Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Husk viben i forårets markarbejde

Viben er i tilbagegang, og derfor lancerer Landbrug & Fødevarer sammen med Dansk Ornitologisk forening en vibe-kampagne senere på foråret. Men allerede nu er der tiltag, der kan gøres i forbindelse med forårets markarbejde for at værne om viben.

Landbrug & Fødevarer er gået sammen med Dansk Ornitologisk Forening om at lancere en fælles vibe-kampagne, med anvisninger til, hvordan man som landmand kan være med til at gøre en indsats for viben. Kampagnen lanceres senere på foråret.

Viben er en karakteristisk forårsbebuder og for mange en vigtig del af det danske landbrugsland, men desværre er vibernes ynglesucces gået tilbage de sidste årtier. Det skyldes især, at der i dag er færre afgræssede engarealer, at vinterafgrøder er blevet mere udbredte og at våde pletter i højere grad drænes.

Derfor har viben brug for en hjælpende hånd, og hjælpen kan allerede sættes ind når forårets markarbejde skal planlægges. På den måde minimeres risikoen for at vibernes reder skades og sandsynligheden for, at viben får sine unger på vingerne stiger.

​Omdrifts- og græsarealer med reder 
Viben kan lægge sin rede både på omdrifts-  og græsarealer – og derfor er der vigtigt at tage hensyn i foråret, hvis man har viben som gæst på sine arealer.
På eng og græsarealer bør tromling og tidligt slæt så vidt muligt undgås. Særligt fra midten af april til midten af maj er viberne sårbare for maskinernes færdsel. Derfor kan det være en fordel om muligt at jævne og tromle græsmarkerne allerede tidligt i marts, så rederne kan få fred i april og starten af maj.

På omdriftsarealer kan det være svært helt at undgå aktivitet i de sårbare måneder. Derfor er det en god ide at komprimere perioden med markarbejde og foretage forårspløjning, harvning, tilsåning og tromling i ét hug. Så kan viben lægge og udruge nye æg, hvis de første bliver ødelagt. Sen tromling er den største trussel mod vibernes æg og unger. Når ungerne er udrugede i løbet af maj, er de mere mobile, og kan flytte sig for færdsel i marken. Indtil da kan reder med fordel markeres med markeringsstokke 10 meter før og efter reden, så redskaber kan løftes ved passage.

Karen Post

Seneste nyt fra lf.dk