Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Den nye regering sætter massive reduktionsmål for Danmark og bindende klimamål for landbruget

Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Radikale Venstre har præsenteret et nyt politiske grundlag for en ny regering. Her hæves Danmarks klimareduktionsmål for Danmark til 70 pct. i 2030, og der indføres bindende klimamål for landbruget. L&F mener, at det er et forslag, der indeholder både roser og tidsler.

Et af de største temaer i den nyligt afsluttede folketingsvalgkamp var klima. Flere partier meldte ambitiøse klimamål ud, og erklærede, at nu skulle der ske handling, så Danmark kunne nå sine klimamål og være klimaneutral i 2050. Dette reflekteres nu også i det nyligt præsenterede politiske forståelsespapir, som Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten præsenterede natten til onsdag.

 

Her er partierne blevet enige om, at Danmark skal gå i front for at sikre den grønne udvikling. Dette skal ske ved at sætte markant højere klimamål, lave bindende reduktionsmål til landbruget og tænke klima- og biodiversitetsudfordringerne sammen.  Et papir som danner grundlag for en ny Socialdemokratisk regering.


Ekstremt dyrt

L&F hilser partiernes fokus på klima velkommen, men mener, at udspillet indeholder både roser og tidsler. De fire partier vil hæve Danmarks reduktionsmål markant fra 40 pct. til 70 pct. i 2030 for at indfri målet om at Danmark skal være klimaneutralt i 2050. Det ambitiøse mål blev meldt ud som en delaftale allerede for en uge siden. Her kritiserede L&F og flere klimaeksperter målet for at være overambitiøst og ekstremt dyrt. Connie Hedegaard mente bl.a., at målet i stedet burde have været 60 pct. Hun mente nemlig at det var det man kendte vejen til, hvilket ville betyde at de yderligere 10 pct. for at nå de 70 pct. både vil blive ekstremt dyre og ekstremt svære at nå og implementere. Hvis det overhovedet kan lade sig gøre.


Bindende mål for landbruget

De fire partier vil indføre et bindende reduktionsmål for landbruget, men har endnu ikke sat tal på det mål.  Selvom partierne vil indføre et bindende klimamål for landbruget, så har de fokus på udvikling af sektoren.

 

L&F er glade for, at den nye regering ser landbruget, som en del af løsningen på klimaudfordringerne. Det er særligt positivt, at den nye regering har taget en række af L&F’s forslag til sig. Heriblandt, at de vil tage initiativ til en fond, som skal udtage lavbundjorde, sådan som L&F og DN har foreslået i fællesskab.

 

Vi har en ambition om et klimaneutralt fødevareerhverv, og arbejder hele tiden med at bidrage til den grønne omstilling i Danmark. Det arbejder vi med både gennem at reducere vores emissioner fra mark og stald med innovation og implementering af nye og mere klimaeffektive metoder. Gennem udtagning af lavbundsjorde, og gennem landbrugets store bidrag til produktionen af bæredygtig energi. Også selvom landbruget i dag, desværre ikke tilskrives alle de positive effekter vi bidrager med gennem bl.a. energiproduktionen.

 

Alligevel vil vi fortsætte med at udvikle det danske fødevareerhverv, så det bliver endnu mere klimaeffektivt end det allerede er. Men det er vigtigt, at mens dette sker, så skal produktionsniveauet opretholdes eller stige. Det er nødvendigt, for at vi fortsat kan brødføde verdens stigende befolkning.

 

Ser frem til drøftelser
Den nye regering vil desuden have en årlig opfølgning på hvordan det går med de danske klimamål. Dette skal ligge i forlængelse af finanslovsprocessen. L&F synes det er godt, at man kontinuerligt vil følge udviklingen af det danske klimaarbejde tæt, så man sikrer at man er på rette vej. Vi håber, at politikerne sikre, at dette sker med saglige regnemetoder, og at landbruget bliver tilskrevet de positive og negative klimaeffekter sektoren bidrager med.

 

L&F ser frem til at drøfte hvordan vi som landbrug kan bidrage til at løse Danmarks klimaudfordringer. Vi er i gang. Men vi har brug for at gøre det i partnerskab med Danmark. Derfor vil vi også minde den nye regering om, at for at løse klimaudfordringerne, så kræver det en stærk fødevareklynge i udvikling. Og det kræver finansiering af den grønne omstilling, så vi kan få alle bidragene tiltag ud over stepperne.

Maria Stein Knudsen

Esben Tranholm

Niels Peter Nørring

Seneste nyt fra lf.dk