Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

På vej mod næste generation af vandplaner: Nyt arbejdsprogram skal forbedres markant

Nyt arbejdsprogram, der netop har været i høring, indeholder forbedringer i forhold til de tidligere vandplaner. Men der er fortsat behov for markante forbedringer, ikke mindst når det gælder det faglige grundlag for kystvandene og udpegningerne af vandløb. Desuden skal inddragelsen af lokal viden op i et helt andet gear end hidtil.

Arbejdsprogrammet for de kommende vandplaner, der gælder for perioden 2021-2027, har netop været i høring. Programmet indeholder en overordnet beskrivelse af arbejdet med at klargøre grundlaget for vandplanerne, der efter planen træder i kraft 22. december 2021.

 

De er lagt op til en del forbedringer. Flere af de kritikpunkter, L&F fremførte i forbindelse med de 7 Synder, bliver håndteret via en række faglige udredninger og projekter. Desuden lægges der op til mere transparens, bl.a. i form af enkel og overskuelig adgang til data fra en række vandområder.

 

Men der er fortsat en række væsentlige udeståender, som der skal styr på, hvis de nye vandplaner for alvor skal være forbedrede, set i forhold til de sidste to runder. L&F har udarbejdet høringssvar til arbejdsprogrammet.


Reel inddragelse
Først og fremmest skal der være vilje til reel inddragelse af lokal viden og indspil. Der er masser af oplysninger om tilstand, påvirkninger, muligheder for indsats mv. at hente ude i landet. Men det kræver, at der åbnes op for en meget større involvering af lokale aktører end det har været tilfældet indtil nu.

 

Det faglige grundlag for indsatsen for at forbedre tilstanden i kystvandene skal også forbedres i stort omfang. Noget er som nævnt allerede sat i værk, men flere ting mangler, ikke mindst det nødvendige fokus på allepresfaktorer og eksplicit inddragelse af betydningen af sæsonvariationer i udledningen af næringsstoffer.

 

Udpegning af vandløb
På vandløbsområdet er der især behov for at se på udpegningerne på en helt ny måde: Er de naturlige, stærkt modificerede eller kunstige? L&F foreslår, at der udarbejdes en helt ny metode til denne gennemgang; en metode, som tager hensyn til graden af modifikation af vandløb og landskab, og som indregner vandløbenes naturpotentiale og afstanden til målopfyldelse.

 

Forventningen er, at langt flere vandløb skal udpeges som stærkt modificerede, hvilket betyder, at der kan fastsættes specifikke og realistiske målsætninger, frem for krav om god økologisk tilstand for alle kvalitetselementer. Fx kan der nogle steder godt være høje krav til fisk og smådyr, mens det er nødvendigt at anerkende behovet for grødeskæring, hvorfor målet for vandplanter skal tilpasses.

 

L&F vil i den kommende tid presse på for at sikre, at vandplanerne kommer til at hvile på et fagligt velfunderet grundlag, og med indsatser, som er realistiske og prioriterede. Et godt sted for ministerium og beslutningstagere at starte, er at se nærmere på L&F’s bemærkninger til arbejdsprogrammet.

 

Erik Jørgensen

Seneste nyt fra lf.dk