Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Ingen ny forvaltningsplan for ulv ærgrer L&F

Arbejdet med en ny forvaltningsplan er sat i stå på grund af manglende enighed i Vildtforvaltningsrådet. Vi finder fortsat, at der er behov for helt andre rammer for ulveforvaltningen for at sikre udegående dyr mod ulveangreb.

Miljø- og fødevareministeren har meldt ud, at der ikke kommer nogen ny forvaltningsplan for ulven, sådan som der ellers var lagt op til i forbindelse med arbejdet i Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe sidste år.

Ministerens beslutning om ikke at lave en ny forvaltningsplan skyldes, at det ikke har været muligt for parterne i vildtforvaltningsrådet at blive enige om en ny forvaltningsplan. Hverken land- og skovbrugets repræsentanter eller repræsentanterne fra Danmarks Naturfredningsforening kunne bakke op om de forslag til forvaltningsplan, der blev fremlagt, og derfor har ministeren nu valgt at lade den gamle forvaltningsplan fortsætte – dog med en mindre ændring af definition af begrebet ”problemulv”.

Landbrug & Fødevarer finder det meget beklageligt, at der ikke kommer en ny forvaltningsplan, da den eksisterende plan slet ikke tager højde for alle de udfordringer som ulven i Danmark giver for de mennesker, der lever i områder med ulv. Helt centralt er, at man som lodsejer heller ikke med den nye definition af problemulv reelt har mulighed for at forsvare sine husdyr mod ulven, ligesom planen heller ikke anviser nogle løsninger i de tilfælde, hvor ulve stresser udegående dyr.

Forvaltningen af ulv vil fortsat blive drøftet i Vildtforvaltningsrådet, men det må forventes, at der kan gå nogle år, før der igen drøftes ny forvaltningsplan. Landbrug & Fødevarer arbejder fortsat for at sikre en forvaltning af ulven i Danmark, der kan minimere konflikterne og give de bedste mulighed for husdyrholdere for at skærme deres dyr mod angreb fra ulven.

Ny plan var landbrugets ønske

Arbejdet med en ny forvaltningsplan blev sat i gang i starten af 2018 – hovedsagelig efter ønske fra Landbrug & Fødevarer. Baggrunden for ønsket om en revideret forvaltningsplan var blandt andet, at ulvesituationen i Danmark ændrede sig markant med forekomsten af ulveunger i sommeren 2017, da det var udtryk for en meget hurtigere udvikling i ulvebestanden i Danmark, end den oprindelige forvaltningsplan havde forholdt sig til. Samtidig var omfanget af angreb fra ulv også stigende, og der var flere forhold som den eksisterende forvaltningsplan ikke forholdt sig til – herunder stress hos husdyr forårsaget af ulveangreb eller strejfende ulve.

Samtidig var det et klart ønske fra Landbrug & Fødevarer at få en forvaltningsplan, der reelt giver husdyrholdere mulighed for at forsvare deres dyr i tilfælde af angreb fra ulv.

Ikke enig i definition af ”problemulv”

Begrebet ”problemulv”, fastlægger hvornår en ulv har en adfærd, der kan berettige, at den skydes eller på anden måde fjernes fra et givent område. Det er Miljø- og fødevareministeren, der i sommeren 2018 fastlagde den definition, som skulle indgå i den nye forvaltningsplan.

Definitionen af problemulv er fastsat ud fra rammerne i EU’s habitatdirektiv. Men Landbrug & Fødevarer fandt og finder fortsat, at den forvaltning, der lægges op til med den nye definition, ikke er tilstrækkeligt klar og operationel. Den enkelte husdyrholder vil ikke kunne bruge den til at forsvare sine dyr mod ulveangreb. Blandt andet lægges der op til en meget langstrakt proces med store krav til identifikation af de enkelte ulve. Samtidig omfatter den ikke ulve, der gentagne gange færdes uden for indhegninger og stresser eller skræmmer dyr.

Ud over uenighed om problemulvsdefinitionen fandt Landbrug & Fødevarer også, at det var uacceptabelt, at udkastet til ny forvaltningsplan ikke medtog økonomiske konsekvensberegninger af, hvad ulven vil betyde i Danmark. Samtidig fastsatte udkastet ikke nogen mål for ulveforvaltningen i Danmark og forholdt sig ikke til de store udfordringer, som ulve giver for blandt andet naturpleje og økologisk produktion med udegående dyr. Vi havde herud over en række andre kritikpunkter der resulterede i, at vi valgte ikke at bakke op udkastet til ny forvaltningsplan.

Karen Post

Seneste nyt fra lf.dk