Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Foto: L&F

L&F, Miljø- og Fødevareministeriet og KL vil fremme kollektive kvælstof-virkemidler

Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen mødtes i går med Borgmester Thomas Andresen fra KL samt Martin Merrild og Thor Gunnar Kofoed fra L&F for at drøfte målet i vandområdeplanerne om en reduktion af kvælstofudledningen gennem vådområder, minivådområder og andre kollektive virkemidler.

Mødet fandt sted efter flere ugers kritisk fokus på udrulningen af de kollektive virkemidler, hvor landbruget af Berlingske Tidende er blevet beskyldt for at have svigtet et løfte.

På mødet gentog Martin Merrild L&F’s budskaber om, at landmændene indtil nu har stået i kø for at levere på de frivillige kvælstofindsatser, som er en del af Landbrugspakken, og at det ikke er rimeligt at kritisere landbruget for at gøre for lidt.
 
Samtidig understregede Merrild at L&F vil gøre alt, hvad vi kan, for at målsætningerne for de kollektive virkemidler nås. Men det kan kun nås gennem godt samspil mellem stat, kommuner og landbrug.

 

Ministeren kvitterede for L&Fs engagement i at nå målene.

 

På mødet blev KL, Landbrug & Fødevarer og Miljø- og Fødevareministeren enige om at målet kun kan nås, hvis alle tre parter arbejder tættere sammen og styrker indsatsen og rammerne for de kollektive virkemidler. Staten skal sørge for, at finansieringen og hensigtsmæssige regler for de forskellige virkemidler er på plads. Kommunerne har opgaven med at realisere de store vådområdeprojekter, og kommunerne skal sørge for hurtige anlægstilladelser til minivådområder. Endeligt er det helt afgørende at landbruget understøtter processen, og at landmændene deltager i projekterne.

 

National task force nedsat

Derfor blev de tre parter i går enige om at nedsætte en national Task Force til at sikre den nødvendige fremdrift i de kollektive virkemidler, sådan som L&F tidligere har efterlyst i en annonce i en række medier.
 
Konkret skal Task Forcen blandt andet undersøge mulighederne for at styrke landmændenes incitamenter til at deltag i ordningerne. Det kan fx ske ved, at lodsejere, der afgiver jord, tilbydes enkle engangserstatninger i stedet for de administrativt mere byrdefulde tilskudsordninger, der tilbydes i dag.

 

Task Forcen skal også undersøge muligheden for at give landmændene og kommunerne større valgfrihed mellem de kollektive virkemidler, så man fx i et område kan lave færre vådområder end forudsat i vandplanerne, hvis man til gengæld laver flere minivådområder - eller omvendt. Den problemstilling blev beskrevet af Effektivt Landbrug i går.

 

Anders Panum Jensen

Seneste nyt fra lf.dk