Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Ringkøbing Fjord i god økologisk tilstand

Det er først i 2027, der er endelig frist - men allerede nu er Ringkøbing Fjord i god økologisk tilstand. Det viser de nyeste tal for overvågningen. Alligevel fastholder Miljøstyrelsen, at indsatser for mere end 70 millioner kroner skal gennemføres i løbet af de kommende tre år.

For samlet set at bedømmes i god økologisk tilstand, skal vores fjorde leve op til strenge krav hvad angår bunddyr, algevækst og vandplanters udbredelse. At bunddyrene har det godt i Ringkøbing Fjord er ingen nyhed. Men nu viser overvågningen, at også algevækst og vandplanter er kommet i god tilstand.


For godt et år siden udkom AU med en rapport, der fortalte, at fuglelivet ved Ringkøbing Fjord stortrives. Det er naturligvis forbundet med fjordens gode tilstand.


Indsatser fastholdes

Der er altså grund til at glædes. Alligevel fastholder Miljøstyrelsen, at landbrugets kvælstofudledning skal reduceres med 40 pct. Det betyder, at der over de kommende tre år skal gennemføres indsatser til kvælstofreduktion for over 70 millioner kroner i oplandet til Ringkøbing Fjord.


Virkeligheden har altså i dén grad overhalet det faglige grundlag bag vandplanerne, og det står tindrende klart, at der er god grund til, at den internationale evaluering bakkede op om L&F’s årelange kritik – beskrevet i De 7 Synder.

 

L&F vil nu presse på for, at der politisk tages stilling til dels en undersøgelse af, om flere vandområder allerede er i god tilstand. Dels til, hvordan det håndteres, når det er tilfældet. Det er meningsløst at bruge skattekroner på unødvendige indsatser til gene for landbruget.

 

Viceformand Thor Gunnar Kofoed har derfor straks bedt om et møde med minister Jakob Ellemann-Jensen for at diskutere sagen.


Fakta

  • Algevæksten måles som koncentrationen af klorofyl i vandet i gennemsnit over de seneste seks år. God økologisk tilstand nås ved at komme under 8 µg/l vand.
  • For perioden 2012 – 2017 er gennemsnittet 7,3 µg/l. Når nye tal for 2018 kommer, forventes det ikke, at gennemsnittet vil rykke sig meget.
  • Ålegræsset har længe haft trange kår i Ringkøbing Fjord, da andre vandgræsser trives og dermed optager pladsen. Alligevel er der nu konstateret ålegræs på den krævede dybde, 2,2 meter.
  • Biologisk set er det lige så fint, at der er andre vandgræsser end ålegræs. Det blev understreget i den internationale evaluering i efteråret 2017. Der er de seneste år konstateret vækst af andre vandgræsser helt ude på 3 meters dybde.

Marie Østergaard

Seneste nyt fra lf.dk