Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Foto: Colourbox.com

Fødevareklyngen sikres i EU's strategi for cirkulær bioøkonomi

Regeringen har på baggrund af dialog og høringssvar fra bl.a. Landbrug & Fødevarer støttet fødevareklyngen i EU’s kommende strategi for cirkulær bioøkonomi.

I regeringens holdning til EU’s strategi fremgår det bl.a., at strategien skal understøtte den generelle udvikling, som bioøkonomien i Danmark er inde i og matcher de styrkepositioner, som Danmark ønsker at videreudvikle i fremtiden. Det handler især om værditilvækst i både primærerhvervet og forarbejdningssektorerne i fødevareerhvervet. Regeringen vil endvidere i den videre proces lægge vægt på udvikling af bioøkonomi på et bæredygtigt grundlag, herunder gode muligheder for forskning og udvikling, for udbredelsen af bioraffineringsanlæg og udvikling af bioøkonomiske forretningsmodeller.

Sagen skal på EU rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 18. marts 2019 med henblik på politisk drøftelse.

Baggrund
Kommissionen har revideret EU's bioøkonomistrategi fra 2012. Den nye strategi har titlen "En bæredygtig europæisk bioøkonomi: Større økonomisk, social og miljømæssig sammenhæng". I de kommende år vil Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne følge op på strategien med konkrete tiltag. Med en stor og effektiv fødevaresektor har Danmark interesse i, at EU fastholder fokus på bioøkonomi.


Kitt Bell Andersen

Seneste nyt fra lf.dk