Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Skæringsdato for dispensationsmuligheden for biogasstøtte rykkes

Flere projekter til nye biogasanlæg kan nu opnå dispensation til at komme på det nuværende støttesystem. Kravet om opnåelse af myndighedsgodkendelse rykkes til 1. juli 2019. Vi finder ændringen utroligt positiv.

Alle Folketingets partier besluttede i juni 2018, at ændre på støttesystemet for biogas fra 2020 med et loft over støtten til biogasproduktion.
 
8. februar 2019 fastlagde de retningslinjerne for, hvordan støttesystemet skulle gå fra det nuværende til det nye. Det betyder at biogasanlæg, der tilsluttes efter 1. januar 2020, ikke får støtte under den nuværende ordning.

 

Der blev udformet en dispensationsmulighed, så biogasanlæg kunne få støtte, efter den nuværende ordning, hvis de
 
  • havde fået myndighedsgodkendelser samt
  • havde foretaget betydelige, irreversible investeringer pr. 8. februar 2019.

 

Den nye ændring
For at kunne opnå dispensation til nuværende støttesystem, er skæringsdatoen for myndighedsgodkendelser rykket til den 1. juli 2019 fra den 8. februar 2019.
Der ændres ikke ved, at der skal være foretaget investeringer, det ikke er muligt at trække tilbage, senest pr. 8. februar 2019 for at være berettiget til dispensation.
Der kan ligeledes nu opnås dispensation til de anlæg, som inden 1. april 2019 har indgået en tilslutningsaftale med gasdistributionsselskabet, hvor nettilslutning er aftalt til før 1. januar 2020, men hvor tilslutningen bliver forsinket af uforudsete hændelser.
 
Den øgede andel af biogas produceret under den nuværende ordning finansieres fra en pulje på 240 mio. kr. pr. år til nye anlæg til anvendelse af biogas og andre grønne gasser, som indgår i energiaftalen fra 2018. Puljen reduceres for at skaffe finansiering af støtteomkostningerne til de anlæg, som bliver støtteberettiget ved udskydelsen af skæringsdatoen.
 
Ingen i økonomisk klemme
Landbrug & Fødevarer ser justeringen som utrolig positiv. Flere af de projekter, der kom i klemme ved aftalen 8. februar, kan nu realiseres, og landmænd står ikke tilbage med økonomiske tab fra allerede foretagne investeringer. Samtidig er det vigtigt, at investorer kan have tillid til det politiske system, da samme investorer er forudsætningen for investering i den grønne omstilling. Her hjælper den nye aftale på tilliden til det politiske system.
 
Det er vores forventningen, at flere biogasanlæg nu kan nå at komme ind på den nuværende støtteordning.

Thomas Holst

Seneste nyt fra lf.dk