Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Illustration: L&F

Godt nyt om bælter på traktorer

Brugen af bælter har længe været en udfordring for landbruget og maskinstationerne samt andre aktører med tilknytning til landbrugserhvervet. Nu er det godt nyt på vej.

Erhvervenes organisationer har arbejdet med emnet ad flere veje – og gør det fortsat.

Den gode nyhed er, at maskinstationer og landmænd nu kan købe en bæltetraktor og køre lovligt på offentlig vej. Det skal dog være bælter typegodkendt efter EU-fordningen ”Mother Regulation 167/2013”

Baggrunden er, at vi og vores partnere har gravet dybt i EU-lovgivningen. Vi har fundet ud af, at EU har defineret, hvornår bælter er vejskadelige. Det er centralt, da en stor barriere i at få moderniseret reglerne for landbrugsmaskiner på bælter er manglende viden om eventuel beskadigelse af vejene.

I et notat til Færdselssstyrelsen påpeger vi, at Danmark ikke kan opretholde vores gældende regler, når en EU-forordning definerer kravene til bælter. Færdselsstyrelsen har overvejet sagen, og er kommet frem til samme konklusion om bæltetraktorer.

Derfor er det nu fastslået, at traktorer med bælter typegodkendt efter ”Mother Regulation 167/2013” har adgang til Danmark og det danske vejnet. 167/2013 trådte i kraft 1. januar 2018.

Det skal understreges, at kun traktorer typegodkendt efter 167/2013 er omfattet. Købere af bæltetraktorer anbefales at være opmærksom på det i købssituationen. Det er uvist, hvor mange bæltetraktorer der pt. er typegodkendt efter 167/2013.

Motorredskaber på bælter er ikke omfattet

Ovenstående gælder IKKE motorredskaber på bælter, som mejetærskere, finsnittere, roe-/ kartoffeloptagere etc., fordi 167/2013 kun omfatter traktorer. Vi samarbejder med Færdselsstyrelsen om afklaring af motorredskaber.

Vi ser desuden frem til resultatet fra undersøgelse om tunge køretøjers påvirkning af vejene, som i foråret blev gennemført i samarbejde med bl.a. Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen. Det er vores ambition, at de nuværende bælteregler, der stammer fra 1955, bliver opdateret, så de svarer til gældende EU-regler.

Arbejdet med at modernisere reglerne for landbrugsmaskiner på gummibælter laver Landbrug & Fødevarer i samarbejde med Dansk Agroindustri, Dansk Maskinhandlerforening, Danske Kartofler, Danske Maskinstationer & Entreprenører, Danske Sukkerroedyrkere og SEGES

Kathrine Blæsbjerg Sørensen

Seneste nyt fra lf.dk