ny tilskudsordning i Landbrugsstyrelsen. Landmænd med kvægbedrifter og gartnerier kan nu ansøge om tilskud på 40 % af investeringen i ny teknologi. L&F har længe arbejdet for enklere tilskudsordninger og er derfor positivt stemt over selvsamme.

09. Oct 2019
Landbrug og Fødevarer har været med til oprettelsen af en ny bestyrelsesuddannelse i 2020. Den er målrettet nyere og kommende bestyrelsesmedlemmer i andelsvirksomhederne, men vil også kunne være relevant for andre bestyrelsesmedlemmer i fødevareklyngen.
09. Oct 2019
Mange dyreholdere i områder med ulv føler sig magtesløse over for ulveangreb. Derfor har vi netop sendt et brev til miljøministeren med en opfordring til at sætte gang i en række aktiviteter nu, så de berørte dyreholdere ikke oplever, at de står alene med deres udfordringer.
09. Oct 2019
Fejlagtigt beregnet værdi af betalingsrettigheder kan koste landmænd dyrt. Landbrug & Fødevarer er rystet over, at der kan ske en så alvorlig myndighedsfejl. Vi mener, at de landmænd i klemme, først skal berøres fra 2020, hvor de haft mulighed for at tilpasse sig.

L&F Landbrug & politik uge 40, 02-10-2019

02. Oct 2019
Regeringen har offentliggjort sit finanslovsudspil. Midler til multifunktionel jordfordeling er der ikke endnu, men vi håber på resultater i forhandlingerne.
02. Oct 2019
Fødevarestyrelsen har netop udsendt nye tilpassede retningslinjer for udegående kreatur i vintervejr. Vi har længe kæmpet for ændringer og de nye retningslinjer understøtter høj dyrevelfærd. Vi forventer, at de skaber større sikkerhed hos danske landmænd, der har kreaturer gående ude om vinteren.
02. Oct 2019
Klimarådet kommer i dag med en rapport med anbefalinger til regeringen om, hvad den nye klimalov bør indeholde for, at Danmark når sit reduktionsmål og overholder Parisaftalen. Landbrug og Fødevarer er enige i mange af Klimarådets konklusioner, men der er stadig mangler.
02. Oct 2019
I sidste uge satte FN klimaet på dagsordenen til General Climate Summit i New York. Der blev diskuteret klimaplaner, hvordan man kan løse klimaudfordringerne, og hvad vi konkret skal gøre. L&F var med for at sætte fokus på vores vision for et klimaneutralt dansk fødevareerhverv i 2050.
02. Oct 2019
Miljøstyrelsen lancerer en ny hjemmeside med et overblik over status på miljøtilstanden for en række indikatorer. Landbrug & Fødevarer har i høringssvar lagt stor vægt på at sikre en faglig korrekt beskrivelse ikke mindst i afsnittet om vandmiljøets tilstand.
02. Oct 2019
Morten Nielsen, tidligere kommunikationschef i Postnord, bliver pr. 21. oktober ny pressechef hos Landbrug og Fødevarer.
02. Oct 2019
Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer holder årsmøde torsdag den 24. oktober 2019 på Dalum Landbrugsskole. Tema for eftermiddagens debat er: Økologi frem mod 2030. Mød fødevareminister Mogens Jensen og hør om regeringens ambitioner for mere økologi.
02. Oct 2019
Landbrug og Fødevarer har afgivet et høringssvar til Miljø- og Fødevareministeriet, da vi er uenige i Aarhus Universitets konsekvensberegninger ved et forbud af thiacloprid.

L&F Landbrug & politik uge 39, 25-09-2019

25. Sep 2019
Der er videndeling og tværfagligt samarbejde på menuen, når kokkeelever fra Hotel- og Restaurantskolen i denne uge bytter arbejdsplads med agrarøkonomer, landbrugselever og produktionsledere fra bl.a. Dalum, Bygholm, Asmildkloster og Sjællands landbrugsskoler. Det er Landbrug & Fødevarer, der står bag projekt ’Fra Greb til Gaffel’.
25. Sep 2019
Onsdag til fredag i sidste uge stod L&F i spidsen for en stor fælles landbrugskonference for Nordamerika og hele EU. På konferencen var der taler fra EU’s afgående landbrugskommissær Phil Hogan og den danske fødevareminister Mogens Jensen.
25. Sep 2019
L&F har via en analyse af data indberettet til EU-Kommissionen afsløret, at vandløbenes kemiske tilstand er ukendt stort set overalt i landet. Kun på 23 ud af mere end 7.700 antal vandløbsstrækninger er tilstanden bestemt.
25. Sep 2019
Partierne bag tørkepakken indgik i sidste uge aftale om, hvordan de 150 mio. kr. til multifunktionel jordfordeling skal udmøntes. I Landbrug og Fødevarer ser vi frem til at komme i gang, men savner midler til lodsejererstatninger. Vi opfordrer foreningerne til at gå i dialog med kommunen og mulige samarbejdspartnere nu, hvis der er interesse for multifunktionel jordfordeling i lokalområdet.
25. Sep 2019
Landbrugsstyrelsen har meldt ud, hvordan landmændene kan påberåbe sig force majeure i forbindelse med etableringen af efterafgrøder. Men efter kamp mod mudder og vejr er der ikke brug for ny kamp mod bureaukrati og papirbøvl. Vi mener, det bureaukratiske efterlader mange landmænd frustrerede.

L&F Landbrug & politik uge 38, 18-09-2019

18. Sep 2019
Køkkener uden for de danske hjem bruger i stigende grad økologiske fødevarer i deres madlavning. L&F forudser en fortsat stigning i 2019.
18. Sep 2019
Regeringen ønsker at indgå klimakontrakter med erhvervslivet. Landbrug & Fødevarer er glade for inddragelsen af erhvervslivet, som vi mener er nødvendige for at skabe resultater.
18. Sep 2019
En ny bekendtgørelse om vandråd nærmer sig. Vi støtter inddragelse af viden fra lokale interessenter.
18. Sep 2019
Vi har selv en vision om et klimaneutralt dansk fødevareerhverv i 2050. Nu har den europæiske landbrugsorganisation Copa-Cogeca vedtaget et positionspapir om klima, der skal sikre at EU's landbrug er bæredygtigt, innovativt og konkurrencedygtigt.
18. Sep 2019
Vi har bedt Landbrugsstyrelsen om at tage ekstra hensyn i kontrollen af efterafgrøder. Anerkendelse af en ekstraordinær force majeure bør være en formssag i områder med meget nedbør.
18. Sep 2019
84.922 nysgerrige danskere tog til Åbent Landbrug. Værternes indsats var afgørende for succesen.

L&F Landbrug & politik uge 37, 11-09-2019

11. Sep 2019
Landbrug & Fødevarer har igen henvendt sig til Landbrugsstyrelsen med ønske om forbedringer af deres IT-systemer
11. Sep 2019
Der er uklarhed om den konkrete udmøntning af brændstofkvalitetsdirektivets CO2-reduktionskrav i 2020. De økonomiske konsekvenser kan være store.
11. Sep 2019
Landbrug & Fødevarers økologiformand Hans Erik Jørgensen har i denne uge skrevet til fødevareministeren om de store problemer med nye ansøgninger om tilskud til økologiske arealer og til naturarealer.
11. Sep 2019
Regeringen har varslet at hæve bo- og gaveafgiften (generationsskifteskatten) til 15 pct. ved familieoverdragelser. Det bliver en omkostningstung affære i landbrugssektoren, hvor gennemsnitsalderen er høj og likviderne få. En analyse fra SEGES viser, at op imod halvdelen af alle bedrifter skal handles i løbet af de næste 10 år.
11. Sep 2019
Indberetning til EU-kommissionen af naturtilstanden i Danmark viser en negativ udvikling for en række naturtyper og arter. Vi mener, der mangler virkemidler.
11. Sep 2019
Miljø- og fødevareministrene annullerer den tidligere regerings beslutning om at konkurrenceudsætte alle Miljø- og Fødevareministeriets aftaler med universiteterne om det forskningsbaserede myndighedsberedskab. Det bekymrer os.
11. Sep 2019
Kun med vedvarende synlighed får arbejdsmiljøet den nødvendige opmærksomhed, især i pressede perioder som høsten.
11. Sep 2019
L&F-viceformand Thor Gunnar Kofoed og Formand for Sektor for Planteproduktion Torben Hansen henvender sig til fødevareminister Mogens Jensen med et klart budskab: Vi mangler seriøse alternativer til efterafgrøder, og de nuværende låser landmandens mulighed for en effektiv og hensigtsmæssigt planteproduktion.

L&F Landbrug & politik uge 36, 04-09-2019

04. Sep 2019
Landbrugsstyrelsen anmelder flere sager om muligt svig med projektstøttemidler. Vi ser med stor alvor på sagen og opfordrer til hurtig afklaring. Reglerne er alt for komplekse.
04. Sep 2019
Vi mener, satellitkontrollen skal levere mærkbar forenkling og gøre op med datotyranniet.
04. Sep 2019
Se dine marker i IMK eller på landmand.dk
04. Sep 2019
Miljøstyrelsen gennemfører en evaluering af lodsejerinddragelsen i forbindelse med udarbejdelse af Natura 2000 planerne. I den forbindelse efterspørger vi konkrete indspil fra lodsejere eller konsulenter, der har erfaringer fra planlægningen i 2014.
04. Sep 2019
Landbrug & Fødevarers økologisektion lancerer nu et nyt initiativ og kårer årets økologi-elev.
04. Sep 2019
Kulturminister Joy Mogensen vil se på reglerne for beskyttelsen af sten- og jorddiger. Det glæder Landbrug & Fødevarer, der vil følge op på ministerens udtalelser snarest.

L&F Landbrug & politik uge 35, 28-08-2019

28. Aug 2019
Ida Storm, sektordirektør for Landbrug & Fødevarer Kvæg, skriver et åbent brev til Anima.
28. Aug 2019
Landbrugsstyrelsen nedsatte i 2018 på baggrund af L&F’s pres en task force til at håndtere 462 udbetalinger af tilskud til miljøteknologi og moderniseringsstøtte inden udgangen af juni 2019. Formand for L&F svineproduktion Erik Larsen og formand for L&F kvæg Christian Lund mødtes i denne uge med miljø- og fødevareministeriets øverste ledelse om status for task forcens arbejde.
28. Aug 2019
Landbrugsstyrelsen meddelte i starten af juli, at ansøgningsfristen for nye tilsagn til økologi og naturpleje blev udskudt fra den 23. august til den 30. september. Her ved udgangen af august er der desværre fortsat udfordringer med systemet.

L&F Landbrug & politik uge 34, 21-08-2019

21. Aug 2019
Miljø- og Fødevareministeriet udsender en høring for et kommende lovforslag med fokus på BNBO’er og sprøjtefrie områder. L&F arbejder for et godt resultat for landmanden.
21. Aug 2019
Er du landmand og har taget en R2-autorisation som rottebekæmper, så er Miljøstyrelsen nu klar med en ny digital løsning, der gør registrering og indberetning af rottedata på din ejendom meget lettere.
21. Aug 2019
Fra 1. september er det slut med at bruge 3. og 4. generations cephalosporiner til kvæg. Beslutningen, som er truffet af L&F Kvæg, bakkes op af Dyrlægeforeningen.
21. Aug 2019
Landbrug & Fødevarer raser over bureaukrati. Midt i den travleste tid skal landmændene bruge tid på at indberette forsinket kornhøst på marker med MFO-græsudlæg.

L&F Landbrug & politik uge 28, 10-07-2019

10. Jul 2019
På markerne er høsten lige om hjørnet eller allerede i gang. Men trods den nye regering sænker sommerfreden sig over styrelser og ministerier. Derfor holder L&F Landbrug & politik sommerferie frem til medio august.
10. Jul 2019
Den nuværende debat om oksekød og klima er i stor udstrækning baseret på udenlandske undersøgelser, der ikke afspejler, hvordan vi producerer oksekød i Danmark, og hvad danskerne rent faktisk spiser. Hvordan ser klimapåvirkningen fra dansk okse- og kalvekød rent faktisk ud?
10. Jul 2019
Inger Støjbergs tilbagerulning af stramningerne fra 2014 er blevet droppet af den nye udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye. Det undrer os.
10. Jul 2019
Landbrug & Fødevarers vision om et klimaneutralt landbrug 2050 er mere end blot ord. Vi vil vise vores politikere, interessenter og hele samfundet, at fødevareklyngen mener det alvorligt.

L&F Landbrug & politik uge 27, 03-07-2019

03. Jul 2019
Landbrugsstyrelsen åbner den 1. august for ansøgninger om erhvervsrettet jordfordeling. Vi er lykkedes med at sikre en række forberede vilkår for ordningen.
03. Jul 2019
Der har den seneste tid været adskillige møder mellem landmænd og landboforeninger rundt i landet om grundvandsbeskyttelse, især i forhold til restriktioner i muligheden for anvendelse af pesticider og nitrat. L&F har bistået med viden om politiske aftaler og gældende regler på området.
03. Jul 2019
Vi har siden ansøgningssystemets åbning påpeget alle de fejl og udfordringer, der har været med det ufuldstændige ansøgningssystem.

L&F Landbrug & politik uge 26, 26-06-2019

26. Jun 2019
L&F og SEGES vil involvere lokale kræfter i vandplanerne. Onsdag den 19. juni mødtes 65 mennesker med interesse for Ringkøbing Fjord i Kloster ved Ringkøbing. Formålet var dels at blive klogere på, hvad universiteterne gør af observationer på og omkring fjorden, men i lige så høj grad at dele den enorme viden, der ligger lokalt, om fjordens tilstand og udfordringer.
26. Jun 2019
Som beskrevet i sidste uges nyhedsbrev, så skaber fejl i nyt ansøgningssystem om tilsagn til pleje af græs og naturarealer og økologisk arealtilskud fortsat store frustrationer blandt ansøgere og konsulenter. Vi kæmper for, at ingen ansøgere kommer i klemme.
26. Jun 2019
Landbrugets behov for arbejdskraft optræder kun i begrænset omfang i statens statistikker, fordi landmænd i mindre grad bruger de officielle kanaler til at søge efter arbejdskraft.
26. Jun 2019
Nyt arbejdsprogram, der netop har været i høring, indeholder forbedringer i forhold til de tidligere vandplaner. Men der er fortsat behov for markante forbedringer, ikke mindst når det gælder det faglige grundlag for kystvandene og udpegningerne af vandløb. Desuden skal inddragelsen af lokal viden op i et helt andet gear end hidtil.
26. Jun 2019
Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Radikale Venstre har præsenteret et nyt politiske grundlag for en ny regering. Her hæves Danmarks klimareduktionsmål for Danmark til 70 pct. i 2030, og der indføres bindende klimamål for landbruget. L&F mener, at det er et forslag, der indeholder både roser og tidsler.
26. Jun 2019
Landbrugsstyrelsen nedsatte i 2018 på baggrund af L&F’s pres en task force til at håndtere 462 udbetalinger af tilskud til miljøteknologi og moderniseringsstøtte inden udgangen af juni 2019.

L&F Landbrug & politik uge 25, 19-06-2019

19. Jun 2019
L&F havde ingen stand, men tog mod mange invitationer til at deltage i debatter hos andre på årets Folkemøde.
19. Jun 2019
Landbrug & Fødevarers økologisektion har med sine to netop afholdte sommermøder ønsket at vise bredden og mangfoldigheden i den økologiske produktion.
19. Jun 2019
Bruger du en varebil i erhvervsmæssig sammenhæng, så skal du inden 1. juli 2019 registrere ved Motorstyrelsen, om den bruges til hhv. ”firmakørsel” eller ”godskørsel for fremmed regning”. Er registrering og godkendelse ikke foretaget, risikerer du bøder.
19. Jun 2019
Det nye ansøgningssystem, som ansøgere om nye tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer og Økologisk Arealtilskud skal anvende første gang i år, åbnede den 11. juni 2019. Desværre er systemet plaget af fejl og langsommelighed.
19. Jun 2019
Miljøstyrelsen offentliggør ny kortlægning af Natura 2000-områder. Kortlægningen kan få betydning for igangværende sagsbehandling i forhold til blandt andet husdyrgodkendelser

L&F Landbrug & politik uge 22, 29-05-2019

29. May 2019
L&F og DNs fælles udspil blev stort set nævnt på alle debatter på Naturmødet i Hirtshals. Det var overvældende og gav os en god og konstruktiv platform at stå på i debatterne.
29. May 2019
I sidste uge offentliggjorde vi et kort, der viser alle tilmeldte til bi-kampagnen. Det har fået positiv omtale. Der er stadig plads til flere bi-venlige landbrug på kortet
29. May 2019
L&F og SEGES er sammen med en række aktører med i et projekt, der har potentiale til at nedbringe klimaudledningen markant i landbruget og flytrafikken. Parterne bag projektet vil bede om 400 mio. kr. til yderligere udvikling af teknologien.

L&F Landbrug & politik uge 21, 22-05-2019

22. May 2019
Torsdag, fredag og lørdag i denne uge løber Naturmødet af stablen i Hirtshals for fjerde år i træk. Og også i år er L&F og de lokale foreninger godt repræsenteret i flere debatter og arrangementer.
22. May 2019
Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer inviterer til Økologiske Sommermøder med særligt fokus på, hvordan vi kan videreudvikle økologiens bidrag til klima og bæredygtighed. Kom og vær med, når vi besøger to spændende økologiske bedrifter.
22. May 2019
Vores valgvideo om udvikling, forskning og forædling i landbruget kører nu. ”Landbruget er videnskab,” lyder det.
22. May 2019
Landbrug & Fødevarer har længe opfordret politikerne til at fjerne særlovgivningen for landbrugspraktikanter sammenlignet med andre praktikanter. Den indsats har nu båret frugt i forlængelse af regeringens udspil om udenlandsk arbejdskraft.

L&F Landbrug & politik uge 20, 15-05-2019

15. May 2019
Landbrug & Fødevarer har sammen med de øvrige nordiske og baltiske lande lavet en fælles erklæring, hvor vi opfordrer til en ambitiøs landbrugspolitik på miljø- og klimaområdet. Men samtidigt understreget, at det forudsætter, at det nødvendige budget er til stede og at reglerne udarbejdes med udgangspunkt i landmændenes virkelighed.
15. May 2019

8000 valgte at lægge vejen forbi det smukke Engestofte Gods i weekenden til politisk mad-festival

15. May 2019
I dag har vi premiere på vores valgkamps-video om livet i landdistrikterne og sammenhængskraften i Danmark. Den kører nu på flere af vores sociale medier.

L&F Landbrug & politik uge 19, 08-05-2019

08. May 2019
Forkerte oplysninger og konklusioner i Danmarks Radios historier om vand i kyllingekød har betydet, at Landbrug & Fødevarer har set sig nødsaget til at indberette mediet for Pressenævnet
08. May 2019
Valg til Europa-Parlamentet og Folketinget venter inden for den næste måned. Vi laver valg-hotline.
08. May 2019
Vi tager godt imod nye aftaler om en styrket naturindsats, der blandt andet rummer midler til national naturpleje og en videreførelse af både læplantnings- og markvildtindsatsen.
08. May 2019
Flere fjerkræ- og minkbedrifter kan se frem til en økonomisk kompensation for at leve op til de nye fosforkrav. Vi anser stadig hele sagen som et bevis på, at den nye fosforregulering er væsentligt mere indgribende, end ministeriet forventede.
08. May 2019
En ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen lægger op til mindre, men positive justeringer af de gældende regler. Der er dog ikke tale om den gennemgribende revision af reglerne, som der er behov for, og vi hilser udsigten til et nyt ammoniakudvalg velkommen.
08. May 2019
Vi skrev i sidste uge om de frustrationer og den debat, som forårets afslag på pulje til modernisering af kvægstalde fra 2018, har skabt. Vi har igen rejst sagen og stillet en række spørgsmål til Landbrugsstyrelsen. Efter vores pres har styrelsen udsendt en faglig meddelelse om prioritering af ansøgningerne til kvægordningen.
08. May 2019
Ansøgningsrunden for minivådområdeordningen har modtaget ikke mindre end 338 ansøgninger om tilskud. Det er en firedobling i forhold til 2018. Vi konkluderer, at landbruget leverer. Men it-problemer hos Landbrugsstyrelsen giver udfordringer.

L&F Landbrug & politik uge 18, 01-05-2019

01. May 2019
Reglerne følger op på tørkepakkens initiativ om bedre vandingsmuligheder. Der er ikke ændret væsentligt efter høringen.
01. May 2019
Det globale klimaaftryk fra landbrugssektoren vil stige, hvis dansk landbrugsproduktion flyttes til udlandet. Det viser en ny rapport fra Det Miljøøkonomiske Råds formandskab.
01. May 2019
Ændringer af bekendtgørelser for vandplanernes miljømål og indsatsprogrammer træder i kraft den 14. maj 2019. Vi mener, der stadig er for mange små vandløb med i planerne. Så arbejdet fortsætter, men vi er nået et stykke af vejen.
01. May 2019
Klimarådet har i deres rapport fra d. 29. april fremlagt en række anbefalinger til politik og redskaber, som skal understøtte målet om klimaneutralitet i 2050. I Landbrug & Fødevarer ser vi frem til at indgå i en konstruktiv dialog om de forskellige muligheder og potentialer.
01. May 2019
Landbrugsstyrelsen har fredag den 15. april sendt bekendtgørelse om tilskud til erhvervsrettede jordfordelinger i høring. 10 millioner kroner er afsat. Vi er glade for, projekter nu kan sættes i søen og opfordrer lokale landbrugsforeninger til at forberede sig ved at samle foreninger på mindst ti landmænd og 100 hektar.
01. May 2019
Er du også optaget af sikkerhed og godt arbejdsmiljø på gården? Så er du ikke alene.
01. May 2019
Landbrugsstyrelsen har i april sendt afslag ud til hundredvis af ansøgere om tilskud til modernisering af kvægstalde. Vi er frustrerede.
01. May 2019
It-udfordringer i Landbrugsstyrelsen betyder, at ansøgninger først kan behandles digitalt fra september. L&F forventer, at styrelsen sikrer effektiv manuel sagsbehandling og brug af bl.a. betingede tilsagn, så udrulningen af minivådområder ikke bliver forsinket.
01. May 2019
Landbrug & Fødevarer og SEGES har henvendt sig til Landbrugsstyrelsen på baggrund af de store udfordringer, der har været med årets ansøgningsrunde

L&F Landbrug & politik uge 17, 24-04-2019

24. Apr 2019
Medierne kører i dag en historie om et nyfundet nedbrydningsprodukt i grundvandet. Ministeren vil gennemføre obligatoriske tests for stoffet. Der er endnu engang tale om fortidens synder. Vi følger sagen tæt.
24. Apr 2019
Danskerne prioriterer klimapolitik som et af de vigtigste parametre for, hvor de sætter deres kryds til Europa-Parlamentsvalget d. 26. maj. Det viser en undersøgelse lavet af Wilke for PolicyWatch. Enhedslisten og Alternativet byder ind med løsninger, som vi ikke mener er den rigtige vej.

L&F Landbrug & Politik uge 16, 17-04-2019

17. Apr 2019
Der er stort behov for, at beslutninger om godkendelse af pesticider tages på oplyst videnskabeligt grundlag. Følelser fylder for meget.
17. Apr 2019
Hen over påskeugen lancerer Landbrug & Fødevarer sammen med Dansk Ornitologisk Forening en fælles kampagne med anbefalinger til, hvordan landmænd kan gøre en forskel for viben. Kampagnen kommer med en række anbefalinger til vibevenlig drift og har allerede været i flere landsdækkende medier.

L&F Landbrug & Politik uge 15, 10-04-2019

10. Apr 2019
1. april udløb fristen for at søge om tilskud for skærpede fosforlofter på fjerkræ- og minkbedrifter, og som ventet har der været meget stor interesse for at søge. Landbrugsstyrelsen har på deres hjemmeside oplyst, at der er kommet 175 ansøgninger. Med så mange ansøgninger må det forventes, at ikke alle ansøgere får udbetalt støtte.

10. Apr 2019
Ny rapport undersøger og sammenligner tunge køretøjers påvirkning af små kommuneveje. Baggrunden er manglende viden om landbrugsmaskiners påvirkning af veje, hvilket har forhindret modernisering af reglerne for landbrugsmaskiner. Vi vil nu med den nye viden i hånden fortsætte arbejdet for tidssvarende regler for landbrugsmaskiner
10. Apr 2019
Ansøgere om nye tilsagn om tilskud til pleje af græs- og naturarealer og økologisk arealtilskud skal i år anvende et nyt ansøgningssystem i Landbrugsstyrelsen. Overordnet bakker vi op om det nye system.
10. Apr 2019
Med en ny forskningsstrategi for dansk landbrug lægger Landbrug & Fødevarer op til et tæt og målrettet samarbejde med universiteter og GTS-institutter om at finde løsninger på fremtidens store samfundsudfordringer, som for eksempel klima. Løsninger som skal give konkrete resultater helt ud på bedriften.

10. Apr 2019
Flere projekter til nye biogasanlæg kan nu opnå dispensation til at komme på det nuværende støttesystem. Kravet om opnåelse af myndighedsgodkendelse rykkes til 1. juli 2019. Vi finder ændringen utroligt positiv.
10. Apr 2019
Landbrug & Fødevarer anmodede mandag i sidste uge om, at ansøgningsfristen for EU-støtte udskydes med fire hverdage fra den 17. april til den 26. april.
10. Apr 2019
Forslag til nye regler, der følger op på tørkepakkens initiativ om bedre vandingsmuligheder, har netop været i høring. L&F roser intentionen, men tvivler på effekten.
10. Apr 2019
Landbrugsstyrelsen direktør og vice-direktør med ansvar for sagsbehandling og udbetalinger besøgte onsdag den 3. april Landsformandskredsens møde på Axelborg.
10. Apr 2019
Landbrugsstyrelsen udsendte i sidste uge en folder: ”Det gode Kontrolbesøg”. Vi har været i dialog med styrelsen om folderen for at bidrage til, at landmanden modtager forståelig og korrekt information – og at kontrollen tager udgangspunkt i en dialog.
10. Apr 2019
Vi har sendt et kritisk høringssvar til Miljøstyrelsens kommende vejledning om indsatser mod brug af pesticider i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Vores generelle holdning er, at grundvandet allerede er velbeskyttet, og at der derfor ikke er et behov for generelt at lave sprøjtefrie BNBO. Men vi erkender, at et politisk flertal kræver indsatser og arbejder for bedst mulig sikkerhed og erstatning for landmændene.
10. Apr 2019
Regeringen og DF har indgået en tillægsaftale om målrettet regulering i 2020 og 2021. Indsatsbehovet er sat til henholdsvis 2.300 og 3.500 tons kvælstof, set i forhold til niveauet for 2019 på 1.170 tons N. Resultatet af aftalen er langt fra vores forventninger.

L&F Landbrug & Politik uge 14, 02-04-2019

02. Apr 2019
Gødskningsloven blev vedtaget i torsdags af regeringen og Dansk Folkeparti. Vi har blandt meget andet arbejdet for større fleksibilitet i etablering af efterafgrøder.
02. Apr 2019
Liberal Alliance lancerede i fredags deres klimaplan, som skal få Danmark til at blive klima-neutral i 2050. Det skal ske ved at investere 37 milliarder i klimaforskning, nedsætte elafgifterne og vedtage ny klimalov. Vi er enige i behovet for markante investeringer.
02. Apr 2019
Har man som landmand indvundet vand fra egen boring i mængder over 25.000 m3/år i perioden 2009-11? Så skal man via e-boks udfylde erklæring om de minimis-støtte. Ellers risikerer man at blive afkrævet tilbagebetaling af statsstøtte.
02. Apr 2019
Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen og fire erhvervsorganisationer, herunder Landbrug & Fødevarer mødes i dag for at sætte fokus på samarbejdet om cirkulær økonomi.
02. Apr 2019
Uddannelses- og Forskningsministeriet lancerer medio 2020 en forskningskonkurrence. I udfordringen ”Mad til alle” gælder det om at levere proteinløsninger til foder og fødevarer.
02. Apr 2019
Ny bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning gør ordningen mindre attraktiv for ansøgere. Vi har sendt kritisk høringssvar til Landbrugsstyrelsen.

L&F Landbrug & Politik uge 13, 27-03-2019

27. Mar 2019
Kulturminister Mette Bock inviterer til interessentmøde om eftersyn af lovgivningen om beskyttelse af sten- og jorddiger. L&F har længe presset på for at løse de store udfordringer på området.
27. Mar 2019
Folketinget har vedtaget afskaffelsen af afgiften på foderfosfater. Det er en langvarig L&F-mærkesag, der hermed er vedtaget. Dermed er det også sidste chance for mink- og fjerkræbedrifter til at søge fosforkompensation.
27. Mar 2019
Er du kriseramt? Har du brug for at vende din situation? Få et godt råd eller to? Eller tale med andre landmænd i samme situation? Landbrugets gratis krisehjælp står parat til at støtte dig.
27. Mar 2019
Viben er i tilbagegang, og derfor lancerer Landbrug & Fødevarer sammen med Dansk Ornitologisk forening en vibe-kampagne senere på foråret. Men allerede nu er der tiltag, der kan gøres i forbindelse med forårets markarbejde for at værne om viben.
27. Mar 2019
Landbrug & Fødevarer ærgrer sig over de lange ventetider på at få penge udbetalt via ordningen - og mistanken om svig.
27. Mar 2019
Bæredygtigt Landbrug og Landbrug & Fødevarer netop fået grønt lys til at tage sagen om vandplanerne i Højesteret. Det glæder L&F-direktør.
27. Mar 2019
Miljø- og fødevareministeren følger forslag fra os om at oprette task force for at finde udfordringer og løse dem i udrulningen af de kollektive virkemidler.
27. Mar 2019
Vi mener, det er vigtigt, at monitorering giver åbenlyse fordele, administrative lettelser og forenkling for landmændene

L&F Landbrug & Politik uge 12, 20-03-2019

20. Mar 2019
Et af indsatspunkterne i aftalen om tørkepakken mellem regeringen, DF og S var at sikre bedre vandingsmuligheder. En ny bekendtgørelse nærmer sig, der skal gøre det lettere at få tilladelse til øget indvinding i tørkesituationer. Vi arbejder for et loft for kommuners sagsbehandlingstid og ensartet fagligt grundlag.
20. Mar 2019
Regeringen har på det nyligt afholdte Digitale Topmøde lanceret en National strategi for Kunstig Intelligens. I strategien er landbrug et af de prioriterede områder. Vi mener, at kunstig intelligens og andre digitale teknologier fremadrettet udgør et vigtigt element i et konkurrencedygtigt og klimabevidst dansk landbrugs- og fødevareerhverv.
20. Mar 2019
For to år siden kritiserede L&F Miljøstyrelsen for, at tilstandsvurderingen af grundvandsforekomsterne i Danmark ikke levede op til hverken faglige eller administrative principper. Nu har Miljøstyrelsen taget vores kritik til efterretning.
20. Mar 2019
Der er stadig et par år, til de nye vandplaner kommer i 2021. Men der er fuldt tryk på arbejdet, senest med en workshop omkring modeludviklingen. AU, DHI, myndigheder samt L&F og andre interessenter deltog.
20. Mar 2019
Fredag meldte vi visionen ud: Det danske fødevareerhverv skal være klimaneutralt i 2050.

L&F Landbrug & Politik uge 11, 13-03-2019

13. Mar 2019
Landbrug & Fødevarer er meget tilfredse med, at regeringen nu igangsætter en analyse af el-tarifferne.
13. Mar 2019
Økologi er i vælten – forbruget og det økologiske areal stiger. Det smitter også af i undervisningen. Skoleelever på alle niveauer lærer om økologi, og for at sikre kvaliteten af undervisningen i gymnasierne har Landbrug & Fødevarer udviklet et helt undervisningsmateriale om emnet.
13. Mar 2019
Undersøgelse blandt land- og skovbrugets repræsentanter i Naturrådene viser, arbejdet har gjort en forskel for varetagelsen af lodsejernes interesser i forhold til det Grønne Danmarkskort. Det sker på trods af urimeligt tidspres.
13. Mar 2019
I 2012 bandt den daværende regering Danmark til det mest ambitiøse ammoniakreduktionskrav i hele EU. Kampen for, at den hovedløse danske beslutning i 2012 ikke ender med en regning til landbruget, har topprioritet hos Landbrug & Fødevarer.
13. Mar 2019
Landbrugsstyrelsen har netop offentliggjort, at loftet for de minimis-støtte i Danmark hæves fra 112.500 kr. til 150.000 kr. Det forhøjede loft er trådt i kraft med øjeblikkelig virkning, og har betydning for, hvor meget de minimis-støtte en landmand kan modtage i 2019.
13. Mar 2019
Selvom mange fejl er rettet, er der fortsat mange uklarheder, og det tager lang tid at udfylde ansøgninger. Totalt utilfredsstillende, mener L&F.
13. Mar 2019
Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen fremlægger en resistens-handlingsplan til en værdi af 15 millioner kroner over tre år, som skal modvirke og forsinke resistensudvikling i ukrudt, plantesygdomme og skadedyr. Vi hilser planen velkommen.
13. Mar 2019
Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen lægger maksimalt pres på kommunerne for at gennemgå alle boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Vi kæmper for at sikre landmændenes sag, da der er flere problematiske elementer i vejledningen.
13. Mar 2019
Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen mødtes i går med Borgmester Thomas Andresen fra KL samt Martin Merrild og Thor Gunnar Kofoed fra L&F for at drøfte målet i vandområdeplanerne om en reduktion af kvælstofudledningen gennem vådområder, minivådområder og andre kollektive virkemidler.

Mødet fandt sted efter flere ugers kritisk fokus på udrulningen af de kollektive virkemidler, hvor landbruget af Berlingske Tidende er blevet beskyldt for at have svigtet et løfte.

L&F Landbrug & Politik uge 10, 06-03-2019

06. Mar 2019
L&F går i samarbejde med Europabevægelsen. Samarbejdet skal styrke EU-debatten.
06. Mar 2019
Regeringen har på baggrund af dialog og høringssvar fra bl.a. Landbrug & Fødevarer støttet fødevareklyngen i EU’s kommende strategi for cirkulær bioøkonomi.
06. Mar 2019
1. juli træder nye regler i kraft vedrørende varebiler. Bruger du varebil til erhverv, så skal du registrere ved Motorstyrelsen, om du bruger den til firmakørsel, eller om du transporterer gods for fremmed regning.
06. Mar 2019
Der er i stigende omfang udfordringer med vandværkernes vandpriser i forbindelse med drift af husdyrbrug og begrænsninger i mulighederne for at etablere eller fastholde egen vandboring. Vi har rejst sagen politisk med henblik på en løsning på landsplan.
06. Mar 2019
GEUS har denne uge udsendt en opgørelse over fund af to nye nedbrydningsstoffer i boringskontrollen, kaldet DMS og 1,2,4-triazol. DMS er fundet i en tredjedel af boringerne og i relativt høje koncentrationer. Det er formodentlig tale om den største påvirkning af grundvandet i nyere tid. L&F følger sagen tæt.
06. Mar 2019
Der er brug for handling fra Landbrugsstyrelsen, så alle IT-problemer bliver løst hurtigst muligt. SEGES og Landbrug & Fødevarer lægger løbende pres på styrelsen.
06. Mar 2019
Der gik selvsving i medierne i sommer, da tonsvis af døde fisk pludselig skyllede op på bredden af Filsø.
06. Mar 2019
Arbejdet med en ny forvaltningsplan er sat i stå på grund af manglende enighed i Vildtforvaltningsrådet. Vi finder fortsat, at der er behov for helt andre rammer for ulveforvaltningen for at sikre udegående dyr mod ulveangreb.
06. Mar 2019
Eksporten af danske, økologiske fødevarer vokser år for år. Landbrug & Fødevarer vurderer, at der er potentiale for at sælge endnu mere dansk økologi til udlandet. Det skal nyt PR-materiale hjælpe med til.

L&F Landbrug & Politik uge 9, 27-02-2019

27. Feb 2019
Vandrammedirektivet undergår i øjeblikket et såkaldt fitnesstjek, hvor du kan komme med bemærkninger til direktivets indhold og betydning. Vi mener, at vandrammedirektivet bør ændres markant.
27. Feb 2019
Landbrug & Fødevarer har igennem mange år presset på for en mere enkel og gennemskuelig miljølovgivning, som skal gøre op med lange sagsbehandlingstider samt komplicerede og uforståelige regler. Arbejdet er i gang, og ministeren beder om input fra os.
27. Feb 2019
Endnu en gang fremhæves den danske griseproduktion som et forbillede, når det handler om at reducere antibiotikaforbruget og håndtere udfordringer med resistente bakterier. Denne gang er det FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation, der omtaler den danske indsats som et eksempel til efterfølgelse for andre lande verden over.
27. Feb 2019
Det er overskriften for den annonce, vi tidligere på ugen indrykkede i Berlingske, Jyllands-Posten og Effektivt Landbrug.

L&F Landbrug & Politik uge 7, 13-02-2019

20. Feb 2019
Arbejdet med at udforme det nye koncept for energieffektiviseringer er gået i gang. Landbrug & Fødevarer er tilfreds med, at den overordnede ramme tager afsæt i øget markedsorientering, konkurrenceudsættelse, gennemsigtighed samt finansiering via finansloven.
20. Feb 2019
Selvom vi i L&F har fået flere forhold ændret af de elementer, der indgår i forslag til ny gødskningslov, så har vi stadig stridspunkter.
20. Feb 2019
De danske landmænd og fødevareindustrien er så gode til at anvende restprodukter fra fødevareproduktionen på forskellige måder, så det reelle madspild er yderst begrænset. Det gælder især for animalske produkter, viser en ny rapport fra Aarhus Universitet.
20. Feb 2019
Energistyrelsen er netop udkommet med en handlingsplan for udrulning af 5G-infrastruktur i Danmark – en plan hvor landbruget er blandt de sektorer der fremhæves. Vi er glade for, strategien ser landbruget som et digitalt erhverv.
20. Feb 2019
Der har igennem de sidste uger været store it-mæssige problemer hos Landbrugsstyrelsen, som rammer landmænd og konsulenter i ekstraordinær stor grad. Vi presser på for øjeblikkelig løsning på problemerne.

L&F Landbrug & Politik uge 7, 13-02-2019

13. Feb 2019
Fredag den 8. februar offentliggjorde regeringen udspillet Mindre bureaukrati – mere vækst. Mange forslag kommer fra Virksomhedsforum for enklere regler, hvor vi over tid har stillet 271 forslag.
13. Feb 2019
Vil du se underholdende film om landbruget i gamle dage?
13. Feb 2019
Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen og energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt forventer, at landbruget i højere grad vil bidrage positivt til klimaet, uden at det går ud over konkurrenceevnen. Målrettet forskning er nøglen.
13. Feb 2019
Udleder du over 10 tons ammoniak om året, har du fået brev i e-boks om, at Miljøstyrelsen har beregnet din udledning og indberetter den til EU-registret PRTR.
13. Feb 2019
7.000 landmænd får i disse dage breve fra Landbrugsstyrelsen om, at de har være udsat for et sikkerhedsfejl med håndtering af persondata og uberettiget adgang til CPR-numre. Landbrugsstyrelsen tager sagen alvorligt og har rettet fejlen så snart den blev opdaget. Vi er tilfredse med den hurtige reaktion.
13. Feb 2019
Energiforligskredsen indgik 8. februar en aftale om udmøntningen af energiaftalen. Aftalen betyder, politikerne lukker ned for tilgang af ny biogas på den nuværende tilskudsordning fra og med den 8. februar 2019. Vi mener, det sætter flere landmænd i en meget dårlig situation.
13. Feb 2019
Man skal høre meget sludder om kvælstof i disse dage, lyder det fra L&F-formand Martin Merrild. Læs vores svar på Berlingskes dækning.

L&F Landbrug & Politik uge 6, 06-02-2019

06. Feb 2019
Der er ikke fundet en sammenhæng mellem fire navngivne sprøjtemidler og børneleukæmi.
06. Feb 2019
Der kom utallige gode anbefalinger med relevans for landbrugs- og fødevareerhvervet fra Vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi. Nu handler det for Landbrug & Fødevarer om at få dem omsat i praksis, så de kan give værdi for jer.
06. Feb 2019
Den danske kvægundtagelse for 2019/2020 er nu offentliggjort i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Nyt er muligheden for at bruge cikorier som efterafgrøde og flere muligheder for dækafgrøder til efterafgrødeudlæg. L&F ønsker øget fleksibilitet.
06. Feb 2019
Landbrug & Fødevarer og SEGES er gået i gang med et arbejde, som skal gøre os bedre til at vise landbrugets og landmandens bæredygtige udvikling.
06. Feb 2019
Ingeniøren bragte 1. februar en historie, hvor mediet med baggrund i overvågningsdata fra LOOP-stationerne for et år dels postulerer, at nitrat i grundvandet stiger, og samtidig påstår, at stigningen skyldes Fødevare- og Landbrugspakken. SEGES tager til genmæle.
06. Feb 2019
De første landmænd i år har i denne uge modtaget tilsagn fra Landbrugsstyrelsen om tilskud til modernisering af kvægstalde. Denne gang skal styrelsen oppe sig, mener Landbrug & Fødevarer.
06. Feb 2019
Landbrug & Fødevarer ønsker en forhøjelse af loftet til 25.000 euro (ca. 187.500 kr.) med et nationalt register, hvor landmændene kan tjekke, om de er ved at nå loftet. Det vil fjerne den usikkerhed, som mange landmænd står med i dag.
06. Feb 2019
Efter en kaotisk start på ansøgningsrunden om de målrettede efterafgrøder er det endnu en gang blevet slået fast, at først-til-mølle ikke duer. Landbrugsstyrelsen arbejder på en ny model til næste år.
06. Feb 2019
Danske svine- og fjerkræproducenter har årligt betalt omkring 50 millioner kroner i afgift på foderfosfat. Landbrug & Fødevarer har længe presset på for at få fjernet afgiften på foderfosfat. Nu fremsættes lovforslaget, som fjerner afgiften med virkning fra 1. juli i år.

L&F Landbrug & Politik uge 5, 30-01-2019

30. Jan 2019
På rekordtid er der opnået de nødvendige 50.000 støtter til et Borgerforslag om ny ”Dansk Klimalov nu”. Processen understreger befolkningens interesse for klima.
30. Jan 2019
Præcisionsforædling i planter kan skabe nye sorter, der kan bidrage væsentligt til at løse bæredygtigheds- og klimaudfordringerne. Hvis bare politikerne vil.
30. Jan 2019
Den nye klimapolitiske redegørelse giver et grundigt billede af klimaudfordringerne. Landbrugets hidtidige klimaindsats anerkendes. L&F understreger behovet for forskning og udvikling – ikke afvikling - af landbruget som følge af klimatiltag.
30. Jan 2019
Sidste år var ventelisterne lange, men nu er der ledige pladser til den obligatoriske uddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter. Næste udgave af kurset udbudt af SEGES begynder 21. februar.
30. Jan 2019
L&F har indsendt et kritisk høringssvar til de ændrede bekendtgørelser, som skal tage hånd om vandrådenes forslag til afgrænsning af vandløbene.
30. Jan 2019
L&F presser på for at få reduceret sagsbunkerne.
30. Jan 2019
Landbrug & Fødevarer presser på for, at satellitbaseret kontrol fører til forenkling og lettelser hos landmændene.

L&F Landbrug & Politik uge 4, 23-01-2019

23. Jan 2019
Landbrug & Fødevarer arbejder kraftigt på at få forsyningssektorerne effektiviseret effektiviseringerne omsat i lavere tariffer for vore virksomheder og for vore landmænd. Det er derfor meget beklageligt, at en analyse af konkurrenceforholdene i elsektoren bliver stærkt forsinket.
23. Jan 2019
Bør dine vandløb udgå af vandplanerne, er det nu, du skal melde ind. Høringsfristen for indsigelser mod forslag til hvilke små vandløb, der skal med i vandplanerne, er fredag den 25. januar.
23. Jan 2019
Landbrugsstyrelsen samler viden om etablering af levesteder for dyr og planter på ny hjemmeside. Landbrug & Fødevarer er blandt samarbejdspartnerne.
23. Jan 2019
En ny ændring af planloven forhindrer kommuner i at etablere boliger i lokalplansområder, hvor der er risiko for lugtgener fra husdyrbrug. L&F vil sikre, de nye regler bliver efterlevet.
23. Jan 2019
L&F og SEGES følger arbejdet tæt.
23. Jan 2019
Glyphosat er til stadighed i politikernes fokus, selvom stoffet sidste år blev godkendt for fem år frem til 2022. L&F arbejder for, at landmænd stadig kan anvende midlet efter 2022.
23. Jan 2019
En ny kampagne skal fortælle danskerne om det stadig faldende antibiotikaforbrug i dansk griseproduktion.

L&F Landbrug & Politik uge 3, 16-01-2019

16. Jan 2019
Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) vil ikke give dansk landbrug nye ekstra regninger her og nu som følge af klimatiltag, som vil gøre det dyrere at producere i Danmark. Til gengæld skal der satses på en fokuseret forskningsindsats. L&F finder strategien ansvarlig.
16. Jan 2019
Ny bred politisk aftale betyder sprøjtefrie boringsnære beskyttelsesområder (BNBO’er). L&F savner de faglige begrundelser, men glæder sig over fuld og hel erstatning til landmændene.
16. Jan 2019
Sidste år lancerede L&F en kampagne om at passe godt på bierne. På Plantekongressen har vi sat nyt fokus på kampagnen, som fortsætter i 2019. Bak gerne op om kampagnen, spred budskabet og tilmeld jer på lf.dk/bi
16. Jan 2019
Landbrug & Fødevarer ærgrer sig over nej til Theresa Mays brexit-aftale. Det skaber stor usikkerhed blandt danske fødevarevirksomheder og landmænd.
16. Jan 2019
Diquat (Reglone) forbydes i EU fra 4. februar 2020 og kan derefter kun anvendes på en mulig dispensation.
16. Jan 2019
Nytår er tid til nytårsforsæt. Og Landbrugsstyrelsen offentliggjorde i de sidste dage af december deres nytårsforsæt for 2019. De kalder det deres resultatplan, der bl.a. har mål for, hvornår landmænd kan få udbetalt tilskud fra Landbrugsstyrelsen. Landbrug & Fødevarer er i løbende dialog med ministeriet om udfordringerne med rettidig betaling.
16. Jan 2019
Med midtvejsevalueringen af Fødevare- og landbrugspakken er der kommet fornyet fokus på, hvordan det går med etableringen af de kollektive virkemidler som minivådområder. L&F gør status og viser dig mulighederne.

16. Jan 2019
Miljø- og Fødevareministeriet har løftet sløret for foreløbige tal fra Aarhus Universitet på kvælstofudledningen i 2017. Efter korrektion for årsnedbør lå udledningen på omkring 60.000 tons, hvilket er på niveau med året før. Det har ført til ramaskrig fra flere kanter, da tallet burde falde år for år. L&F melder ud, at der ikke er grund til panik.

L&F Landbrug & Politik uge 2, 09-01-2019

09. Jan 2019
SF har offentliggjort et nyt klimapolitisk udspil i forhold til landbruget. L&F finder en række problemer i udspillet, men også elementer, der flugter med landbrugserhvervets udvikling.
09. Jan 2019
I 2017 er der på grund af fund af pesticider lukket én drikkevandsboring ud af 6.780 boringer, der leverer drikkevand til almene vandværker.
09. Jan 2019
Det er først i 2027, der er endelig frist - men allerede nu er Ringkøbing Fjord i god økologisk tilstand. Det viser de nyeste tal for overvågningen. Alligevel fastholder Miljøstyrelsen, at indsatser for mere end 70 millioner kroner skal gennemføres i løbet af de kommende tre år.
09. Jan 2019
Den 20. december 2018 blev endnu en udskydelse af ejendomsvurderinger vedtaget i Folketinget. Syens du også processen med de nye ejendomsvurderinger virker så at sige en smule ejendommelig – så kigger L&F tilbage på året der gik indenfor ejendomsvurderingssystemet. Hvad betyder det hele for din ejendom?
09. Jan 2019
Henvendelse fra Landbrug & Fødevarer om forvaltningen af diger resulterer nu i, at kulturministeren vil se på uhensigtsmæssigheder i digelovgivningen. Landbrug & Fødevarer roser ministerens initiativ og håber, at det vil føre til mere klare regler og en mere fleksibel administration i digesager.

L&F Landbrug & Politik uge 1, 02-01-2019

02. Jan 2019
Brugen af bælter har længe været en udfordring for landbruget og maskinstationerne samt andre aktører med tilknytning til landbrugserhvervet. Nu er det godt nyt på vej.
02. Jan 2019
Landbrugsstyrelsen har netop offentliggjort ny bekendtgørelse til minivådområdeordningen. Den nye ordning åbner for ansøgninger 1. marts 2019. Ifølge L&F er der en række markante forbedringer i forhold til 2018-ordningen.
02. Jan 2019
Arbejdsprogrammet for 3. og foreløbig sidste generation af vandplaner blev kort inden jul sendt i seks måneders høring. Der er forbedringer, men desværre også stadig væsentligt mangler, mener L&F.