Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Foto: Colourbox

L&F kræver forbedringer i ny vejledning til BNBO-vurderinger

Vi har sendt et kritisk høringssvar til Miljøstyrelsens kommende vejledning om indsatser mod brug af pesticider i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Vores generelle holdning er, at grundvandet allerede er velbeskyttet, og at der derfor ikke er et behov for generelt at lave sprøjtefrie BNBO. Men vi erkender, at et politisk flertal kræver indsatser og arbejder for bedst mulig sikkerhed og erstatning for landmændene.

Vejledningen er en del af den meget brede politiske aftale, at alle BNBO skal vurderes for udvaskningsrisiko og tilhørende indsatser. Vi peger på 15 punkter, hvor udkastet til vejledning skal skrives om for at opnå ensartet regelanvendelse i kommunerne og for at forbedre landmandens position og forhandlingsresultat.
 
Vi erkender, at der er et meget bredt politisk flertal, som kræver indsatser. I forbindelse med implementeringen af den politiske aftale finder L&F, at det er strengt nødvendigt at sikre:
 
  1. Landmanden får fuld og hel erstatning på markedsvilkår for alle tab i forbindelse med BNBO
  2. Aftalerne skal i fase 1 være frivillige
  3. Der er tale om ekspropriationslignende forhold og derfor skattefritagelse
  4. Arealerne forbliver landmandens, med mindre han ønsker andet
  5. I forbindelse med fastlæggelse af erstatningen skal der også tages højde for praktiske dyrkningsforhold

 

​Grundvand allerede velbeskyttet  

I høringssvaret påpeger vi derudover, at det danske grundvand allerede er velbeskyttet mod udvaskning af pesticider fra det dyrkede areal, og at der derfor ikke er et fagligt grundlag for generelt at etablere sprøjtefrie BNBO. Der er allerede gennem nyere tid gennemført en hel række tiltag for at beskytte det danske grundvand mod udvaskning af pesticider, såsom de eksisterende meget strikse regler for godkendelse af pesticider, hvor Danmark har de i særklasse skrappeste regler i EU, vaskepladsbekendtgørelsen, syn af sprøjter, uddannelse og autorisering af sprøjteførere, tredelt grundvandsovervågning (VAP-marker, GRUMO og boringskontrol), 25 meters beskyttelseszoner omkring alle vandboringer, der leverer vand til almene vandværker, og slutteligt det for nyligt indførte forbud mod nye vaskepladser, opblanding og vask af sprøjter inden for BNBO.

 

Antallet af fund i grundvandet af tilladte sprøjtemidler bekræfter denne opfattelse, da kun 0,5 pct. af alle fund over kravværdien i boringskontrollen udgøres af tilladte midler (GRUMO-rapport for 2017).

Fortidens synder

Yderligere begrænsninger i brugen af nutidens pesticider fjerner ikke de forhistoriske pesticider eller uhensigtsmæssig deponering i tidligere tiders lossepladser. Men det tager desværre en del år, før fortidens fejl er borte, og vi ser det fulde resultat af indsatserne. Typisk er det danske drikkevand omkring 40 år gammelt, så der vil være en betydelig forsinkelse på effekt af tiltagene. De forslåede nye tiltag vil kun i meget få tilfælde medføre en yderligere formindsket risiko for overskridelse af den ekstremt lave og politisk fastsatte kravværdi på 0,1 mikrogram per liter vand. Den meget grundige kontrol gennem jordprofilen bør også sikre, at vi ikke i fremtiden gentager de historiske fejl.

 

  1. Se L&F’ høringssvar her.
  2. Se Miljøstyrelsens høringsmateriale her.
  3. Se nyhed om BNBO aftale på LandbrugsInfo.

Søren Thorndal Jørgensen

Seneste nyt fra lf.dk