Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Fortsat fokus på lange sagsbehandlingstider i Landbrugsstyrelsen

Landbrugsstyrelsen direktør og vice-direktør med ansvar for sagsbehandling og udbetalinger besøgte onsdag den 3. april Landsformandskredsens møde på Axelborg.

Anledningen var udfordringerne med lange sagsbehandlingstider på projektstøtteområdet.  Landbrugsstyrelsen blev inviteret, fordi vores medlemmer fortsat oplever flere og flere udfordringer med langsommelig udbetaling af tilskud til moderniseringsstøtte og investering i miljøteknologi. De oplever området som meget komplekst. Det er en stor udfordring, at de ordninger, der skal hjælpe erhvervet med at blive mere bæredygtigt, er meget svære at håndtere for ansøgerne.

 

L&F har længe lagt pres på Landbrugsstyrelsen for at sikre hurtigere udbetaling af tilskud af moderniseringsstøtte. Landbrugsstyrelsen er langt fra styrelsens egen ambition om at det skal være ”Nemt, enkelt og til tiden”. Den 1. januar ventede over 500 sager i Landbrugsstyrelsen på udbetaling af et beløb på 289 mio. kr. På baggrund af L&F’s pres nedsatte Landbrugsstyrelsen ved årsskiftet en task force til at få pengene udbetalt. Ministeriet meddeler, at de forventer, at de gamle udbetalingssager, der er indsendt før 1. januar 2019, bliver udbetalt inden sommerferien. Og at man kommer i normal drift for alle de sager, der er indsendt i 2019.
 
 
Desværre hører vi fortsat fra frustrerede medlemmer, der venter og som har svært ved at få klar besked om status for sagerne. Derudover har ministeriet også oplyst, at der er mistanke om svig i et mindre antal sager.

 

Samråd i Folketinget
De lange sagsbehandlingstider i Landbrugsstyrelsen har været tema på et samråd i Folketinget. Her forsikrede miljø- og fødevareministeren, at Landbrugsstyrelsen kommer til bunds i sagerne til sommer. Han understregede at mistanken om svig ikke var årsag til forsinkelserne.

 

Landbrug & Fødevarer følger området tæt med fokus på nedbringelse af sagsbehandlingstiderne generelt for alle de sager. Det er vigtigt, at de alle bliver behandlet hurtigst muligt, så enkelte problemsager ikke forsinker øvrige udbetalinger. Udover udbetalinger er der også fokus på hurtig behandling af nye ansøgninger om tilsagn, at projektændringer behandles hurtigere, at der sker en hurtig afgørelse af klager samt at nye ordninger designes på en måde, så bliver langt enklere at håndtere for alle.

 

Nye staldordninger på vej
Miljø- og Fødevareministeriet har annonceret, at der kommer nye staldordninger til både kvæg og svin i 2020. Når detaljer om timing, beløb og indhold bliver klart, vil Landbrug & Fødevarer kommunikere bredt herom.

Mette Trudsø Kruse

Seneste nyt fra lf.dk