Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Status på drikkevandsboringer i 2017

I 2017 er der på grund af fund af pesticider lukket én drikkevandsboring ud af 6.780 boringer, der leverer drikkevand til almene vandværker.

Miljøstyrelsen har den 3. januar 2019 udsendt en meddelelse omkring status på drikkevandsboringer i 2017. Se nyheden her.


I Danmark er der pr. 31. december 2017 registreret 2.677 almene vandforsyningsanlæg (der leverer vand til mere end 9 husstande), hvortil der er knyttet 6.780 drikkevandsboringer.

 

Data for 2017 viser en mindre stigning for antallet af boringer, der er taget ud af drift på grund af fund af pesticider. Således er tallet steget fra 15 (2016) til 26 boringer (2017). Selv om det ikke fremgår af Miljøstyrelsens rapport, skyldes stigningen givetvis fund af nedbrydningsproduktet desphenyl-chloridazon, som stammer fra det gamle roemiddel ”Pyramin”, som har været forbudt i over 20 år. Det var netop i 2017, at vandværkerne blev pålagt at analysere for dette stof, hvilket vandværkerne ikke tidligere havde analyseret for.

 

Flere stoffer måles
 Landbrug & Fødevarer forventer fremadrettet, at der kommer en mindre stigning i antallet af boringer, der tages ud af drift på grund af pesticider, da vandværkerne vil måle for flere stoffer fremadrettet. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at det ikke er ensbetydende med, at boringerne lukkes permanent. I 2017 blev der lukket én boring permanent på grund af pesticidforurening. Det fremgår ikke af Miljøstyrelsens rapport, hvilket pesticid der her var fundet.

 

Rent vand grundlag for landbrug
Landbrug & Fødevarer følger sagen tæt, da fremtidige politiske beslutninger om pesticider bør træffes på et oplyst grundlag med faglig tyngde. Desuden er landbruget Danmarks største forbruger af rent grundvand, da det rene vand danner grundlag for vores vegetabilske og animalske produktion. Derfor er grundvandets gode tilstand af overordentlig stor betydning for vores fortsatte forretning og eksistensberettigelse.

 

Det er ikke alle anlæg, der årligt indberetter status, som de ellers er forpligtiget til. Således er der for 2017 indberettet data for 1.820 vandforsyningsanlæg, hvilket svarer til 68 pct. af anlæggene. Boringer med diverse problemer kan enten midlertidigt tages ud af drift eller helt sløjfes. Her bliver borehullet lukket forsvarligt til. 

 

 
Boringer kan være ude af drift i flere år i træk og tages i brug igen, hvis problemet er forsvundet. Ofte er det muligt for vandforsyningsanlæggene at blande vand fra flere boringer og derved holde sig under den meget restriktive grænseværdi for pesticider.

 

 

Søren Thorndal Jørgensen

Seneste nyt fra lf.dk