Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Foto: Colourbox

L&F-kritik sikrer faglig korrekt overvågning af grundvand

For to år siden kritiserede L&F Miljøstyrelsen for, at tilstandsvurderingen af grundvandsforekomsterne i Danmark ikke levede op til hverken faglige eller administrative principper. Nu har Miljøstyrelsen taget vores kritik til efterretning.

Tilstandsvurderingen har betydning for næste generation af vandplaner, og Landbrug & Fødevarer vil fortsat følge arbejdet i Miljøstyrelsen tæt. 

 
 
Nogle af de kritikpunkter, som vi havde dengang var særligt, at man brugte vandanalyser fra brønde til at karakterisere grundvandets tilstand. Vandanalyser fra brønde var i vores optik ikke valide datakilder, da de i høj grad kan bære stærkt præg af forurening fra overfladevand.

 

Samtidig kritiserede vi, at de helt korte boringer som LOOP-boringer - i det terrænnære grundvand – blev brugt til at beskrive dybereliggende grundvandsforekomster.

 

Ny tilgang efter L&F-pres
Nu erfarer vi, at Miljøstyrelsen sammen med GEUS er kommet på bedre tanker, og vi er meget tilfredse med, at man nu har en helt anden faglig tilgang, som også flugter EU-reglerne på området.

 

For det første er det glædeligt at vandanalyser fra brøndene nu er sorteret fra. For det andet lægger man nu en geologisk faglighed ind i vurderingen, således at alle boringer ikke har samme vægt i vurderingen af grundvandsforekomsternes tilstand. Fx vil de helt korte boringer ikke længere benyttes til at karakterisere dybereliggende grundvand. Nu indbygger man en rumlig forståelse af den konkrete grundvandsforekomst og de boringer, der er tilknyttet boringen.


Skeen i den anden hånd
Det er yderst tilfredsstillende, at vores kritik har båret frugt, og i L&F vil vi gerne rose Miljøstyrelsen for at have taget skeen i den anden hånd. Med rapporten ”Udvikling af metode for relevante undersøgelser for vurdering af nitratpåvirkning af grundvandsforekomsterne” som udkom i torsdags (d. 14. marts 2019), får vi endelig sikret en faglig tilgang i karakteriseringen af det danske grundvand i vandområdeplanerne.

 

Tilstandsvurderingen har betydning for næste generation af vandplaner og Landbrug & Fødevarer vil fortsat følge arbejdet i Miljøstyrelsen. Vi er meget tilfredse med, at vi havde en meget vedholdende kritik dengang. Den slipper vi selvfølgelig ikke, før vi har set, at den faglige tilgang både benyttes i tilstandsvurderingen men også i forhold til adressering af eventuelle indsatser i forhold til grundvand.

 

Nikolaj Ludvigsen

Seneste nyt fra lf.dk