Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Foto: Colourbox

L&F: Fokus er forkert i danske partiers klima-udspil

Danskerne prioriterer klimapolitik som et af de vigtigste parametre for, hvor de sætter deres kryds til Europa-Parlamentsvalget d. 26. maj. Det viser en undersøgelse lavet af Wilke for PolicyWatch. Enhedslisten og Alternativet byder ind med løsninger, som vi ikke mener er den rigtige vej.

Nu har Enhedslisten og Alternativet budt ind med deres bud på hvordan en fremtidig klimapolitik i EU skal se ud. Forslagene lægger op til, at der skal investeres i grøn omstilling, indføres en klimalov i EU, EU’s landbrugsstøtte skal afvikles, og landbrugets produktion skal omlægges.

 

Forkert fokus
Landbrug & Fødevarer er glade for partiernes fokus på klima og investeringer i grøn omstilling for hele EU, men mener ikke at forslagenes initiativer er de rigtige til at sikre dette. Fødevareerhvervende står over for en stor udfordring i de kommende år, hvor verdens befolkning stiger med 30 pct. frem mod 2050. Samtidig er klimaet under hastig forandring.

 

Det er essentielt at man i fremtiden kan producere endnu flere fødevarer til de ekstra munde der skal mættes, men at dette skal gøres mere klimaeffektivt. Der kommer til at være øget efterspørgsel på alle slags fødevarer – både animalske og vegetabilske.

 

En undersøgelse fra Wageningen Universitet fra 2011 viste, at dansk landbrug har en af de mest klimaeffektive fødevareproduktioner i verden. Det vil derfor ikke hjælpe klimaet at mindske produktionen af animalske produkter i EU, da produktionen i så fald risikeres flyttet til et sted hvor det gøres mere klimaineffektivt.
I stedet vil Landbrug & Fødevarer opfordre til at man investere massivt i forskning, så vi finder ud af hvordan vi skaber fremtidens endnu mere klimaeffektive landbrug.

 

Partiernes forslag
Enhedslisten fremlagde sammen med fem andre venstrefløjspartier deres forslag til en klimapolitik i EU kaldet ”New Green Deal” d. 23. april 2019 i initiativet ”Now, the people”. Forslaget vil gøre EU CO2-neutralt i 2040, og sætte fart på den grønne omstilling. De vil hæve reduktionsmålet for 2030 fra en 40 pct. reduktion til en 65 pct. reduktion af emissionerne i EU.

 

Det skal ske gennem oprettelse af en europæisk togfond, der skal investere massivt i togforbindelser på tværs af lande. Salg og import af benzin-og dieselbiler skal forbydes fra 2025, og der skal i stedet investeres i støtteordninger til salg af elbiler. Ligeledes vil de have en klimalov for EU, som skal sikre at EU og dets medlemslande vægter klimaet over økonomiske hensyn. Udspillet foreslår samtidig, at man skal afskaffe EU’s landbrugsstøtte og omlægge landbruget til en mere klimavenlig produktion.

 

Alternativet fremlagde i marts deres EU-klimapolitik kaldet ”Green New Deal” gennem det paneuropæiske initiativ European Spring. Dette udspil vil også lave massive investeringer i grøn omstilling, og en fælles europæisk klimalov. Derudover vil de oprette en klimadomstol i EU, og indføre en progressiv CO2-skat baseret på landenes velstandsniveau. European Spring ønsker derudover at omlægge den europæiske landbrugsstøtte, så den målrettes økologi og bæredygtige landbrug.

Maria Stein Knudsen

Seneste nyt fra lf.dk