Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

L&F kritisk overfor ændringer i tilskudsordning til privat skovrejsning

Ny bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning gør ordningen mindre attraktiv for ansøgere. Vi har sendt kritisk høringssvar til Landbrugsstyrelsen.

Landbrug & Fødevarer har sendt et kritisk høringssvar til ny bekendtgørelse om privat skovrejsning.

Problemerne ærgrer os. Skovrejsningsordningen er en del af den kollektive indsats for kvælstofreduktion i vandområdeplanerne, så vi burde have en meget stor fælles interesse fra både landbrugserhverv og myndigheder i at sikre, at ordningen er så attraktiv som muligt

Der er som udgangspunkt tale om en videreførelse af den eksisterende skovrejsningsordning, der har til formål at bidrage til kvælstofreduktion og gennemførelse af vandrammedirektivet.

L&F understreger derfor i sit høringssvar, at det er afgørende, at incitamentstruktur og prioriteringskriterier sikrer, at skovrejsningen i sidste ende leverer den kvælstofreduktionseffekt, som er forudsat i vandområdeplanerne. Der er dog visse ændringer i forbindelse med den nye bekendtgørelse, som vækker kritik hos os.

Fleksibel tilvalg
For det første er det fra 2019 ikke længere muligt at anvende pesticider i forbindelse med skovrejsningen. Denne ændring blev varslet at Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann allerede i juli 2018, men ændringen har først kunnet gennemføres i ansøgningsrunden i 2019.

Det har tidligere været muligt at anvende pesticider i forbindelse med etablering og pleje af skovkulturer. Det har samtidig været muligt at opnå et højere tilskud, hvis man valgte at anlægge kulturerne uden brug af pesticider og dybdepløjning.

Netop det fleksible tilvalg af pesticider gav ansøger mulighed for at vælge den løsning, der passede bedst til det givne projekt. Ved at fjerne valgfriheden bliver skovrejsning på landbrugsjord både dyrere og mere omkostningstung. Det vil kræve øget behovet for mekanisk renholdelse i kulturfasen og eventuel efterbedring.
Landbrug & Fødevarer påpeger derfor også i høringssvaret, at det er problematisk, at der med fjernelse af muligheden for at anvende pesticider ikke sker en forhøjelse af tilskudssatserne, der afspejler de øgede omkostninger i kulturfasen.

Klart ringere service
Med den nye bekendtgørelse flyttes skovrejsningsordningen fra Miljøstyrelsen til Landbrugsstyrelsen, der fremover bliver ansvarligt for både ansøgninger, udbetaling og kontrol. Dette medfører desværre nogle markante serviceforringelser, idet ansøger fremover skal stå for at foretage en høring af kommunerne og lokale museer, før ansøgningen sendes ind.

Tidligere har Miljøstyrelsen stået for denne høring efter af ansøgningerne var indsendt. Det er derfor en klar forringelse af servicen over for ansøger, der uden tvivl være med til at gøre ordningen mindre attraktiv for nogle. Ansøgerens eller konsulentens tidsforbrug ved ansøgning stiger. Det koster penge.


Fælles interesse i kollektiv indsats

Erfaringer viser, at det vil være meget stor forskel på, hvor lang tid den enkelte kommune vil være om at svare på en høring. Det kan være vanskeligt for den enkelte ansøger at gennemskue, hvad der skal spørges ind til i forbindelse med høringen af myndighederne. Det vil kunne blive et problem i forbindelse med den aktuelle ansøgningsrunde i 2019, da det kan være vanskeligt for ansøgeren at nå at foretage høringen. Når hverken bekendtgørelse eller vejledning endnu er offentliggjort.

Da skovrejsningsordningen er en del af den kollektive indsats for kvælstofreduktion i vandområdeplanerne, er der en meget stor fælles interesse fra både landbrugserhverv og myndigheder i at sikre, at ordningen gøres så attraktiv som muligt. Samtidig skal den administreres på en hensigtsmæssig måde. Landbrug & Fødevarer har derfor i sit høringssvar på det kraftigste opfordret til, at hidtidig praksis fortsættes, så det fremover vil være Landbrugsstyrelsen, der foretager den fornødne høring af kommuner og museer.

Ansøgningsrunden forventes at løbe fra den 2. juli til den 30. august. Landbrug & Fødevares høringssvar kan læses her.

Karen Post

Marie Juul Rohde

Seneste nyt fra lf.dk