Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Foto: L&F

Møde om Ringkøbing Fjord - inddragelse og brug af lokal viden

L&F og SEGES vil involvere lokale kræfter i vandplanerne. Onsdag den 19. juni mødtes 65 mennesker med interesse for Ringkøbing Fjord i Kloster ved Ringkøbing. Formålet var dels at blive klogere på, hvad universiteterne gør af observationer på og omkring fjorden, men i lige så høj grad at dele den enorme viden, der ligger lokalt, om fjordens tilstand og udfordringer.

Tredje generation af vandplaner træder i kraft ultimo 2021. Det kan virke som langt væk, men det forberedende arbejde har allerede være i gang længe. I L&F, og i særdeleshed på SEGES, arbejdes der hårdt for, at der denne gang gøres brug af den værdifulde viden, der findes lokalt. I den sammenhæng blev mødet ved Ringkøbing afholdt. Formålet var at undersøge, om der er interesse lokalt for at deltage i arbejdet, og hvad der konkret ligger af lokal viden, som kan have værdi for udarbejdelsen af vandplanerne.

 

Når der udarbejdes nye vandplaner, er det helt centralt at tage udgangspunkt i forholdene i de enkelte fjorde og deres oplande. Ved at inddrage viden fra lokale interessenter fås de bedste muligheder for at forstå eventuelle uregelmæssigheder i data og hvad der er de væsentligste udfordringer i de enkelte vandområder.
Deltagerne blev opdateret på tilstanden for de fugle, der holder til omkring fjorden, og hvordan udviklingen er for fiskeriet. Slusedriften og de udfordringer, der er med at kontrollere saliniteten, blev også rundet, ligesom der blev givet en introduktion til mulighederne for kvælstofreducerende indsatser i fjordens opland.

 

Enorm interesse
Kendetegnende for aftenen var, at interessen for både at blive klogere og for at vidensdele var enormt stor blandt de fremmødte. Der var forskellige opfattelser af flere problemstillinger alt afhængig af den måde, man færdes på eller ved fjorden på. Om eksempelvis søsalat opleves som et problem kan komme an på, om man primært færdes i en fiskerbåd på dybt vand, eller om man observerer fugle fra strandkanten og i de lavvandede områder.

 

I forhold til hvilke faktorer, der udfordrer miljøet i fjorden, er den lokale viden helt central. Det kan for eksempel vise sig at være uvurderlig viden, at der et år kom en ny båd at tage målinger af fjordens vandkvalitet fra. En båd der gjorde det muligt også at stævne ud i dårligt vejr. Det betød, at der nu også kunne måles, når sigtdybden i vandet var ringe.

​Værdifuldt - også for styrelsen

Arbejdet med at fremme den lokale involvering i processen frem mod næste generation af vandplaner fortsætter. Det er nu vist ved møder både i Ringkøbing og tidligere i Skive, at lokale interessenter i dén grad har viljen til at indgå i en dialog om deres lokale vandområder, og at de bidrager med værdifuld viden.

 

Fremadrettet vil det være enormt positivt, hvis Miljøstyrelsen vil deltage i lignende møder og ved selvsyn konstatere værdien af lokal involvering. Efterfølgende kan styrelsen bringe den supplerende, lokale viden i spil i deres arbejde med at gøre vandplanerne bedre.

 

Der forventes at blive holdt et lignende møde til efteråret ved Karrebæk Fjord.

Marie Østergaard

Seneste nyt fra lf.dk