Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Ministeren fremlægger plan for at forebygge resistens i landbruget

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen fremlægger en resistens-handlingsplan til en værdi af 15 millioner kroner over tre år, som skal modvirke og forsinke resistensudvikling i ukrudt, plantesygdomme og skadedyr. Vi hilser planen velkommen.

Landbrug & Fødevarer hilser det velkomment, at der investeres målrettet i at forebygge yderligere resistensudvikling i ukrudt, sygdomme og skadedyr. Ministeren vil gerne optimere brugen af IPM (integreret plantebeskyttelse) i planteproduktionen for at minimere anvendelsen af pesticider. Der udpeges en række indsatsområder, blandt andet skal rådgivning om IPM opjusteres.
 
Landbrug & Fødevarer vil med hjælp fra SEGES vurdere resistenshandlingsplanens virkemidler. Da planen vil medføre øgede administrative byrder på den enkelte bedrift, skal der kompenseres for det.

 

Danske landmænd er helt sikkert interesserede i, at resistensudviklingen forsinkes og kommer bedre under kontrol. Landmændene er allerede førende i EU, når det gælder brugen af IPM-metoderne med så lidt anvendelse af plantebeskyttelsesmidler som muligt. Ministeren henviser til, at der bliver færre midler (altså færre virkemekanismer) til rådighed for landmanden, hvilket fremmer resistensudviklingen.
 
 Landmænd har brug for flere virkemekanismer – naturligvis som supplement til de allerede kendte IPM-metoder. Desuden har hele planteproduktionen et stort behov for at kunne bruge de nye præcisionsforædlingsteknikker (NBT), der hurtigere end nu kan udvikle sorter med bedre resistensegenskaber, bedre udnyttelse af ressourcerne og bedre kvalitetsegenskaber.

 

Desuden må man ikke glemme, at pesticidafgiftssystemet faktisk fremmer resistensudvikling i ukrudt, sygdomme og skadedyr, fordi afgifterne ensretter middelvalget ude hos landmændene.

 

Landbrug & Fødevarer vil aktivt deltage i arbejdet med at modvirke og forsinke yderligere resistensudvikling, men der er - foruden de foreslåede IPM-metoder - behov for flere muligheder i værktøjskassen og behov for, at der politisk fokuseres på at fjerne pesticidafgifterne.

 

 

Nils Elmegaard

Seneste nyt fra lf.dk