Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Foto: L&F

Ny og forbedret ordning skal sikre etablering af flere minivådområder i 2019

Landbrugsstyrelsen har netop offentliggjort ny bekendtgørelse til minivådområdeordningen. Den nye ordning åbner for ansøgninger 1. marts 2019. Ifølge L&F er der en række markante forbedringer i forhold til 2018-ordningen.

Minivådområder er – sammen med vådområder og skovrejsning – kollektive virkemidler, der indgår som væsentlige elementer i Fødevare- og landbrugspakken. Den kollektive indsats er en af forudsætningerne for, at det igen er muligt at anvende fulde gødskningsnormer.
 
2018 var første år med minivådområdeordningen. Der er i årets løb blevet etableret en række minivådområder, og sideløbende har L&F sammen med SEGES arbejdet hårdt for at få forbedret ordningen mest muligt, så vilkårene fremadrettet bliver bedre.
 
Nu er den nye bekendtgørelse og vejledning offentliggjort, og der er sket mange forbedringer i forhold til den eksisterende ordning.

 

Lettere at ansøge
Først og fremmest er det blevet lettere at ansøge, idet der nu ikke længere er krav om først at indhente af flere tilbud fra entreprenører som grundlag for ansøgningen. Der anvendes nu standardomkostninger, og med hjælp fra oplandskonsulenten kan prisen for minivådområdet regnes ud på en mere enkel måde. Kan man samlet set få anlægget lavet billigere end beregnet, kan man opnå overskud på projektet.

 

Det er i 2019 muligt at få op til 50 % af de tilskudsberettigede udgifter udbetalt som forskud, så længe de nødvendige myndighedstilladelser er i hus. Det mindsker den økonomiske risiko ganske betragteligt.

 

Det er nu afklaret, at minivådområder ikke er omfattet af naturbeskyttelsesloven. En ændring i naturtypebekendtgørelsen sikrer, at minivådområder er undtaget §3-beskyttelsen, så længe anlægget er i drift.

 

Skat og moms følger reglerne for andre tilskudsordninger: Det er slået fast, at tilskuddet er skattepligtigt og omkostningerne er fradragsberettigede, så hvis tilskud og omkostning balancerer, skal der ikke betales skat.

 

Mere fleksibilitet

Der er nu åbnet op for etablering af matriceanlæg, som supplement til de eksisterende minivådområder med åbent vandspejl. Det øger fleksibiliteten, når den bedste løsning i et specifikt område skal findes, og N-reduktionspotentialet i matriceanlæggene er meget stort, så de kan bidrage med en stor effekt i det samlede regnskab. Der er dog behov for at få endnu flere alternativer med i denne eller tilsvarende ordninger, så fleksibiliteten bliver størst mulig.
 
L&F er meget positive over de forbedringer, der kommer til at gælde i ordningen for 2019.
  

​Fortsat udeståender

Der er fortsat udeståender, som vi vil fortsætte med at arbejde for at få ryddet af vejen fremover. Blandt dem kan nævnes first-mover-problematikken (hvordan kan de, der går forrest med den kollektive indsats, blive belønnet individuelt), godskrivning af P-effekten, endnu bedre mulighed for at anvende minivådområder i områder, der pt. er låst for indsats og ikke mindst muligheden for at kunne anvende endnu flere virkemidler i randen af dyrkningsfladen (yderligere drænfilterløsninger), hvilket vil øge fleksibiliteten.

 

SEGES har udarbejdet et faktaark om den nye ordning. Det kan du hente her. 
  

 

Erik Jørgensen

Seneste nyt fra lf.dk