Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Positive signaler om tørkepakken og markvanding

Et af indsatspunkterne i aftalen om tørkepakken mellem regeringen, DF og S var at sikre bedre vandingsmuligheder. En ny bekendtgørelse nærmer sig, der skal gøre det lettere at få tilladelse til øget indvinding i tørkesituationer. Vi arbejder for et loft for kommuners sagsbehandlingstid og ensartet fagligt grundlag.

Ifølge aftaleteksten skal mulighederne for at lave en undtagelsesbestemmelse, der kan gøre det lettere at få tilladelse til at øge vandingen i ekstraordinære vejrsituationer, undersøges.

Nu er Miljø- og fødevareministeren klar med en opfølgning på dette indsatspunkt. I sidste uge sendte ministeriet et udkast til en ændring af bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning i høring.

I høringsudkastet foreslås det at tilføje et nyt kapitel til bekendtgørelsen om såkaldte ”korttidstilladelser” af op til tre måneders varighed. Helt konkret giver bestemmelserne mulighed for at søge om tilladelse til en midlertidig forøget indvinding fra eksisterende tilladelser i tørkesituationer.

Bestemmelserne skal samtidig muliggøre en hurtig sagsbehandling i kommunerne ved blandt andet at lempe krav til ekstern høring.

Et positivt signal – men det skal også virke i praksis

Det er meget positivt, at der med tørkepakken blev sat fokus på at sikre bedre vandingsmuligheder. Miljø- og fødevareministeriet skal have ros for at levere på dette indsatspunkt relativt hurtigt.

Markvanding er en helt afgørende forudsætning for at kunne drive landbrug i store dele af landet – primært i det den vestlige del af Jylland. Derfor er det essentielt, at der er mulighed for at vande efter behov alle år, og i særdeleshed i ekstremt tørre år som 2018.

Med de foreslåede bestemmelser lægges der op til at gøre det lettere for kommunerne at behandle korttidstilladelser. Dermed sendes der også et signal til kommunerne om, at de skal kunne håndtere de ansøgninger, næste gang en tørke rammer.

Garantier og tidskrav mangler

Men det helt afgørende er, at det er nemt for den enkelte landmand at ansøge om mere vand i en akut situation, og at det er hurtigt og nemt for kommunerne af behandle og imødekomme ansøgningen. Det er der desværre ikke garanti for med de foreslåede bestemmelser.

Helt konkret er der således ikke sat noget loft for kommunernes sagsbehandlingstid. Samtidig er der fortsat ikke et entydigt fagligt grundlag, som kommunerne kan anvende til at vurdere en forøget indvindings påvirkning af natur og vandløb.

Endelig er der fortsat et generelt behov for en mere fleksibel administrationspraksis på området, så der alle år er mulighed for at vande optimalt. De foreslåede bestemmelser om forøgede korttidstilladelser i tørkesituationer løser derfor ikke en generel udfordring med at få nok vand i mere gennemsnitlige år.

Landbrug & Fødevarer vil nu granske høringsmaterialet og sende et høringssvar.

Du finder høringsmaterialet her.

Marie Juul Rohde

Seneste nyt fra lf.dk