Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Foto: L&F

Vandmiljø og kollektive virkemidler: National task force er nu nedsat

Miljø- og fødevareministeren følger forslag fra os om at oprette task force for at finde udfordringer og løse dem i udrulningen af de kollektive virkemidler.

I forbindelse med debatten om midtvejsevalueringen af Fødevare- og landbrugspakken først på året blev der rejst kritik af udrulningen af de kollektive virkemidler (vådområder, minivådområder og skovrejsning).

  

 

I den sammenhæng blev landbruget som bekendt hængt ud for ikke at levere på de frivillige indsatser, hvilket vi var og er dybt uenige i.

 

Annonce i Berlingske

Der er fortsat en række barrierer for etableringen af tiltagene, og Landbrug & Fødevarer foreslog derfor – blandt andet i en annonce i Berlingske - at der blev nedsat en national task force, hvor stat, kommuner og landbrug i fællesskab og inden for kort tid skulle identificere udfordringerne og pege på løsninger. Vi har efterfølgende taget forslaget med til ministeren.

  

Ministeren lytter

Ministeren lyttede til vores forslag, og den nationale task force for udrulning af kollektive virkemidler er nu en realitet. Første møde blev afholdt i mandags, og deltagerne var ministeriet inkl. styrelser, KL og L&F.

 

 

Vi ser frem til et tæt og effektivt forløb, hvor udfordringerne bliver belyst, og der findes løsninger – både på de ting, der kan løses på den korte bane og for de barrierer, der vil kræve større ændringer i fx lovgivning.

 

​Vi leverer forbedringer

L&F har allerede leveret en lang liste med forslag til forbedringer, og vi ser frem til at udrulningen af kollektive virkemidler kan ske endnu bedre og mere smidigt end i dag.

Erik Jørgensen

Seneste nyt fra lf.dk