Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Foto: Colourbox

Opdateret kortlægning af Natura 2000-områderne kan få betydning for igangværende husdyrsager

Miljøstyrelsen offentliggør ny kortlægning af Natura 2000-områder. Kortlægningen kan få betydning for igangværende sagsbehandling i forhold til blandt andet husdyrgodkendelser

Miljøstyrelsen har gennemført den tredje kortlægning af naturtyper og arter inden for Natura 2000-områderne. Det opdaterede kortlag kommer til at danne grundlag for udarbejdelsen af basisanalyser og tredje generation af Natura 2000 planer som skal gælde i perioden 2022 – 2027.

 

Kortlægning kan betyde, at der sker en ændring af forekomsten af kortlagte habitatnaturtyper – og derved også en ændring af forekomst og placering af kategori 1 områder i forhold til husdyrgodkendelser.

 

Også betydning for igangværende sager
Det betyder, at den nye kortlægning kan få betydning - ikke kun for kommende ansøgninger efter husdyrgodkendelsesloven, men også for igangværende sagsbehandling. Det skyldes, at de nye oplysninger skal tages i betragtning også i forhold til ansøgninger, der er indgivet inden kortlægningen er offentliggjort.

 


Kortgrundlaget opdateres i løbet af uge 25 og forventes at være offentligt tilgængeligt senest d. 24/6 2019.

 

Kortlægningen er sket i perioden 2016 – 2018 ved fysisk gennemgang af Natura 2000 områderne. Kortlægningen foretages hvert 6. år for at sikre det bedst mulige faglige grundlag for udarbejdelse af Natura 2000-planerne og den danske naturindsats i forhold til EU’s naturdirektiver (habitat og fuglebeskyttelse).

 

Kortlægningen omfatter forekomsten af arter og naturtyper inden for Natura 2000 områder og ændrer således ikke ved grænserne for Natura 2000 områderne.

Karen Post

Seneste nyt fra lf.dk