Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Foto: L&F

Landbruget leverer – 338 ansøgninger om minivådområder

Ansøgningsrunden for minivådområdeordningen har modtaget ikke mindre end 338 ansøgninger om tilskud. Det er en firedobling i forhold til 2018. Vi konkluderer, at landbruget leverer. Men it-problemer hos Landbrugsstyrelsen giver udfordringer.

Firedoblingen kommer blandt andet takket være de betydelige forbedringer af ordningen, vi fik igennem i den nye bekendtgørelse om minivådområder, der kom kort efter årsskiftet. Og selvfølgelig på grund af den store indsats, oplandskonsulenterne har lagt for dagen.

 

Landbruget leverer
Landmændenes store interesse i at etablere minivådområder har faktisk været endnu større end antallet af ansøgninger indikerer. I en del tilfælde har det ikke været muligt at søge, bl.a. fordi placeringen ikke var egnet i henhold til kortgrundlaget eller grundet tekniske udfordringer.
 
Det er vores forventning, at yderligere en del barrierer vil være ryddet af vejen, inden der igen kan søges om tilskud til etablering af minivådområder i 2020, så endnu flere kan få lov at søge. Arbejdet med at gøre minivådområdeordningen og andre ordninger med kollektive virkemidler endnu bedre fremover har høj prioritet, blandt andet  i den nationale task force for virkemidler, hvor L&F sidder sammen med ministerium, styrelser og KL.
 
Vi konkluderer, at vinterens og forårets nærmest hetz-agtige fremstilling af landbrugets indsats på de kollektive virkemidler var fuldstændig malplaceret. Det samlede ansøgte beløb er endnu ikke offentliggjort. Men vi har grund til at tro, at hele årets pulje på 115 millioner kroner tømmes, akkurat som det var tilfældet med skovrejsningsordningen. Landbruget leverer på de kollektive virkemidler, når ordningerne er skruet fornuftigt sammen, og rammerne er på plads.

 

Vakkelvorne digitale skemaer
Desværre må vi konstatere, at arbejdet ikke er færdigt.
 
Landbrugsstyrelsens mange problemer med it-systemer og ansøgninger i foråret har spredt sig til minivådområder. Styrelsen melder, den på grund af de vakkelvorne digitale ansøgningsskemaer ikke kan give endelige, digitale tilsagn før fra 1. september.
 
Vi vil holde myndighederne op på, at de som lovet afsætter de nødvendige ressourcer til manuel gennemgang og godkendelser i tiden frem til september, ligesom det er vigtigt at alle – ikke mindst de lokale foreninger – er i tæt dialog med kommunerne for at få de nødvendige godkendelser på plads, så styrelsen kan udstede endelige tilsagn, og arbejdet kan føres ud i livet.

Erik Jørgensen

Seneste nyt fra lf.dk