Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Ny tilskudsordning til erhvervsrettet jordfordeling

Landbrugsstyrelsen har fredag den 15. april sendt bekendtgørelse om tilskud til erhvervsrettede jordfordelinger i høring. 10 millioner kroner er afsat. Vi er glade for, projekter nu kan sættes i søen og opfordrer lokale landbrugsforeninger til at forberede sig ved at samle foreninger på mindst ti landmænd og 100 hektar.

Bekendtgørelsen er en konsekvens af regeringens, Socialdemokratiets og Dansk Folkepartis tørkepakke til landbruget. Det er de 10 mio. kr. afsat til arronderingsjordfordeling, der nu er retningslinjer for.
Teksten i tørkepakken slår fast at de 10 mio. kr. skal anvendes til transaktionsomkostninger i forbindelse med jordfordeling, herunder fx tinglysningsafgifter, udgifter til landinspektører og Geodatastyrelsen. Der gives tilskud op til 3.500 kr. pr. jordfordelte hektar.
 
Landbrug & Fødevarer er generelt tilfredse med at de 10 mio. kr., der ifølge aftaleteksten bag tørkepakken skal anvendes i 2019, nu endelig skal sættes i søen. Der er dog nogle forhold i den foreslåede bekendtgørelse, der bør præciseres. Derfor afgiver vi høringssvar.
 
Landbrug & Fødevarer opfordrer til, at I allerede nu i de lokale landbrugsforeninger tager fat på at nedsætte foreninger på mindst 10 landmænd og mindst 100 ha, således man er klar med projekter når ansøgningsrunden åbner den 1. juli. Du kan læse mere om den foreslåede bekendtgørelse her.
 
Flere puljer til jordfordeling
Udover de 10 mio. kr. til ren erhvervsrettet jordfordeling, er der  en række andre puljer til jordfordeling, som er øremærket forskellige formål:
 
 
  • Multifunktionel jordfordeling - 150 mio. kr. i 2019-2022.
Med tørkepakken blev der afsat 150 mio. kr. til en multifunktionel jordfordelingsfond. Midlerne er ikke udmøntet i en ordning endnu, men forventes at kunne søges fra ultimo 2019.

 

Miljø- og fødevareministeriet lægger op til model, hvor kommunerne, eller sekundært Naturstyrelsen, kan ansøge om ”fri jordfordeling” i forbindelse med gennemførelsen af multifunktionelle projekter. Det er Landbrugsstyrelsens Tønderkontor, der kommer til at forestå jordfordelingerne. Kommunerne bliver projektejer, men for at opnå tilsagn til jordfordeling, er det en forudsætning, at en lokal lodsejerforening/landbrugsforening anbefaler projektet. Det giver grundlag for allerede nu lokalt at gå i dialog med kommunen om, hvor der er oplagte projekter. Seges kan tilbyde faglig bistand i denne proces til bl.a. screening af potentialer ved jordfordeling i forbindelse med ansøgning fra kommunen.

 

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at udgifter til projektplanlægning samt anlæg eller erstatninger i forbindelsen fx udtagning af landbrugsjord, ikke kan dækkes af den multifunktionelle jordfordelingsfond. Her skal kommunerne som projektejer finde anden finansiering. Det er en væsentlig begrænsning ved puljen, som L&F bl.a. sammen med DN har rejst kritik af politisk.

 

  • Jordfordeling i forbindelse med vådområde- og lavbundsprojekter. 

Der er afsat knap 2 mia. kr. til vådområde- og lavbundindsatsen i 2016-2021, som en del af den kollektive virkemidler til reduktion af kvælstofudledningen som led i vandområdeplanerne. Midlerne dækker alle omkostninger i forbindelse med gennemførelse af vådområde- og lavbundsprojekter, og herunder evt. jordfordeling.

 

  • ”Naturpakkejordfordeling” – supplerende jordfordeling i vådområde- og lavbundsprojekter
Med aftalen om en Naturpakke fra 2016, blev der afsat en supplerende national pulje på 2 x 4 mio. kr. i 2017-2018 til udvidelse af jordfordelinger i vådområde- og lavbundsprojekter. Ordningen er udløbet – alle midler er disponeret.

 

  • • Jordfordelingspulje i aftale om Målrettet regulering – 20 mio. kr. i perioden 2018-2021.

 

Midlerne er ikke udmøntet endnu. Der er lagt op til en fortsættelses af ”naturpakke-jordfordelingsordningen”. Dvs. mulighed for at udvide jordfordelingen i forbindelse med et lavbunds- eller vådområdeprojekt til at kunne omfatte et større område og andre formål bl.a. landbrugsarrondering. Ordningen forventes udmøntet i 2019.

 

  • Derudover er der også i aftalen om Målrettet regulering afsat 15 mio. kr. til helhedsprojekter i klimafølsomme vandløbssystemer, med bl.a. fokus på ekstensivering og jordfordeling. Disse midler er heller ikke udmøntet endnu.

Mikkel Vestby Jensen

Marie Juul Rohde

Seneste nyt fra lf.dk